Hoppa till huvudinnehåll

Karies äter upp allt mindre barns tänder - i de värsta fallen finns bara små svartfrätta stumpar kvar: "Skrämmande trend att välja hemlagad, fluorfri tandkräm"

Ett barn hos tandläkaren.
Ett barn hos tandläkaren. Bild: imago/Kickner/ All Over Press Hos tandläkaren

Tandläkare i Finland och övriga Norden oroas av att de allt oftare stöter på små barn med svår karies.

Polariseringen i samhället syns på barns tänder och munhälsa, säger de experter som Svenska Yle diskuterat saken med.

- Nivån av omvårdnad märks, de socioekonomiska skillnaderna syns, säger specialtandläkare Heikki Alapulli på Barnkliniken vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Det är alldeles vanligt här hos oss att vi gör ingrepp på under 3-åringar under narkos― Specialtandläkare Heikki Alapulli

Hos en liten grupp barn är munhälsan riktigt dålig - det finns fall där det krävs sjukhusvård på grund av blodförgiftning som startat med infektion i munnen.

- Min yngsta patient var åtta månader. Det är alldeles vanligt här hos oss att vi gör ingrepp på under 3-åringar under narkos, säger Alapulli.

Kan man säga att karies ökat bland barn i Finland?

- En stor del av barnen har friska tänder, men det finns också en minoritet som har vårdbehov, en del har ett stort vårdbehov. På så sätt är läget värre än förr att vi numera måste avlägsna till och med permanenta tänder hos barn, säger Vuokko Anttonen, professor i karies- och rotbehandlingslära samt barntandvård.

en leksaksnalle på "operation"
en leksaksnalle på "operation" Bild: Yle/Carolina Husu barnsjukhus,sjukhus,barn (familjemedlemmar),Helsingfors,nya barnsjukhuset

- Vi får de svåraste fallen hit, och vad gäller extremfallen kan man säga att de har ökat i antal. Vi får allt yngre patienter, svarar Alapulli.

Specialtandläkaren, odontologie professorn Liisa Suominen säger att det dessvärre inte finns någon exakt information om problemens omfattning.

- Finland har inte längre någon riksomfattande statistik över barns och ungas tandskick. Tidigare samlade Medicinalstyrelsen/Stakes in uppgifter om barn i alla åldersklasser, förklarar Suominen.

För närvarande täcker information som samlas in från hälsocentralerna endast en del av barnen, och den representerar de sjukaste.

Därför kan tandkliniker som sköter barns tänder ha olika syn på barns munhälsa.

Enligt experterna kompliceras barntandvården av tandvårdsreformen som gett vuxna rätt till offentlig tandvård efter år 2000. Resurserna har riktats till vuxna på bekostnad av barnens kontrollbesök.

- Det finns en oro över att barnens angelägenheter, såsom munhälsa, försummas då samhället förändras. Det borde vara en självklarhet för alla, såväl politiker som hälsovårdsproffs, att prioritera barnens behov, säger Anttonen.

Finland når inte upp till WHO:s rekommendationer

Ansvaret för barnens tänder har så gott som helt överförts på hemmen. Föräldrarna måste vara mycket mera aktiva än förr.

Tidigare tog "systemet" mer hand om barnens tänder - tandskötaren besökte ofta skolan och dagiset med sin jätteborste, det ordnades veckovisa fluorsköljningar och barnen kallades oftare till granskning. Med mera.

Ett barn hos tandläkaren.
Ett barn hos tandläkaren. Bild: ullstein bild - RDB / Milou Steiner/ All Over Press Hos tandläkaren

Professor Suominen påpekar att Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att barnens munhälsa kartläggs med fem års mellanrum i vissa åldersgrupper - vilket vi inte gör i Finland.
Finland når för närvarande inte upp till Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation om granskningar bland barn― Professor Liisa Suominen

- Behovet av en kartläggning är munhälsan är stor så att vi får aktuell, tillförlitlig och jämförbar information, säger Suominen.

Ställningen som barntandhälsans modelland är alltså över - eller åtminstone allvarligt hotad.

Sämre tänder i barnmunnar i hela Norden

Tandläkarförbundet uppger att de socioekonomiska skillnaderna är större hos oss än i övriga Norden.

Men också tandläkare på andra håll i Norden slår larm om att barnens munhälsa försämrats.

I Sverige rapporteras det om klart försämrad munhälsa med mera karies hos barn under de senaste åren.

Antalet kariesangrepp har ökat de senaste åren. År 2013 var 69,1 procent av de svenska åttaåringarna kariesfria. Fem år senare hade andelen sjunkit till 65,6 procent.

I Norge måste tandläkare allt oftare anmäla vanvård till barnskyddsmyndigheterna.

Tänderna
Tänderna Bild: Mostphotos Tandtråding,Tand- och munhygien,munhygien,tänderna,tandläkare,hälsa,munnen,tandvård,speglar,hygienist,Floss,cavity,mun,tandköttet,tänder

I Danmark slår tandläkare larm om att folk börjat använda allt mer hemlagad tandkräm utan fluor.

