Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrar i Ekenäs: Det måste bli ett slut på våldet i skolan

En knytnäve på stan
Våld i skolor förekommer fortfarande trots att skolor har nolltolerans mot våld. En knytnäve på stan Bild: Emilia Gilberg och Elias Wilhelmsson Knytnäve,Hand,våld,mobbning,ungdomsbrottslighet,hand

Strypgrepp, sparkar och slag - föräldrar till barn i Seminarieskolan i Ekenäs slår larm om att det förekommer fysiskt våld bland eleverna i skolan.

- Den senaste tiden har det kommit fram information om vad som försiggår bland eleverna. Det här gör att jag är orolig för barnens välmående och trygghet, säger föräldern Tanja Kankilampi.

Hon uppger att hennes barn har blivit ögonvittnen till två fall av misshandel.

- Det som gör mig arg är att skolan sopar saken under mattan och försöker skyla över det, hävdar Kankilampi.

Tas på allvar

Seminarieskolans rektor, Mia Haglund, kan inte kommentera enskilda fall men försäkrar att våld alltid tas på allvar av skolans anställda.

Hon bekräftar att det den senaste månaden inträffat ett flertal incidenter med inslag av våld.

- När det gäller slag och sparkar och fysiskt våld så tar vi det alltid på allvar. Kutymen är att vi reder ut det och kontaktar hemmen och funderar på konsekvenserna, säger Haglund.

Om det handlar om misshandel eller misstanke om misshandel kontaktas också skolpolisen.

Mia Haglund
Rektor Mia Haglund ser allvarligt på de incidenter som inträffat i skolan den senaste tiden. Mia Haglund Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,mia haglund

- Det är olyckligt för alla parter att sådant här händer. Det väcker mycket känslor både hos dem som blir utsatta och deras föräldrar men också hos förövarna och deras föräldrar, säger Haglund.

Bråk på skolgården

Sabina Rantala-Lindqvist är mamma till ett barn som nyligen blev misshandlat av två skolkamrater på skolgården.

- Hon blev nedfälld och sparkad och de två förövarna tog också strypgrepp på henne, berättar Rantala-Lindqvist.

Hon är besviken över att hon som mamma inte genast fick information om det skedda utan först på eftermiddagen när skoldagen redan var slut.

Barn som leker på skolgård.
Våldsamma lekar är numera förbjudna på Seminarieskolans raster. Barn som leker på skolgård. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ekenäs,skolgård,barn på skolgård

- Jag skulle också gärna ha sett att skolan tagit kontakt med alla berörda föräldrar så att vi kunnat diskutera tillsammans, säger Rantala-Lindqvist.

Hon påpekar att om föräldrar inte vet vad som pågår i skolan så kan de inte heller göra något åt saken.

- Skolan ska ta sitt ansvar för det som händer i skolan men det är sist och slutligen föräldrarna som ska se till att barnen vet hur de ska bete sig.

Psykiska skador

Rantala-Lindqvist uppger att dottern klarade sig utan större fysiska skador men att det psykiskt var mycket tungt för henne.

- Jag får känslan av skolan förringar den här händelsen och säger att det är frågan om en lek, säger Rantala-Lindqvist.

Rantala-Lindqvist har polisanmält saken och också anmält sig och dottern till en kurs i självförsvar.

- Om hon blir påhoppad någon gång igen så ska hon veta vad hon kan göra. Känslan av att vara i underläge och ingenting kunna göra ska jag ha bort.

Åtgärder i skolan

Som en direkt följd av de incidenter som inträffat har Seminarieskolan gått in för att helt förbjuda fysiska lekar där barnen till exempel drar eller buffar på varandra. Det har visat sig att de ibland tenderar att spåra ur och bli våldsamma.

Rektor Mia Haglund berättar att skolan har effektiverat rastövervakning i skolan.

Sedan tidigare förekommer också så kallad punktövervakning, vilket innebär att vissa barn har en vuxen som följer dem ut på rasten och in tillbaka.

Skolan samarbetar också med Familjecentret och barnskyddet gällande barn som har utmaningar i samspelet med andra.

Barn och vuxna på skolgård.
Om personalen i skolan misstänker att det förekommit misshandel kontaktas skolpolisen. Barn och vuxna på skolgård. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ekenäs,skolgård

Lärare måste ingripa

Föräldern Tanja Kankilampi, som själv är sjukskötare, är orolig för barnens trygghet i skolan.

- När det handlar om så här grova våldsdåd så måste en lärare ingripa.

Hon skrev själv ett inlägg på Facebook som hon delade på Seminarieskolans Facebook-sida. Inlägget raderades snabbt.

- Jag tycker det är ett praktexempel på att det ska tystas ner. Man får inte prata om svåra saker. Allt ska vara lite Strömsö, säger Tanja Kankilampi.

Hellre direktkontakt

När det gäller Seminarieskolans Facebook-sida har Mia Haglund ändå en helt annan uppfattning än Kankilampi. Enligt Haglund är sidan till för att både elever och lärare kan ta del av evenemang och aktiviteter som försiggår i skolan.

- Vi tog bort inlägget eftersom det innehöll olämpligt språkbruk. Vi hoppas verkligen att den som är upprörd över något tar kontakt med oss personligen till skolan, säger Haglund.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland