Hoppa till huvudinnehåll

Barn i finskspråkiga skolor i Vasa ska läsa engelska som första språk – engelskan anses nyttigare än svenskan

Lärare och elever samlade kring ett bord
Lärare och elever samlade kring ett bord Bild: Mostphotos / Dan Burch skolelever,lärare,elever,skolor,undervisning

Studier i det första främmande språket, det såkallade A1-språket, har hittills startat från årskurs tre i grundskolan. Från och med läsåret 2020-21 kommer alla elever i landet att redan under det första läsåret inleda studier i det första främmande språket.

I går bestämde den finskspråkiga sektionen i nämnden för fostran och utbildning i Vasa, att engelska skall vara det första undervisande språket i de finskspråkiga skolorna i Vasa. Laura Linna-Välimäki, ordförande för sektionen, säger att beslutet bestämdes enhälligt.

- Vi hade en arbetsgrupp som bestod av flera skolors lärarkårer som har utrett ärendet grundligt så beslutet var självklart.

Två orsaker

Linna-Välimäki säger att det fanns två huvudsakliga motiveringar varför man beslöt att välja engelska framom svenska.

- Vi valde engelska för att det är första språket som man börjar undervisa i majoriteten av skolorna i Finland.

Nämnden var enig om att det är enklare om språket är det samma för familjer som flyttar från andra orter till Vasa.

En penal ligger på ett bord i ett klassrum.
En penal ligger på ett bord i ett klassrum. Bild: Yle/Juho Teir skolor,lågstadiet,Kristinestad,klassrum

Linna-Välimäki säger att de finskspråkiga skolorna har större beredskap av lärare som kan undervisa engelska än svenska. Hon påpekar att svenskan inte har blivit ersatt och att elever kommer i kontakt med det svenska språket på flera olika sätt.

- Eleverna kommer i dag i kontakt med svenska på språkbadsundervisningen som finns i många skolor och därför kunde vi konstatera att engelskan är nyttigare än svenskan i det här fallet.

Ingen risk för tvåspråkigheten

Linna-Välimäki tror inte att beslutet har någon negativ påverkan på svenskan i Vasa. Hon menar att staden har även i fortsättningen ett brett utbud av olika språkstudier.

- Jag tycker inte att det här är i konflikt med stadens tvåspråkighet. Man kan fortsättningsvis välja svenskan i lågstadiet eller något annat språk.

elev med bok i skolklass
elev med bok i skolklass Bild: Yle/Monica Slotte Lojo,svenska,finska,Svenskundervisning,lågstadiet,främmande språk,skolor

Under fusionsdebatten mellan Vasa och Korsholm har flera korsholmare riktat kritik mot Vasas sätt att behandla svenskspråkiga i staden. Linna-Välimäki säger att kritiken är obefogad.

- I Vasa kan man lära sig svenska med hjälp av språkbadsundervisningen, men det kan man inte göra i Korsholm.

Utbud möter efterfrågan

Kari Nummela, skoldirektör för den finskspråkiga utbildningen i Vasa, säger att språkbadet i Vasa fungerar felfritt. Han säger att alla har fått delta i språkbadsundervisingen som velat.

- I dag möter utbudet efterfrågan.

Varje år börjar tre språkbadsgrupper fördelat på två finskspråkiga skolor. Tidigare år har det varit långa köer för språkbadet men enligt Nummela har det nu jämnat ut sig.

- Åldersgrupperna har minskat till antal vilket är en av orsakerna till minskade söktrycket, men situationen är nog bra.