Karies i mjölktänder betyder ofta sämre permanenta tänder

- Karies med sina allvarliga följder påverkar barnets och hela familjens liv. Tänderna är ömma, det blir besvärligt att äta och sova. Vi vet att karies hos barn är en prognos för karies hos vuxna, problem i mjölktänderna leder mer sannolikt till problem även senare, säger Anttonen.

Karies med sina allvarliga följder påverkar barnets och hela familjens liv― Professor Vuokko Anttonen

Nya mattrender, exempelvis bär- och fruktsmoothies med höga syrahalter, utmanar tandemaljen.

- Förutom karies finns det vittnesmål om mer erosivt slitage av tänderna, säger Anttonen.

Barn stoppar något ät- eller drickbart i munnen oftare än förr, särskilt söta drycker och kolhydratstinna mellanmål, vilket ger en bra grogrund för karies.

Pojkarnas mat- och tandvårdsvanor uppges vara sämre än flickornas i alla åldersgrupper.

Enligt rekommendationerna för god tandhälsa hos barn ska man skydda spädbarn mot bakterien streptokockus mutans som ofta finns i vuxnas saliv.

Det talas också om vikten av regelbunden måltidsrytm, bra matvanor, fluortandkräm två gånger per dag, vatten vid törst och ksylitolprodukter dagligen för att skydda tänderna.

Fika.
Fika. Bild: Yle/Jonas Blomqvist bullar

Varför har de svåra kariesfallen bland småbarn ökat?

- Vi kan spekulera i orsakerna. Det är möjligt att föräldragenerationen som själv har bra tänder - för att deras föräldrar i tiderna såg till att sköta dem - inte till fullo förstår betydelsen av tandhygien, säger Alapulli.

Alltså att föräldrar inte borstar barnens tänder tillräckligt noga?

- På så vis att de kanske utgår ifrån att bra tänder kommer av sig självt, säger Alapulli.

Karies hos småbarn är en helt annan sjukdom än hos vuxna eller skolbarn― Specialtandläkare Heikki Alapulli

Karies i mjölktänder framskrider ofta snabbt och utgör också en sämre prognos för de kommande permanenta tänderna.

- Karies hos småbarn är en helt annan sjukdom än hos vuxna eller skolbarn. Förloppet är aggressivare - ofta också för att barnets matvanor är ofördelaktiga med mycket kolhydrater.

Till exempel vid sömnproblem hos spädbarn och småbarn borde föräldrarna enligt Alapulli erbjudas hjälp för att problemen med sovandet inte ska få långtgående konsekvenser.

- Så att föräldrar inte ger mat åt barnet natten igenom för att försöka få det att sova.

Professor Anttonen förklarar risken med streptockockus mutans:

Plansch på tandkliniken i Ingå.
Plansch på tandkliniken i Ingå. Bild: Yle/Malin Valtonen ingå tandklinik

- Tandplacken kan vara sådan att den innehåller streptokockus mutans, som särskilt hos små barn triggar uppkomst av karies. Om placken får växa på tandens yta utan att man avlägsnar det genom borstning - och i synnerhet om barnet ges saft och godis varje dag, hotas tänderna av hål.

Tandläkare: Föräldrarna måste helt konkret hålla i borsten

Barnets egen motorik räcker till för rengöring av tänderna tidigast på andra klassen i skolan, och även därefter bör vårdnadshavarna kontrollera resultatet, slår Tandläkarförbundet fast.

Små barn vill sällan borsta tänderna, åtminstone inte så noga och så ofta som de ska borstas. Men det måste göras, konstateras det.

Tiotals av de barn som årligen omhändertas av sociala myndigheter har vanvårdats och försummats, exempelvis har tänderna inte blivit omskötta.

Föräldrar har dömts för misshandel eller vållande av skada för att inte ha skött om barnets mun- och tandhälsa.

Tandläkare vittnar om operationer där samtliga tänder avlägsnas under narkos ur 2-åringars munnar.

I de fallen har endast svartfrätta värkande stumpar funnits kvar - och efter operationen har flera år av tandlöshet i väntan på permanenta tänder följt.

I ett exempelfall hade en tandläkaren under narkos avlägsnat sju tänder och lappat sex tänder hos en 2,5-åring. Alla tänder i främre överkäken har frätts ner till tandköttet.

Den utpekade föräldern nekade till åtalen och sade sig ha skött tillräckligt bra om tänderna, även om hen på grund av sin trötthet inte orkat borsta barnets tänder varje dag.

Barn inspekterar en modell av människans tänder.
Barn inspekterar en modell av människans tänder. Bild: EPA/STEPHANIE PILICK tänderna,Borstning av tänder,tandvård,Tandemalj,barn (familjemedlemmar)

Alla aktörer inom hälsovården, även tandvården, är förpliktigade att omedelbart anmäla till socialmyndigheterna om de stöter på barn som är i omedelbart behov av skydd.

Är föräldrarnas ansvar för stort, borde daghem och skola ta större ansvar för barns munhälsa?

Professor Anttonen säger att största delen av tandskötseln sker i hemmen och på så vis är det naturligt att vårdnadshavaren ansvarar för barnens munhygien.

- Men jag är inte säker på om alla föräldrar är medvetna om att föräldrarnas ansvar utökats vad gäller till exempel besök till tandkliniker. På många orter ordnas inga klassvisa granskningar utan det är föräldrarna som ska föra barnet till tandvårdsenheten.

Jag är inte säker på om alla föräldrar är medvetna om att deras ansvar utökats― Professor Vuokko Anttonen

Praxisen varierar kommunvis; i vissa kommuner skickas det hem endast en uppmaning om att boka tid till mottagningen - vilket kräver aktiva åtgärder.

- Det är oerhört viktigt att föräldrarna vet sitt ansvar i denna sak, informationen måste vara tillräcklig, poängterar Anttonen, och tillägger:

- Ibland blir intervallerna flera år, vilket är mycket i ett barns liv. Under den tiden kan mycket hända, även med tändernas skick.

Professor Suominen anser också att det huvudsakliga ansvaret ligger hos familjen eller andra anhöriga vuxna.

- Skolan och dagvården ansvarar för sin del för att barnets miljö stöder möjligheten till hälsosamma val i vardagen.

Reklam för hemlagad tandkräm

De flesta konventionella tandvårdsmedel gör mer skada än nytta, kan man läsa även på finländska sajter som marknadsför fluorfria tandkrämer.

Jag har i drygt fyra år borstat tänderna med självgjord tandkräm. Också min 3-åriga sons tänder har jag alltid borstat med mina egna eller butikens fluorfria krämer. Människan behöver mycket små mängder fluor. Det finns varierande halter fluor i nästan allt, i jordmånen, vattnet, växter och djur, så det ingår automatiskt i kosten. Grundvattnets naturliga fluor är mindre skadligt än det natriumfluorid som används i tandkrämer.

Förutom fluor uppmanar många förespråkare av fluorfri tandkräm även att undvika xylitol.

Det rekommenderas exempelvis kokosolja, träkol, bentonitlera, kaolinlera, kanel, havssalter, wasabi, stevia, propolisextrakt, zinkcitrat och islandslav.

Såsom antiinflammatoriska och antiseptista ämnen i vegansk tandkräm ingår ofta smörblomma, salvia, rosmarin och timjan.

Barnfamiljer uppmanas att tillverka en egen färggrann burk med tandkräm till varje barn efter smak och tycke - i kokosoljan och matsodan kan man blanda pepparmynta, mandarin eller exempelvis rosmarin.

Jag ser ingen orsak till att jag skulle stoppa in mera fluor i munnen på mig själv eller mitt barn, fluor som anhopas med tiden och skadar vår hälsa.

Hammastahnaa harjassa
Hammastahnaa harjassa

Vet man om det är vanligt att undvika fluor här i Finland såsom många gör i exempelvis Danmark?

- Jag har hört om trenden av mina svenska kolleger. Det bottnar i en feltolkning av att fluorbruk kan kopplas till sjukdomar i autismspektret, säger Alapulli.

Det bottnar i en feltolkning av att fluorbruk kan kopplas till sjukdomar i autismspektret― Specialtandläkare Heikki Alapulli

Alapulli har i sitt arbete stött på familjer som inte velat stöda multinationella bolag och därför valt att använda alternativa produkter, som de upplever som mer etiska.

Deras första prioritet har alltså inte varit det att de velat undvika fluor.

- De har inte tänkt på saken och har sedan blivit förvånade när de kommit på att att tandkrämen inte innehåller fluor, säger Alapulli.

Professor Anttonen svarar att hon inte sett några undersökningar om hemgjord tandkräm.

- Men föräldrar rapporterar att de använder fluorfria krämer, och det samma berättar sociala medier. Hemgjorda krämer har jag inte stött på.

Tandläkarförbundet slår fast att fluor bevisligen skyddar tandemaljen mot bakterieangrepp då en viss mängd fluor finns i vätskan som omger tänderna. Man ska inte svälja fluor, det har lokal effekt ändå.

Ett för stort systemiskt fluorintag kan orsaka tandfluoros, vilket ofta används som argument för att småbarn inte ska använda fluortandkräm.

En förälder skriver på sin blogg:

För mig duger inga påståenden om "trygga värden" [för fluorintag]. Vad är en trygg nivå? En mängd som inte dödar omedelbart? En mängd som inte för en till sjukhus?

Jämförelser görs till och med med råttgift - natriumfluorid ingår ju i gnagargiftet, påpekas det.

- Ofta kommer ju trender med ett visst dröjsmål från Sverige till oss. Det är lite skrämmande att höra om dylikt, säger för sin del specialtandläkare Alapulli.

Läs också