Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga vill bli lärare i Svenskfinland: "Glädjande för de med barn som ska gå i skola på svenska"

Professor Fritjof Sahlström
Professor Fritjof Sahlström Bild: Jens Berg Fritjof Sahlström

De svenskspråkiga lärarutbildningarna har totalt fått 500 ansökningar i år. Läraryrket är intressant och leder bombsäkert till jobb, säger dekanus Fritjof Sahlström om vad ökningen kan bero på.

Läraryrket är populärt i Svenskfinland. 200 sökte till den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitet.

Åbo Akademi fick i sin tur 300 ansökningar till klasslärar- och språkbadsklasslärarutbildningen i Vasa – vilket är den högsta siffran på åtminstone 10 år.

- Det är inte alltid svenskspråkiga utbildningar går i positiv riktning, men här har vi nu en positiv trend. Det är glädjande för de som har barn som ska gå i skola på svenska, säger Fritjof Sahlström, dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi

Sahlström säger att det är svårt att veta säkert vad ökningen beror på, men att läraryrket är spännande och intressant.

- Det har fortfarande ett gott erkännande i samhället och leder bombsäkert till jobb. Det är säkert sådant som många tänker på när de funderar vad de ska göra med sina liv, säger Sahlström.

En lärare undervisar sin klass
En lärare undervisar sin klass Bild: Mostphotos / Katja Kircher Photography AB lärare,undervisning

Kan öka konkurrensen om studieplatser

Åbo Akademi tar årligen in kring 70 nya lärarstuderande.
Sahlström kan inte säga om det blir lättare eller svårare att komma in nu – eftersom det beror på hurudana de sökande är – men att det på lång sikt innebär hårdare konkurrens om studieplatserna.

- Det betyder också att de som kommer in är de mest motiverade som satsat mest på att förbereda sig på olika sätt för att kunna genomföra studierna, säger Sahlström.

- Det är väldigt bra för skolorna att det är många sökanden, för då får vi på lång sikt bra lärare.

Det är väldigt bra för skolorna att det är många sökanden, för då får vi på lång sikt bra lärare

Sahlström anser att det finns tillräckligt med kapacitet för att utbilda lärare i nuläget. Han tror också att det på sikt kommer bli en jämnare fördelning vad gäller lärarjobb i Svenskfinland.

- Nu är det lärarbrist i södra finland, medan det i många områden i österbotten är nästan tvärtom. Där kan det vara väldigt svårt att få de lärarjobb som kommer ut.

- När det nu finns en till lärarutbildning kommer det sannolikt på sikt vara så att runt den lärarutbildningen också finns ett litet större utbud av lärare. Men det är en bit dit ännu, den startade 2016 så ingen har kommit ut därifrån än.

Hur ser konkurrensen ut med lärarutbildningen vid Helsingfors universitet?

- Den är bra. Den fungerar så att vi tydligare får syn på vad vi är bra på, hur vi vill jobba och vad vår profil är. Hela universitetsvärlden bygger i stor utsträckning på konkurrens om tjänster, publikationer, projekt och utbildningar. Därför är det helt naturligt för oss att det finns mer än en utbildning.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten