Hoppa till huvudinnehåll

Nu görs den stora vaccinenkäten i Jakobstadsregionen – forskare hoppas på många svar: "Vi vill ha fram hela skalan av åsikter"

Influensavaccin
Vaccin väcker starka känslor, både för och emot. Nu hoppas finländska forskare få studera hela skalan av attityder och tankar kring vaccin. Influensavaccin Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen influensa,vaccin,vaccinering,influensavacciner,barn (familjemedlemmar),spädbarn,sprutor

Femtusen slumpmässigt utvalda personer i Jakobstadsregionen får den här veckan en enkät om vaccinattityder i brevlådan. Bakom enkäten står forskare vid Åbo Akademi och Åbo universitet, som vill gå in på djupet i alla slags förhållningssätt till vaccin.

Mikael Lindfelt, professor och dekanus vid Åbo Akademi, leder ett tre år långt forskningsprojekt där man tar reda på hur människor förhåller sig till vacciner och vaccinpraxis.

I projektet ingår flera större studiehelheter: En enkät har riktat sig till hälsovårdspersonal i hela landet och en annan har gått ut till småbarnsföräldrar i Åboregionen.

Nu är det dags för den tredje och sista enkäten - den riktar sig till vuxna i Jakobstadsregionen och torde landa i brevlådor denna vecka.

Porträtt Mikael Lindfelt.
Professor Mikael Lindfelt hoppas att folk ska känna tillit till den forskargrupp han representerar. - Vi är genuint nyfikna på alla svar och har inga kopplingar till myndigheter eller läkemedelsindustri. Dessa får ta del av våra resultat precis som alla andra, men de kan inte påverka vad vi gör, hur vi gör det eller vilka resultat som framkommer, säger han. Porträtt Mikael Lindfelt. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Mikael Lindfelt

- Vi hoppas verkligen att så många som möjligt svarar, säger Mikael Lindfelt.

Enkäten har skickats till slumpmässigt utvalda vuxna i åldern 18-65. Språk, kön och kommunens invånarantal har beaktats för att få ett så representativt material som möjligt.

Mottagarna bor i någon av de fem kommunerna; Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby eller Kronoby. I kommunerna finns totalt 28 000 vuxna och 5 000 av dem får alltså möjlighet att svara på enkäten.

Forskarna är entusiastiska inför möjligheten att få in ett svarsmaterial som är verkligt representativt för regionen. Det är centralt för enkäten att man inte är ute efter svar från bara någon enskild grupp.

- Vi vill ha fram hela skalan av åsikter, säger Lindfelt.

Följer upp med djupintervju

Den som har fått enkäten har sju veckor på sig att svara. Enkäten innehåller påståenden som man ska ta ställning till samt en möjlighet att avsluta med egna, fritt formulerade svar.

- Enkäten kräver att man fokuserar lite, men borde inte ta mer än en halvtimme att svara på, säger Lindfelt.

Den som vill har även möjlighet att anmäla sig som frivillig för en uppföljande intervju. Forskarna har som mål att intervjua 50 personer bland dem som besvarat enkäten. Här är syftet att gå in i vaccinattityderna på djupet.

Utöver folks förhållningssätt till vacciner pejlar enkäten samtidigt värderingar och livsåskådning. Mikael Lindfelt ser fram emot att få inleda analysen av materialet.

- Då får vi se vilka svarsmönster som börjar framträda.

åa
Forskare från Åbo Akademi och Åbo universitet, samarbetar i det tre år långa forskningsprojektet. åa Bild: Yle/Andy Ödman åa

Unik studie som väcker stort intresse

Då enkätsvaren samlats in görs en snabbanalys som grund för de uppföljande djupintervjuerna.

- Vi hoppas kunna börja kontakta personer för intervju redan i slutet av augusti.

Hela materialet analyseras också grundligt för att få fram alla statistiskt relevanta resultat. Den här delen av arbetet är tidskrävande men värdefullt, säger Lindfelt.

- Vi hoppas få fram vad folk tänker lokalt. Det saknas nämligen noggranna regionvisa studier på det här forskningsområdet.

Det här är en bidragande orsak till att forskningsprojektet har väckt stort intresse internationellt. Bakgrunden är självfallet att frågan om vaccin har blivit en så het potatis i stora delar av västvärlden under de senaste åren.

- Det här gör vi för att kunna ta reda på varför frågan om vaccin har blivit så känslig, säger Mikael Lindfelt.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten