Hoppa till huvudinnehåll

Attendo hade för lite personal på Villa Pentby och Villa Stella igen - ersättning delas mellan klienterna och staden Raseborg

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Raseborg har också tidigare varit missnöjd med vården vid Attendos boenden. Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,attendo

Det har återigen brustit i personalmängden vid vårdbolaget Attendos enheter i Raseborg.

Bolaget måste därför betala ersättningar till staden.

Det är inte första gången som Raseborg är missnöjd med vården på Attendos boenden där staden köper service för sina invånare.

För Villa Pentby i Karis handlar det den här gången om sommaren 2018. Enligt avtalet ska det finnas 0,6 vårdare per klient i Pentby.

Under en enskild vecka kan personalmängden som lägst vara 0,57 per klient. Men i somras (28.5-19.8) varierade personalsiffran per klient mellan 0,5 och 0,58. Den var med andra ord hela tiden under avtalade 0,6.

Villa Stella i Ekenäs ska enligt avtalet ha 0,61-0,65 vårdare per klient. Men i februari i år (4.2-24.2.2019) var siffran nere i 0,58.

Merparten av ersättningen ska gå till klienterna

Staden och Attendo har förhandlat om bristerna. Resultatet blev att Attendo ersätter staden 180 000 euro.

Av det gäller 168 000 euro Villa Pentbys brister sommaren 2018 och 12 000 euro Villa Stellas brister i februari i år.

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg beslutar på torsdag (11.4) hur de här pengarna ska delas mellan staden och klienterna.

Social- och hälsovårdens ledande tjänstemän föreslår att 40 procent av pengarna ska användas till att täcka kostnaderna för allt extra administrativa arbete som bristerna orsakat staden.

Men merparten, 60 procent, ska betalas till klienterna som inte har fått den nivå av service som avtalen garanterar dem.

Ersättningen per klient och månad blir drygt 500 euro på Villa Pentby och 400 euro på Villa Stella.