Hoppa till huvudinnehåll

Ytterligare förseningar i Olkiluoto 3:s tidtabell

Olkiluoto 3 i juni 2014.
Arkivbild. Olkiluoto 3 i juni 2014. Bild: TVO känreaktor

Det blir nya förseningar i tidtabellen för den tredje reaktorn vid kärnkraftverket Olkiluoto i Euraåminne, meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft, TVO, i ett pressmeddelande.

Leverantören Areva-Siemens lyckas inte hålla den tidtabell som utlovades i november. Då lovade man att bränslestavarna i reaktorn skulle installeras i juni månad. Nu står det ändå klart att installationen sker tidigast i slutet av augusti.

- Det är naturligtvis en besvikelse att leverantören meddelar om en uppdatering av tidtabellen i det här skedet av projektet, men det centrala är att testerna som görs för ta i bruk [enheten], görs noga. En modern och säker enhet är snart färdig, de sista skedena före den tas i bruk görs i samarbete med leverantören, säger OL3-projektets direktör Jouni Silvennoinen i TVO:s pressmeddelande.

Enligt den gamla tidtabellen skulle Olkiluoto 3 kopplas till stamnätet under hösten - och börja producera el i januari 2020.

Areva-Siemens lovar att lägga fram en uppdaterad tidtabell för enheten under juni månad.

Reaktorn är en fransk-tysk EPR-reaktor. Den räknas med bland världens största kärnkraftsreaktorer.

10 år försenad

Olkiluoto 3 har redan flera gånger försenats. Ifall allt skulle ha gått som man planerat, skulle OL3 ha börjat producera el redan år 2009.

OL3 fick grönt ljus i februari 2019 och Strålsäkerhetcentralen konstaterade att anläggningen är säker.

Olkiluoto 3

2000: Industrins Kraft ansöker om principbeslut för att bygga kraftverket.

2001: Strålsäkerhetscentralen ger ett utlåtande om en preliminär bedömning av säkerheten till statsrådet.

2002: Riksdagen godkänner principbeslutet för byggandet av OL3.

2004: Industrins Kraft ansöker om byggnadstillstånd. Strålsäkerhetscentralen börjar bereda sin säkerhetsbedömning.

2005: Olkiluoto 3 får byggnadstillstånd av regeringen. Kraftverket börjar byggas, och väntas stå klart år 2009. Det ska kosta 3,2 miljarder euro och levereras enligt principen "nycklarna i handen" av franska Areva.

2006 framåt: Strålsäkerhetscentralen övervakar byggarbetena och tillverkningen av olika komponenter i flera länder, bland annat tillverkningen av tryckkärlet i Japan.

2008: Bygget skadas i en eldsvåda.

2009: Olkiluoto 3 skulle börja producera el, enligt den ursprungliga planen. Byggprojektet förväntas göra en förlust på 2,3 miljarder euro. Siemens drar sig ur samarbetet med Areva.

2011: Kärnkraftsolyckan i Fukushima. Nu tas extrema naturfenomen också speciellt i beaktande vid byggandet av OL3. Stresstest visar att det här redan har beaktats vid planeringen av OL3.

2012: Areva bedömer att kostnaderna stiger till 8,5 miljarder euro.

2014: Tryck- och täthetstest vid OL3 som lyckas enligt förväntan.

2015: Automationen testas i Tyskland under Strålsäkerhetscentralens vakande öga.

2016: Industrins Kraft ansöker om driftstillstånd. Bolaget kräver också 2,6 miljarder euro i ersättningar av Areva. Areva i sin tur kräver 3,52 miljarder euro av Industrins Kraft.

2017: Areva fusioneras med det franska elbolaget EDF.

2018: Kostnaderna för Olkiluoto 3 är uppe i 8,5 miljarder euro. Med det är kraftverket världens näst dyraste byggnad. Industrins Kraft hoppas ändå komma undan med kostnader på 5,5 miljarder euro. I mars kommer Industrins Kraft, Areva och Siemens överens om ersättningarna. Industrins Kraft får 450 miljoner, men måste betala 150 miljoner om kraftverket står klart i maj 2019. Om kraftverket ytterligare försenas kan Industrins Kraft få max 400 miljoner euro till i ersättningar. I oktober rapporteras det att kraftverket står klart tidigast i september 2019.

2019: Strålsäkerhetscentralen ger sitt utlåtande om driftstillståndet som statsrådet sedan ska fatta beslut om. Bränsle tillförs OL3.

2020: OL3 ska börja producera elektricitet till det riksomfattande elnätet.

2080: Nedmonteringen av OL3 inleds.

Källa: Strålsäkerhetscentralen, Yle

Källa: Industrins Kraft, Yle

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes