Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Stafettkarnevalen i tiden

Stafettkarnevalen 2017, flickornas 5x80 meter, heat.
Stafettkarnevalen 2017 avgjordes i Esbo. Stafettkarnevalen 2017, flickornas 5x80 meter, heat. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Stafettkarnevalen,stafettkarnevalen 2017

Enligt ursprungliga planer skulle Stafettkarnevalen i år arrangeras på den nyrenoverade Olympiastadion, men så blev det inte. Vanligt med byggnadsprojekt idag är att det blir förseningar, med åtminstone ett år. För karnevalens del betyder det att vi nu för fjärde året i rad är ute på turné.

Esbo stad har igen ställt sig mycket positiva till arrangemangen och varit till stor hjälp när det gäller såväl planerandet som genomförandet av årets karneval.

Jag vill redan i det här skedet rikta ett stort tack till alla beslutfattare och tjänstemän på Esbo stad.

Förra året var en pangsuccé då vi för första gången i karnevalens historia besökte Åbo. Vi gjorde rekord i antalet starter utanför Olympiastadion med hela 11 379 starter.

Synligheten på gator och torg samt i media var något helt enastående. Paavo Nurmi stadion var dessutom som gjord för Stafettkarnevalen.

Även i år finns det alla förutsättningar för att karnevalen kommer att bli oförglömlig. Vi har infört nya stafetter för att ge flickor i alla årskurser en chans att löpa i en gatustafett. En annan nyhet är Tillsammans-stafetten, som riktar sig till elever med funktionsvariationer.

Stafettkarnevalen vill genom den nya stafetten ge fler elever möjlighet att ta del av den unika gemenskapen som Stafettkarnevalen erbjuder den finlandssvenska skolungdomen.

Tillsammans-stafetten skiljer sig även från andra stafetter genom att den möjliggör ett samarbete mellan olika skolor.

Stafettkarnevalen har i år även tagit i bruk ett nytt anmälningssystem. Vår målsättning är att göra det enklare för lärare att anmäla sina lag till karnevalen. I skrivande stund droppar det in anmälningar i jämn takt och det verkar som om lärarna på ett föredömligt sätt klarat av att ta i bruk det nya systemet.

Årets karneval genomgår som ni märker en hel del förändringar, och som jag ser det förbättringar i utbudet på stafetter. Det som vi inte har ändrat på är vårt fokus på den idrottsliga glädjen, känslan av kamratskap och den finlandssvenska gemenskapen som genomsyrar en Stafettkarneval.

Vi välkomnar skolungdomen till 2019 års Stafettkarneval 17-18.5.2019 i Alberga, Esbo.

Med sol i sinnet och förhoppningsvis även sol under karnevalen på Alberga stadion.

Jan-Erik ”JEJE” Eklöf
Verksamhetsledare