Hoppa till huvudinnehåll

Alla partier talar för en bättre äldreomsorg - men hur ska det finansieras?

En gammal persons hand håller i ett sängräcke.
En gammal persons hand håller i ett sängräcke. Bild: Mostphotos äldreomsorg,äldreboende,hälsovård,åldringar,händerna,säng,sjukvård

Äldreomsorgen är vid sidan av hälsovården den viktigaste valfrågan enligt väljarna. Det här visar bland annat Magmas rapport.

Alla politiska partier talar i sina valprogram för förbättringar inom äldreomsorgen, trots att programmen slogs fast redan innan stora brister uppdagades på flera privata äldreboenden.

Flera partier har efter det preciserat sina förbättringsförslag.

“De skriande bristerna i äldreomsorgen måste åtgärdas”, står det i De grönas valprogram. I Samlingspartiets står det: “Flera kunniga vårdare till såväl de äldres hemvård, till serviceboenden och till vård dygnet runt”.

Flera partier talar för en jämlik ersättning för anhörigvårdarna och för en bättre hemvård. Fler vårdare inom terminalvården är också på flera partiers önskelista.

Den största enigheten finns bakom behovet av en äldreombudsman. Det här önskemålet finns i Centerns, De grönas, Vänsterförbundets, Svenska folkpartiets och Kristdemokraternas valprogram. Sannfinländarna talar om regionala äldreombudsmän.

Alla utom Samlingpartiet håller fast vid ett minimiantal vårdare på 0,7 per klient

Tidigare i år var alla partier med undantag för Samlingspartiet ense om att stifta en lag om att minimiantalet vårdare per invånare på ett äldreboende ska vara 0,7.

Då ett par veckor återstod av riksdagsarbetet började omsorgsminister Annika Saarikko (C) bereda en lagändring om minimiantalet vårdare, men arbetet blev på hälft.

Oppositionspartierna med socialdemokraternas Antti Lindtman i spetsen hade strax innan lämnat in ett konkret formulerat lagförslag för att försnabba processen att slå fast minimiantalet vårdare i lagen.

Kristdemokraterna hör till dem som har talat för en lagändring.

Partiets riksdagsledamot Sari Tanus har under den här riksdagsperioden suttit i social- och hälsovårdsutskottet.

Sari Tanus
Kristdemokraternas Sarí Tanus understryker att 0,7 inte ska bli standard, utan ett lagstadgat minimum. Sari Tanus Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle Sari Tanus

- Vi har sagt att 0,7 är ett absolut miniminum. Sedan måste vi se igenom hurudana patienter vi har. Det kan vara 0,8 eller mera om vi har många patienter som är närmare döden, alltså de sista veckorna och så.

Vänsterförbundets Li Andersson ser inget problem i att få antalet vårdare att räcka till för en höjning av minimiantalet vårdare inom äldreomsorgen.

- Vi har tiotusentals vårdare som jobbar inom andra branscher. Det beror till stor del på att man inte klarar av att arbeta inom vården där resurserna är så knappa, säger Andersson.

Också Samlingspartiet hör till dem som har skrivit in kravet på flera vårdare inom äldreomsorgen i sitt valprogram.

Frågan är varifrån pengarna ska tas

Alla partier kräver i sina valprogram en bättre äldreomsorg, men inget av dem skriver ut varifrån pengarna ska tas.

För vänsterpartierna är det av tradition acceptabelt att föreslå skattehöjningar för att finansiera olika satsningar.

Vänsterförbundets Li Andersson har ett klart svar på hur en höjning av antalet vårdare inom äldreomsorgen ska finansieras.

Li Andersson Ylen Vaalitentissä 27.03.2019 Studio 2 Yleisradio. Eduskuntavaalit 2019
Li Andersson säger att det finns sätt att öka statens skatteintäkter för att finansiera flera vårdare till äldreomsorgen. Li Andersson Ylen Vaalitentissä 27.03.2019 Studio 2 Yleisradio. Eduskuntavaalit 2019 Bild: Derrick Frilund / Yle riksdagsval,Riksdagsvalet i Finland 2019,Li Andersson,Vänsterförbundet

Enligt Li Andersson har uppskattningar visat att en höjning av vårdardimensioneringen skulle kosta 200-250 miljoner.

- Det som vi har sagt inom Vänsterförbundet är att enbart den reform av dividendbeskattningen för icke-listade börsbolag som även finansministeriets expertarbetsgrupp föreslår skulle öka skatteintäkterna för staten på upp till 350 miljoner.

För Samlingspartiet har skattehöjningar ofta varit ett rött skynke.

Det kan vara en av orsakerna till att Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo har föredragit att tala om en vårdgaranti i stället för ett minimiantal vårdare per klient.

Samlingspartiets viceordförande, justitieminister Antti Häkkänen föreslog i en blogg i februari att det förutom flera vårdare också borde finnas en mera effektiv övervakning och hårdare sanktioner.

SFP: Kommunerna borde få tillräckliga statsandelar

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff säger att statsandelarna till kommunerna måste vara tillräckliga för att trygga en tillräckligt god äldreomsorg.

- Vi måste kunna ge en värdig vård åt de äldre i samhället och eftersom det nu har funnits situationer där det här inte har fungerat så kan det bli aktuellt att skriva in det också på lagnivå, säger Guseff.

I och med att landskapsreformen gick i stöpet är det fortfarande kommunerna som antingen själva arrangerar vården eller köper vårdplatser för sina kommuninvånare.

Fredrik Guseff
SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff säger att kommunernas statsandelar också kommer privata vårdbolag till godo om kommunerna köper tjänster med servicesedlar. Fredrik Guseff Bild: Malin Åbrandt fredrik guseff

Vänsterförbundets Li Andersson konstaterar att det ser bra ut med tanke på förbättringar inom äldreomsorgen under följande riksdagsperiod då alla partier är ense om att någonting måste göras åt situationen.

- Jag skulle faktiskt säga att det finns en exceptionellt stor samstämmighet i fråga om många av de åtgärdspaket som nu diskuteras mellan partierna. Därför ser jag det också som mycket sannolikt att en hel del av de här åtgärderna finns i nästa regeringsprogram.