Hoppa till huvudinnehåll

#femtioelvafrågor: På vilka sätt vill partierna främja människors psykiska hälsa och välbefinnande?

Maria Sten porträtt inomhus som serietidningssida med texten Hur hindra utbrändhet?"
Maria Sten vill veta hur partierna förhåller sig till förebyggandet av utbrändhet. Maria Sten porträtt inomhus som serietidningssida med texten Hur hindra utbrändhet?" Bild: Maria Sten/Privat. Grafik: Lasse Grönroos politik,val,riksdagsval,maria sten

Maria Sten från Kimitoön undrar hur partierna tänker satsa på förebyggandet av hälsa och välbefinnande och vad som kan göras för att undvika att människor blir utbrända.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Alla regeringspartierna förutom Sannfinländarna tar ställning till den psykiatriska vården på något sätt. Många av dem vill satsa på förebyggandet av psykiska problem och anser att det är viktigt att människor i framtiden skulle få hjälp snabbare och att tröskeln till att söka hjälp skulle bli lägre.

SFP och Centern anser också att det är viktigt att satsa på människors allmänna välbefinnande, och det här vill de göra genom att till exempel förbättra möjligheterna till motion och fritidssysselsättning.

SDP, Vänsterförbundet, De gröna, Samlingspartiet och Centern lyfter också upp frågan om arbetsvälbefinnande i sina partiprogram.

Partiernas ställningstaganden

Blå framtid strävar i synnerhet efter att tjänsterna inom den psykiatriska vården ska vara lättillgängliga och att man ska satsa på förebyggandet av problemen. Deras mål är att utveckla ett nätverk av tjänsterna inom den psykiatriska vården. Man skulle inte behöva köa till nätverkets krets och man skulle inte heller behöva en remiss av en läkare.

Centern anser att arbetsmarknaden måste förnyas och de strävar efter att skapa ett arbetsliv, där både arbetstagaren och givaren skulle må bra. De vill att arbetsplatserna ska stödja arbetstagarnas välbefinnande på ett mångsidigt sätt. Centern har också som mål att öppna diskussionen kring psykisk ohälsa. Partiet strävar dessutom efter att förbättra människors möjlighet till motion och på så sätt deras välbefinnande.

Löpning
Centern vill förbättra människors välbefinnande genom mera motion, bland annat. Löpning Bild: Lev Dolgachov löpning,löpskor

De gröna vill förbättra tillgängligheten till den psykiatriska vården och stärka vårdgarantin inom den. Partiet anser att man borde få grundläggande psykiatrisk vård inom en månad. De vill också göra arbetslivet mera flexibelt för olika livssituationer samt förbättra möjligheterna till deltidsjobb för att hindra arbetskarriärer från att ta slut i förtid.

Kristdemokraterna vill satsa på förebyggande åtgärder för att hindra psykiska problem från att växa. Partiet vill att resurserna till det förbyggande arbetet ska vara en av tyngdpunkterna i social- och hälsovårdsreformen. KD anser också att det är viktigt att det finns hjälp tillgängligt för dem som är på väg att gå in i väggen och säger att arbetsgivarna bär ett stort ansvar i frågan.

Samlingspartiet vill förbättra människors ork på jobbet och göra det lättare att kombinera arbetslivet med familjelivet för att hindra karriärer från att ta slut i förtid. De strävar även efter att genomföra ett program av åtgärder för att utveckla tjänsterna inom mental- och missbrukarvården.

kvinna jobbar hemifrån, hennes dotter i förgrunden
Samlingspartiet vill göra det lättare att kombinera familje- och arbetsliv. kvinna jobbar hemifrån, hennes dotter i förgrunden barn (familjemedlemmar),jobba hemifrån

Socialdemokraterna vill också satsa på främjandet av mentalvårdstjänster. De strävar efter ett nationellt program som ska utveckla vården och förebyggandet av psykiska problem.
Partiet vill göra psykoterapi mer tillgängligt genom att ta i bruk en psykoterapigaranti. SDP vill också förbättra kvaliteten på arbetslivet genom att satsa på ett program för arbetsvälbefinnande som ska minska på den psykiska arbetsbelastningen.

