Hoppa till huvudinnehåll

Besvikna östnylänningar grillade Menevä om det nya FPA-taxisystemet – kunderna vill åka tur och retur med samma bil, och helst utan sällskap

En gul taxiskylt ovanpå en bil.
En gul taxiskylt ovanpå en bil. Bild: Yle/Juho Karlsson taxibilar,Österbotten,Närpes,invalidtaxi,taxi

Från april sköter taxibolaget Menevä ensam om alla FPA-ersatta resor i Nyland. I går mötte bolaget östnylänningar med många frågor och önskemål om förbättringar. Menevä tog kritiken med ro.

Träffen inleds med kaffe och karelsk pirog. Meneväs representant Antti Veijola besvarar frågor som Röda korsets avdelning i Borgå samlat in och skickat till taxibolaget på förhand

- En timmes väntetid om taxin beställs precis nu. Plus minus femton minuter om den har beställts föregående dag. Du kan beställa en taxi upp till tre månader i förväg, svarar Veijola på frågan när man borde beställa sin skjuts.

Dessvärre kan kunden fortfarande inte beställa en tur- och returresa med samma bil till exempel i samband med ett kort halvtimmes läkarbesök.

- Vi strävar efter att resorna ska kunna förenas på ett förnuftigt sätt, men vi har ett nytt system där bilarnas rutter bestäms långt i förväg. Därför kan vi inte garantera att bilen inte behövs för en annan skjuts medan kunden besöker sjukhuset. Vi kan inte garantera att skjutsen hem alltid sker med samma bil.

Många kvistiga frågor

Deltagarna har samlats för att få information om de förändringar en ny serviceproducent för med sig. FPA uppger på sin webbplats att det inte innebär någon ändring alls för största delen av kunderna.

Men många deltagare i Röda korsets lokal Kolo är mycket besvikna på de missförhållanden som förekommit sedan taxireformen i fjol.

Veijola får flera gånger leta på FPA:s nätsidor för att ge svar på kvistiga frågor om upplevelser och situationer som deltagarna råkat ut för.

Han får till exempel konstatera att en maximal väntetid inte är definierad. Han uppmanar kunden att diskutera det med beställningscentralen när taxiresan beställs för att få en så snabb returresa som möjligt.

Antti Veijola från Menevä Oy
Antti Veijola besvarade frågor om FPA-taxi. Antti Veijola från Menevä Oy Bild: Yle / Leo Gammals taxibilar,Borgå,Nyland,FPA,folkpensionsanstalten,Röda Korset,Taxibolag,antti veijola

Men när det gäller ersättningar för om taxin inte dyker upp i tid fastän den är beställd flera dagar tidigare är svaret klart. Menevä ersätter resor med en annan taxi och avgiften för läkarmottagningen.

Bolaget kan dessvärre inte ersätta den vård som kunden gått miste om och kanske måste vänta ett par månader på en ny läkartid.

Samåkning med andra kunder väcker också starka känslor. FPA förutsätter att beställningscentralerna alltid samordnar taxiresor när kundens hälsotillstånd tillåter det.

- Om man till exempel blir opererad och det är någon som åker med och den hostar så finns det en hälsorisk om man är nyopererad, säger Hans Karlsson.

Karlsson bor i Lovisa. Han är synskadad och har ett taxikort som han kan resa med vart som helst, utom till hälsostationen eller sjukhuset. Då måste han anlita FPA-taxi.

Hans Karlsson från Lovisa.
Hans Karlsson. Hans Karlsson från Lovisa. Bild: Yle / Leo Gammals taxibilar,Borgå,Nyland,FPA,folkpensionsanstalten,Röda Korset,Taxibolag,Diskussion,Lovisa,hans karlsson

I kväll får han för första gången höra att det finns en möjlighet att få en markering i intyget för reseersättning (SV 67r) som garanterar att inga andra kunder tas med i samma transport.

- När jag blev opererad beställde de bil åt mig från sjukhuset. Då borde de ha vetat automatiskt att man inte ska behöva åka med någon annan om man är opererad. Men det var med det gamla systemet.

Karlsson önskar också att samma chaufför kör honom till sjukhuset och tillbaka hem. En service han förväntar sig av ett fungerande taxisystem.

- Jag förväntar mig att när man åker till ett sjukhus och man är inne en halvtimme så får man använda samma taxi tillbaka och just nu är det inte så, säger Karlsson.

När Karlsson beställer taxi ringer han en eller två dagar innan och väntar sedan för att se om den kommer. Det gör den för det mesta, men inte alla gånger.

- Det tycks inte finnas tillräckligt många bilar. Systemet rullar inte som det ska. Det finns över huvud taget få taxibilar i Lovisa.

Långa tärande resor

Flera deltagare kritiserar också de långa resor som samåkningen kan medföra. En person berättar att han fått åka till Borgå via Kervo, Hyvinge och Mäntsälä, en smärtsam resa som tog nästan tre timmar.

Enligt FPA:s direktiv samordnar beställningscentralerna alltid taxiresor i samband med hälso- och sjukvård när kundens hälsotillstånd tillåter.

Att be om ensam skjuts utan ovannämnda intyg för reseersättning är inte möjligt eftersom enskilda kunder inte får favoriseras.

Antti Veijola lovar att bolaget ska se över rutterna och antalet passagerare som körs åt samma håll, men säger att det här något kunden bör nämna i samband med beställningen.

Diskussion i Röda korsets lokal Kolo i Borgå.
Ett tjugotal östnylänningar diskuterade aktivt om taxiskjutsar. Diskussion i Röda korsets lokal Kolo i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals taxibilar,Borgå,Nyland,FPA,folkpensionsanstalten,Röda Korset,Taxibolag,Diskussion,antti veijola

300 bilar kör bara FPA-skjutsar

I Nyland kör omkring 800 bilar FPA-ersatt taxi och av dessa är 300
reserverade för att köra enbart FPA-skjutsar. Med det nya taxisystemet har FPA nu definierat antalet bilar som måste köra FPA-resor, säger Veijola.

Som en följd av den nya taxilagen kan Veijola inte svara på hur många chaufförer som kör FPA-taxi i Borgå eller Östnyland. De chaufförer som förbundit sig till att köra FPA-taxi kör i hela Nyland.

- När rutterna görs upp så kör de bilar som startar härifrån när turen börjar mestadels i den här regionen. Men under skiftet kan de i princip köra var som helst i Nyland. Men i både Borgå och Lovisa finns flera chaufförer som förbundit sig till att köra FPA-taxi.

Veijola möts av röster som påpekar att det kan vara svårt att få skjuts till exempel inom Borgå på dagen om flera taxibilar har fört kunder till Helsingfors. Och att de bilar som finns inte alltid är lämpade för rullstolar.

När jag började köra taxi så lärde jag mig känna dem och de har blivit mina egna kunder så man vill inte lämna någon i klistret― Pamela Weckman

Pamela Weckman kör taxi i Lovisa sedan två år tillbaka och har för avsikt att också börja med bekant taxi inom ramen för ersatta resor.

- Det är lite ofärdigt men det är meningen att jag ska börja köra bekant taxi. I praktiken fortsätter samma körningar med kunder i Lovisa som jag har haft tidigare och som är i behov av bekant taxi, säger Weckman.

Enligt FPA:s direktiv kan du anlita så kallad bekant taxi om du har svårt sjuka barn eller barn under 16 år som reser ensamma.

Du kan också beviljas bekant taxi utifrån individuell bedömning, på basis av ditt hälsotillstånd och behov av hjälp under resan.

Chauffören är då en specialiserad, bekant taxichaufför som kör alla dina FPA-resor.

Vill inte svika kunderna

FPA-skjutsar har inte lockat taxichaufförer och avsaknaden av skjutsar har varit ett problem i bland annat den östnyländska glesbygden.

Trots att ersättningen för skjutsarna har sjunkit och många upplever körningarna som olönsamma drar sig Weckman inte för att köra ersatta resor.

- När jag började köra taxi så lärde jag mig känna dem och de har blivit mina egna kunder så man vill inte lämna någon i klistret.

Weckman har en stor taxi till sitt förfogande. Den rymmer upp till åtta personer, en bår och två rullstolar. Hon har döpt den till Helga.

Överraskande beställningar är problematiska

Fördelen med bekant taxi är att både kunden och chauffören känner varandra och de behov kunden har. Den här kontakten saknas vid så kallade vanliga körningar och kan ge upphov till obehagliga överraskningar.

- När det är fråga om bekant taxi så är det lätt. De ringer rakt till mig och jag beställer skjutsen från firman som sköter om skjutsen, alltså Menevä. Då vet jag om skjutsen och skriver in den i kalendern. Vi har kommit överens att jag är där klockan 9.30 och jag sköter dem. Det är lätt, säger Weckman.

Pamela Weckman kör taxi i Lovisa.
Pamela Weckman Pamela Weckman kör taxi i Lovisa. Bild: Yle / Leo Gammals taxibilar,Borgå,Nyland,FPA,folkpensionsanstalten,Röda Korset,Taxibolag,Diskussion,Lovisa,Pamela Weckman

- Problemet med övriga FPA-skjutsar är att chaufförerna inte vet om dem förrän kunden ska i väg. Först i det skedet har man börjat leta efter en chaufför och i en liten stad som Lovisa är det inte sagt att det finns en ledig bil just då.

- Och om kunden behöver en invataxi eller bår så är sannolikheten ganska liten att det finns en ledig bil precis när klienten kommer ut från hälsostationen eller sjukhuset. Chaufförerna vet då inte heller om att det är sådan skjuts på väg.

Listan över taxichaufförer som kör bekant taxi i Östnyland omfattar Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom och Borgnäs.

Anvisningar för hur FPA-taxisystem fungerar finns på taxibolaget Meneväs och FPA:s webplatser.