Hoppa till huvudinnehåll

Finansministeriets prognos: Långsammare världshandel bromsar Finlands tillväxt

En blå lyftkran lyfter upp byggmaterial till ett flervåningshusbygge.
Särskilt byggandet av nya bostäder väntas minska kraftigt, enligt prognosen. En blå lyftkran lyfter upp byggmaterial till ett flervåningshusbygge. Bild: Linus Hoffman / Yle byggplats,byggarbetsplatser,höghus,flervåningshus,lyftkranar,Yit oyj,Logomo (Åbo)

Den ekonomiska tillväxten väntas avta betydligt i Finland efter de senaste årens uppsving, enligt Finansministeriets senaste prognos.

För år 2019 räknar ministeriet med en tillväxt på 1,7 procent, men under 2020 avtar tillväxten till 1,4 procent.

Finansministeriet bedömer att tillväxten tillsvidare upprätthålls av finländarnas privata konsumtion och det goda sysselsättningsläget.

Det stora problemet på sikt är Finlands ogynnsamma befolkningsutveckling. Antalet finländare i arbetsför ålder minskar, samtidigt som pensionärerna blir fler och vårdutgifterna ökar.

De privata investeringarna ökar endast måttligt, och framförallt byggandet av nya bostäder väntas minska kraftigt.

Brexit oroar mest

Den finländska exporten påverkas också, då tillväxten inom världshandeln väntas avta. Osäkerheten kring Storbritanniens EU-utträde är redan stor, och ett avtalslöst Brexit är det största enskilda orosmomentet, enligt ministeriet.

Mot slutet av nästa regeringsperiod, åren 2022-2023, väntas tillväxten stanna på under 1 procent, vilket innebär ytterligare problem med tanke på statens finanser.

Sysselsättningsgraden väntas fortsätta stiga till 73,6 procent år 2021, men under de därpå följande åren börjar siffran minska igen.

Flera partier har inför riksdagsvalet talat om att driva upp sysselsättningsgraden till 75 procent, men det förutsätter nya strukturella reformen på arbetsmarknaden, enligt ministeriet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes