Hoppa till huvudinnehåll

”Jag gjorde mer än många behöriga barnskötare” - Många som fått nedsatt lön blir utan kompensation i Esbo

En allvarlig man står i ett kök. Solen lyser in genom fönstret bakom honom.
Tomas Alftan har sökt om löneersättningar i över ett halvår. Trots att staden först nekade honom ersättningar har han nu beviljats en del av ersättningarna han sökt om. En allvarlig man står i ett kök. Solen lyser in genom fönstret bakom honom. Bild: Yle/ Lukas Rusk Helsingfors,Esbo,Alftan

Många som ansökt om ersättning för låg lön av Esbo stad kommer inte att få några pengar. Nästan en femtedel av de sökande på den svenska sidan har nekats ersättningar, medan motsvarande siffra på den finska sidan är endast en hundradel. Tomas Alftan säger att hans tidigare kollegor inte vågar ansöka om kompensation efter att de sett hur besvärlig processen varit.

I augusti 2018 konstaterade facket att många kommunalt anställda fått för låg lön. Många kommuner har betalat lägre lön till obehörig personal, vilket strider mot en ändring i ett kollektivavtal från 2012.

Sedan ändringen får man endast betala lägre lön för lättare arbetsuppgifter.

Kring femhundra personer har ansökt om ersättningar inom Esbo stad. Av ansökningarna riktar sig nittiosju till den svenskspråkiga sidan, och av dem har sjutton fått avslag.

På den finska sidan är det endast fyra som fått avslag.

- Samma dag som jag läste om nyheten i medierna ansökte jag om att få rätt lön, säger Tomas Alftan.

Alftan jobbade flera år som barnskötare på ett daghem i Esbo - senast från 2014 till 2016.

I januari fick Alftan svar: han skulle inte få någon ersättning.

- Min gamla chef motiverade beslutet med att jag "inte deltagit i utvecklingsarbete". Jag frågade henne flera gånger vad det betydde, men jag fick inget svar.

Alftan kontaktade högre tjänstemän vid staden, men han har fortfarande inte fått svar på vilket utvecklingsarbete det var frågan om. Han bestrider att han skulle ha haft lättare arbetsuppgifter än hans kollegor.

- Det enda som står i mitt kontrakt är att jag har fem procent lägre lön för att jag är obehörig, säger han.

Han tycker själv att han gjorde mera än många behöriga barnskötare och till och med barnträdgårdslärare.

- Jag hade samtal med föräldrar, jag hade en egen smågrupp och jag planerade gruppens verksamhet.

En allvarlig man står i ett kök. Solen lyser in genom fönstret bakom honom.
- Min gamla chef motiverade avslaget med att jag "inte deltagit i utvecklingsarbete". Jag frågade henne flera gånger vad det betydde, men jag fick inget svar, säger Tomas Alftan. En allvarlig man står i ett kök. Solen lyser in genom fönstret bakom honom. Bild: Yle/ Lukas Rusk Helsingfors,Esbo,Alftan

Ja efter flera månaders nej

Förra veckan började Alftans meddelanden till tjänstemännen ändå bära frukt - han fick besked om att han kommer att få den nedsatta lönen ersatt för en period på ett år mellan 2014-2015.

- Under den tiden hade jag en annan chef. Staden har inte fått tag på henne.

Alftan säger att han har många kolleger som också skulle vilja söka om löneersättningar.

- De har ändå blivit avskräckta då de sett hur länge jag jobbat med det här. En kollega frågade sin chef hur hon skulle gå till väga för att ansöka om ersättning. Chefen hade bara sagt att hon inte uppfyllt kraven för att vara barnskötare, så hon kommer inte att få några pengar, säger Alftan.

Esbo stad: "Det ska gå så fort som möjligt"

- Man ska få lika lön för samma jobb, oberoende av behörighet. Det här har vi kollat upp, och i samband med det har vi varit i kontakt med daghemsföreståndarna, säger Barbro Högström, direktör för de svenska bildningstjänsterna vid Esbo stad.

Ifall staden inte fått tag på föreståndaren har man tolkat situationen till arbetstagarens fördel - med andra ord betalat ut ersättningar till hen, säger Högström.

En allvarsam kvinna med ett litet leende står vid ett fönster.
- Det här är förvaltningsprocesser och de ska gå så fort som möjligt, säger Barbro Högström, direktör för de svenska bildningstjänsterna vid Esbo stad. En allvarsam kvinna med ett litet leende står vid ett fönster. Bild: Yle/ Lukas Rusk Esbo,högström

I Alftans fall har han i det här skedet beviljats ersättningar för en period av arbete men inte för en annan, trots att han gjort samma arbete under de två perioderna. Är det här rimligt?

- Föreståndaren på daghemmet bytte mellan perioderna. I det ena fallet tolkade vi det till arbetstagarens fördel.

Hur mycket arbete ska en arbetstagare behöva sätta på att kräva löneersättningar? Hur länge får det ta innan hen får svar?

- Det här är en förvaltningsprocess och det ska gå så fort som möjligt. I Alftans fall är processen ännu i gång, och vi har informerat honom om situationen. Vi har gjort vad vi kan i det här fallet, säger Högström.