Hoppa till huvudinnehåll

Vamia står inför eventuella samarbetsförhandlingar – upp till 30 anställda kan drabbas

Undervisningsrestaurangen Silveria på Vamia.
Vamia driver bland annat undervisningsrestaurangen Silveria. Undervisningsrestaurangen Silveria på Vamia. Bild: Yle/Anna Kurtén Österbotten,vamia

På grund av mindre pengar från staten behöver yrkesskolan Vamia i Vasa minska sin personal. Det är upp till stadsstyrelsen att besluta om samarbetsförhandlingar inleds.

Sparåtgärderna gäller 25-30 personer och omfattar hela Vamias personal. Det är fråga om permitteringar, överföringar till deltidsanställningar eller uppsägningar.

Vamia har kring 300 anställda varav cirka 250 är lärare.

Anledningarna till de eventuella samarbetsförhandlingarna uppges vara ekonomiska orsaker och produktionsorsaker.

Vamias verksamhet finansieras av den statsandel som beviljas för yrkesutbildning och dess basfinansieringsdel som baseras på antalet studerandeår.

− Vår basfinansiering för nästa år baserar sig på mängden förverkligade studerandeår år 2018. Det förverkligade antalet studerandeår var i fjol 175 studerandeår mindre än vårt mål som var 2 604, säger Vamias rektor Åsa Stenbacka.

Enligt Stenbacka är det deras främst deras vuxenutbildning som nu har färre elever.

- Sysselsättningsgraden i regionen är bra och därför finns det färre som söker sig till vuxenutbildningar.

Statsandelen minskar med 1,5 miljoner euro

Vamia beräknas få 1,5 miljoner euro mindre i statsandelsfinansiering, enligt Stenbacka.

Enligt Stenbacka har yrkesutbildningen varit föremål för stora nedskärningar i statsbudgeten på senare år.

− Vi har redan tidigare vidtagit kraftiga sparåtgärder men trots det lyckats undvika de som gäller personalen. Men nu räcker helt enkelt inte dessa övriga åtgärder längre till.

Stenbacka menar att kvalitén på deras utbildningar ändå inte ska påverkas.

- Vi måste hitta olika lösningar, eventuellt större utbildningsgrupper, men det här ska absolut inte påverka eleverna, säger Stenbacka.

Nästa tisdag besluter utbildningsnämnden i Vasa om förslaget om samarbetsförhandlingar går vidare till stadsstyrelsen. I så fall tar stadsstyrelsen beslut om ärendet på sitt möte 15.4.

Vamia startade 2017 när Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter och Vasa kustregions läroavtalsbyrå gick ihop. Över 7000 personer studerar årligen vid Vamia.