Hoppa till huvudinnehåll

Oväntad vändning i tvisten om Malms flygplats – miljöministeriet kräver att NTM-centralen behandlar frågan på nytt

Flygplan på Malms flygplats på en klar dag.
Föreningen Malms flygplats vänner har föreslagit att flygplatsen och dess byggnader och landningsbanor ska skyddas i lagen. Flygplan på Malms flygplats på en klar dag. Bild: Derrick Frilund / Yle Helsingfors-Malms flygplats,Helsingfors,flygtrafik

Miljöministeriet beslutade på fredag att Närings- trafik och miljöcentralen ska behandla ärendet om Malms flygplats på nytt.

Föreningen Malms flygplats vänner har föreslagit att flygplatsen och dess byggnader och landningsbanor ska skyddas i lagen. Nylands NTM-central förkastade förslaget i juni i fjol.

Miljöministeriet anser ändå att centralen i sitt beslut endast har tagit i beaktande planläggningen och inte tillämpat lagen om skyddande av byggnadsarvet i tillräckligt hög grad.

Ministeriet förutsätter att NTM-centralen behandlar ärendet på nytt så att också lagen om skyddande av byggnadsarvet beaktas.

Bilar utanför Malms flygplats terminalbyggnad.
Terminalbyggnaden på Malms flygplats är från år 1938. Den är planerad av Dag Englund och Vera Rosendahl. Bilar utanför Malms flygplats terminalbyggnad. Bild: Derrick Frilund / Yle Helsingfors-Malms flygplats,Helsingfors,flygtrafik

Helsingfors stad planerar bygga bostäder för 25 000 invånare på området.

I och med ministeriets beslut är det i nuläget ändå oklart hur framtiden för flygplatsen ska se ut.

I slutändan är det NTM-centralen som beslutar om ifall flygplatsen skyddas eller inte. Miljöministeriet tar alltså inte ställning till huruvida flygplatsen ska skyddas eller inte, utan konstaterar att centralens motiveringar inte är tillräckliga.