Hoppa till huvudinnehåll

#femtioelvafrågor: Flera partier överens om att dela barnbidraget

Christian Hindersson med röd och gul vägg bakom. Serietidningsliknande bild med pratbubbla och texten "Delad vårdnad?"
Pargasföräldern Christian Hindersson undrar hur partierna tänker lösa problemet med att barnbidraget endast betalas till den ena föräldern. Christian Hindersson med röd och gul vägg bakom. Serietidningsliknande bild med pratbubbla och texten "Delad vårdnad?" Bild: Privat/Christian Hindersson. Grafik: Lasse Grönroos val,riksdagsval,politik

Pargasföräldern Christian Hindersson undrar hur partierna tänker lösa problemet med att barnbidraget endast betalas till den ena föräldern. Lösningen stavas en delning av barnbidraget.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

FPA betalar ett skattefritt barnbidrag för alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland och bidraget betalas fram till slutet av den månad då barnet fyller 17 år

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans kan de komma överens om vem som tar emot betalningen.

Om föräldrarna inte kan komma överens så betalas barnbidraget till den förälder där barnet i huvudsak bor.

Just nu är det alltså inte möjligt att dela barnbidraget jämnt mellan föräldrarna efter en skilsmässa eller om föräldrarna är särbon.

Men det här är en lagstiftningsfråga många partier gärna omarbetar.

Centern vill att framtiden skapas i hemmen

Vad beträffar familjefrågor har Centern formulerat en tydlig strategi med rubriken ”Framtiden skapas i hemmen”. Där framkommer det att klara regler och rättigheter bör gälla för skilsmässofamiljer.

Centern ser att växelvis boende är vardag för många barn och både service- och förmånssystemen måste utvecklas för att svara mot barnens och familjernas verklighet.

Centern anser att lagen bör tillåta en delning av både barn- och bostadsbidrag mellan föräldrarna.

Båda föräldrarna bör också ha varsitt exemplar av barnets FPA-kort och skolskjutsar bör ordnas från båda hemmen.

Kristdemokraterna nöjda med nuvarande förmånssystem

Kristdemokraterna menar att nuvarande förmånssystem är bra, föräldrarna bestämmer själva till vem av föräldrarna barnbidraget betalas till.

Men för att göra systemet smidigare borde det finnas en möjlighet att dela på barnbidraget jämnt mellan föräldrarna.

Förutsatt att föräldrarna själva vill det och om barnen bor i lika stor utsträckning hos båda föräldrarna efter skilsmässan.

Blå Framtid stöder delat barnbidrag

Blå Framtid är inne på samma linje och utreder gärna möjligheten att dela barnbidraget jämnt mellan föräldrarna, exempelvis i situationer där föräldrarna har delad vårdnad.

Sannfinländarna ser att helhetsbehovet avgör

I situationer där barn bor växelvis hos båda föräldrarna ser Sannfinländarna att barnbidraget också bör kunna delas. Förutsatt att båda föräldrarna bär ansvar för barnets utgifter.

Sannfinländarna framhåller att det finns många faktorer som spelar in vad beträffar vårdnadsfrågor, allt från boende till underhållsbidrag och barnbidrag.

Därför är det viktigt att se till helhetsbehovet för varje enskilt fall.

De gröna, Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Svenska folkpartiet och vänsterförbundet svarade inte på frågan.

Val