Svenska folkpartiet anser att det är viktigt att trygga den psykiatriska vårdens tillgänglighet och omfattning. SFP vill också att patienter ska ha möjlighet att få psykiatrisk vård på antingen svenska eller finska och att det i framtiden ska finnas mera psykiatriska sjukskötare på hälsocentralerna. Partiet vill även satsa på människors allmänna välbefinnande genom att se till att alla ska ha en möjlighet till idrottsutövning och andra fritidssysselsättningar.

Vänsterförbundet anser i sitt målprogram för 2016-2019 att man måste satsa på preventiv mentalvård. Partiet nämner också att de vill minska på antalet människor som blir utmattade på grund av sin arbetsbörda genom att dela på arbetet så att arbetstiden blir kortare. Som exempel nämner de sex timmar långa arbetsdagar, en fyra dagars arbetsvecka och längre semestrar.

Satsa på den psykiska hälsan

Kristian Wahlbeck som är utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa i Finland tycker att det är fint att så många partier har lyft upp frågan om psykisk ohälsa, men önskar att vikten skulle läggas mera på psykisk hälsa och de allra tidigaste insatserna.

Kristian Wahlbeck
Kristian Wahlbeck önskar att partierna skulle lägga mera vikt på den psykiska hälsan och de förebyggande åtgärderna. Kristian Wahlbeck Bild: Yle/Maria Tarvasaho porträttfotografering,kristian wahlbeck

- Många partier vill satsa på att utveckla vården, vilket i och för sig är bra och nödvändigt, men ännu viktigare är att förebygga psykisk ohälsa. Det betyder att man borde satsa på att stärka den psykiska hälsan.

Wahlbeck säger att det skulle vara viktigt för alla att utveckla vissa färdigheter inom psykisk hälsa som är viktiga för att klara av motgångar i livet utan att drabbas av psykisk ohälsa.

- Jag tror att det är viktigt för alla att lära sig mera om psykisk hälsa― Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa i Finland

- Jag tror att det är viktigt för alla att lära sig mera om psykisk hälsa. Alla vet inte nödvändigtvis hur man ska främja den. För dem som redan har problem är det viktigt att få samtalshjälp så snabbt som möjligt och tröskeln ska vara lång.

Den så kallade psykoterapigarantin, som Wahlbeck hoppas att nästa regering inför, skulle innebära att man från hälsocentralen skulle kunna bli hänvisad till psykoterapi och ha rätt till vård inom en månad.

Alla regeringspartier förutom Sannfinländarna stödjer medborgarinitiativet för en psykoterapigaranti.

Samhällets eller individens problem?

Wahlbeck anser att psykisk hälsa i högsta grad är en samhällsfråga och att flera av partierna också verkar förstå det, men han säger att det ännu kunde bli bättre.

- Många partier har lyft fram psykisk hälsa i sina program och de förstår att det inte bara handlar om individer som har drabbats av psykisk ohälsa, utan att det är en samhällsfråga. Partierna kunde nog ändå prioritera det här ännu högre.

Han påpekar ändå att många partier också talar om att höja sysselsättningsgraden, men att de ser på frågan ur en för snäv synvinkel.

De flesta partierna ser på saken enbart ur en ekonomisk eller arbetsmarknadspolitisk synvinkel och blundar för att den största orsaken till varför folk hamnar utanför arbetslivet idag är psykisk ohälsa― Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa i Finland

Wahlbeck säger att för att få upp sysselsättningsgraden till 75 procent måste man satsa på den psykiska hälsan.

- De flesta partierna ser på saken enbart ur en ekonomisk eller arbetsmarknadspolitisk synvinkel och blundar för att den största orsaken till varför folk hamnar utanför arbetslivet idag är psykisk ohälsa.

Det som Wahlbeck saknar i partiernas valprogram i år är ett förslag på en fyra dagars arbetsvecka.

- Vi vet idag att en fyra dagars arbetsvecka skulle minska på utbrändhet och sjukskrivningar. Produktiviteten under arbetstimmarna skulle också stiga, berättar han.

Val