Hoppa till huvudinnehåll

Liberala linjer hittar stöd i kyrkan, men blanka röster tyder på att vissa inte ville ha någon av kandidaterna, säger sakkunnig om biskopsvalet 2019

Lucas Snellman
Sakkunniga Lucas Snellman jobbar med kommunikation inom kyrkan. Lucas Snellman Bild: Stina Sirén/Yle kyrka,kyrkoval,präster,lucas snellman

Då rösterna var räknade stod det klart att Bo-Göran Åstrand fick 309 röster och därmed besegrade direktor Sixten Ekstrand som fick 265 röster. Det här är ändå inte det maximala antalet röster som kunde ha delats ut till kandidaterna.

Preliminära resultat visar att 12 procent av de röstberättigade inte röstade och att 43 blanka röster lämnades in.

- 20 av de blanka rösterna har avgetts i Pedersöre prosteri, vilket nog på något sätt antyder att det är många som medvetet, så att säga, inte ville ha någon av de här kandidaterna som sin biskop. Därför valde de att göra så här, säger Lucas Snellman som är ledande sakkunnig vid kyrkan.

85 personer valde ändå att lägga sin röst på någondera kandidaten i Pedersöre prosteri - 30 röstade på Åstrand och 55 på Ekstrand.

Bo-Göran Åstrand och motkandidaten Sixten Ekstrand tillhör båda den mer liberala falangen inom kyrkan. Båda ansåg bland annat att samkönade par ska få gifta sig i kyrkan.

Bo-Göran Åstrand.
Nyvalda biskopen Bo-Göran Åstrand. Bo-Göran Åstrand. Bild: Yle/Mikaela Löv Biskopsvalet i Borgå stift 2019,Bo-Göran Åstrand

Valresultatet visar ändå att många präster och förtroendevalda är villiga att jobba i enlighet med den linje som Bo-Göran Åstrand presenterat under valperioden.

Vissa väljare ville kanske inte ta ställning

Valdeltagandet i den slutliga biskopsvalomgången var preliminärt 88 procent. Det här är lite mindre än i den första omgången, då drygt 92 procent röstade.

- Det är svårt att spekulera [i valdeltagandet]. En stor del beror på att folk inte ville ta ställning i den andra omgången.

Snellman säger att båda kandidaterna hade goda meriter och lång erfarenhet.

Den nyvalda biskopen Åstrand har både en lokal och en nationell förståelse för hur kyrkan funkar. Han har erfarenhet av församlingsverksamhet, men också som ombud i kyrkomötet.

Åstrand väntas lyfta jämlikhetsfrågor

Snellman tror att kyrkans medlemmar kan vänta sig en biskop som lyfter människorättsfrågor och jämlikhetsfrågor. Speciellt äktenskapsfrågan kan komma att diskuteras mer.

- Bo-Göran Åstrand hör till dem som var med och utarbetade ett initiativ där man försöker hitta en lösning som skulle fungera i vår kyrka. Den här linjen tror jag att han kommer att fortsätta på.

Snellman tror att Åstrand kommer att lyfta fram jämlikheten, dels då det gäller äktenskapet, dels då det gäller lika värde inom kyrkan.

Hurdana utmaningar står den nya biskopen inför?

- Konkreta utmaningar för många församlingar är dels den ekonomiska utmaningen, alltså det att man har många fastigheter att ta hand om.

- Den andra utmaningen har att göra med kontakten till medlemmarna. Det finns en stor grupp medlemmar som så att säga faller igenom. De finns kvar i kyrkan och är medlemmar, och deras medlemskap behöver bekräftas, men de är svåra att nå. Det är en gemensam utmaning för hela kyrkan, säger Snellman.

Tro

Nyligen publicerat - Tro