Hoppa till huvudinnehåll

Fiskodlingsplaner i Jakobstad fick kritik i miljö- och byggnadsnämndens utlåtande

Laxodling i vattnen kring Skjervøy i Nordnorge
Laxodling i vattnen kring Skjervøy i Nordnorge Bild: Patrick Holmström skjervöy

Miljö-och byggnadsnämnden i Jakobstad lyfter fram sju kritiska huvudpunkter i sitt utlåtande till Regionförvaltningsverket om den planerade fiskodlingen i havsområdet utanför Larsmo och Jakobstad. Kritiken gäller bland annat de tunga transporterna till och från fiskehamnen vid Ådön, utsläppsnivåerna av näringsämnen, placeringen i havet och höstförvaringen av nätkassarna vid Ådö fiskehamn.

Företaget Ekofish har ansökt om miljötillstånd från Regionförvaltningsverket för en fiskodling i havet som fullt utbyggd skall producera 950 ton fisk räknat som tillväxt.

Företaget behöver också miljötillstånd för höstförvaringen vid Ådön och för vinterförvaring av ramverket i närheten av Alholmen.

Företaget vill också ha tillstånd att starta verksamheten innan beslutit har vunnit laga kraft.

Miljö-och byggnadsnämnden pekar på flera öppna frågor som enligt nämnden måste få en lösning innan miljötillstånd kan beviljas och nämnden var enig i sitt utlåtande.

Bjarne Kull har svårt att hitta fler sparobjekt i budgeten
Miljö-och byggnadsnämndens ordförande i Jakobstad, Bjarne Kull (SDP). Bjarne Kull har svårt att hitta fler sparobjekt i budgeten Bild: YLE/Patrik Enlund bjarne kull

- Fiskodlingen kommer att vara ytterligare en punktbelastning på vattenmiljön om den förverkligas. En MKB-utredning (miljökonsekvensbedömning) kunde kanske ha gett alternativa placeringar men frågan är om det skulle ändra någonting, säger nämndens ordförande Bjarne Kull (SDP)

Sju huvudfrågor

Nämndens utlåtande är en sorts sammanställning av de farhågor som också kommit fram från annat håll under kungörelsetiden för projektets miljötillstånd.

Det gäller transporterna till och från fiskehamnen längs den enskilda vägen där väglaget anser att vägen inte tål de tunga transporter som behövs för foder-och fisktransporter.

Fisken måste föras till Kaskö Fiskehall Ab efter slakt och kapaciteten att ta emot fisken i Kaskö måste vara utredd innan tillstånd ges enligt nämnden.

Nämnden kritiserar också höstförvaringen av fiskodlingen vid Ådön och anser att underhållsmatningen belastningsmässigt i sig motsvarar en fiskodling.

Ingen matning av fisken får ske vid Ådön och klara begränsningar bör införas över antalet dagar som nätkassarna får förvaras vid Ådön.

Placeringen av fiskodlingen i havet är inte lämplig enligt nämnden i förhållande till vattenförvaltningsplanen och till havsförvaltningsplanen. Genom en MKB-behandling kunde alternativa placeringar utredas.

Näringsutsläppen från fiskodlingen bekymrar nämnden som ifrågasätter om fiskodling i öppna nätkassar kan klassas som bästa tillgängliga teknik.

Miljötillståndet bör enligt nämnden vara på maximalt tio år om det ges och inget tillstånd bör ges innan Regionförvaltningsverkets beslut vunnit laga kraft.

Läs också