Hoppa till huvudinnehåll

#Femtioelvafrågor: Dags att införa flygskatt?

Valter Lidsle med pratbubbla "Flygskatt?"
Valter Lidsle vill veta partiernas åsikt om flygskatt. Valter Lidsle med pratbubbla "Flygskatt?" Bild: Privat foto/Valter Lidsle. Grafik: Lasse Grönroos riksdagsval,Flygskatt,femtioelvafrågor

Valter Lidsle vill veta varför man inte skulle kunna införa en flygskatt?

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Frågor har skickats in till oss och vi har sedan ställt dem till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

- Långflyg har blivit avsevärt billigare de senare åren. De som reser har råd att betala lite extra för att motverka skadorna samt påskynda utvecklingen av renare teknik. Miljöaktion ska inte vara enskilda individers ansvar, ansvaret måste tas av politiker, säger Valter Lidsle.

Finlands Naturskyddsförbund föreslog ifjol att skatten på inrikesresor skulle ligga kring tio euro och på några tior för utrikesresor.

Enligt en kartläggning som nyhetsbyrån STT gjorde bland riksdagsgrupperna 2018 så blir det knappast aktuellt med någon flygskatt under nästa regeringsperiod.

Endast De Gröna och Vänsterförbundet stöder idén om en flygskatt. De skulle också vara redo att skriva in det här i nästa regeringsprogram.

- Bäst vore det om flygskatten infördes internationellt eller åtminstone på EU-nivå. Men i väntan på det måste man ta till nationella lösningar, sade ordföranden för De Grönas riksdagsgrupp Krista Mikkonen.

De Gröna ansåg att skatten kunde ligga på mellan sex euro och 40 euro per resenär, det vill säga på samma nivå som i Sverige.

Vänsterförbundets Aino-Kaisa Pekonen var inne på samma linje. Enligt henne kunde en flygavgift som bygger på utsläpp fungera som en sporre som kunde få folk att se över sitt flygande.

Kvinna sitter under ett parasoll på en sandstrand.
Är människor beredda att ge upp sina semsterresor för miljöns skull? Kvinna sitter under ett parasoll på en sandstrand. Bild: Mostphotos Solbad,semester,Strand,sommar,badstränder,Phuket,Thailand

"Resebranschen skulle lida av några tior extra"

De övriga riksdagspartierna var sedan inte speciellt ivriga att införa en flygskatt.

Mest negativa till idén var Sannfinländarna och Centern.

Både Centern och Samlingspartiet var bekymrade över de negativa effekterna en sådan här skatt skulle ha på resebranschen.

Rastrerad bild med man i kostym på hustak med skylten "Stop" medan ett flygplan flyger till vänster på himlen samt pratbubbla och texten "Flygskatt?".
Hur dyr skulle en flygskatt egentligen vara för semestrarna? Rastrerad bild med man i kostym på hustak med skylten "Stop" medan ett flygplan flyger till vänster på himlen samt pratbubbla och texten "Flygskatt?". Bild: Grafik: Lasse Grönroos flygplan,politik,riksdagsval,femtioelvafrågor

Centerns Antti Kaikkonen trodde för sin del att en flygskatt sannolikt skulle ge enbart små positiva miljöeffekter.

Socialdemokraternas gruppordförande Antti Lindtman ville utreda effekterna av en eventuell flygskatt noggrant. Lindtman ansåg att minskandet av utsläppen från flygtrafiken bäst sköts på internationell nivå.

Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Blå framtid sade nej till en flygskatt.

Svenska folkpartiet ville vänta och se.

Hälften av finländarna och naturskyddsförbundet för en flygskatt

Enligt en enkät som tidningarna Helsingin Sanomat och Suomen Luonto lät göra våren 2018, stöder drygt hälften av finländarna införandet av en flygskatt.

Sverige införde en flygskatt i april 2018, men efter det har den politiska diskussionen om skatten svängt friskt. Trots att skatten har fått mycket kritk är den ändå med igen i den svenska regeringens senaste budgetförslag från den 10 april 2019.

Finlands naturskyddsförbund ville 2018 att Finland i likhet med en del andra europeiska länder inför en flygskatt, för att stävja utsläppen från flygtrafiken.

Skatteintäkterna kunde användas för att främja andra, klimatvänligare färdmedel, sade förbundet.

Enligt en enkät som naturskyddsförbundet gjorde stöder 52 procent av finländarna en flygskatt. En liknande enkät i Helsingin Sanomat gav nästan samma resultat, 53 procent stöder en skatt.

Förarkabinen i en Airbus A380.
En aspekt är att flygbränslet borde bskattas. Förarkabinen i en Airbus A380. Bild: EPA / Justin Lane flygplan,Airbus A380,förarkabin

Beskatta flygbränsle istället för resenärer?

Det finns också de som anser att en flygskatt för medborgarna är onödigt krånglig. I stället kunde en bränsleskatt för flygbolagen införas. Den är enklare än en flygskatt och skulle samtidigt sporra flygbolagen att bli energieffektivare.

Just nu är frågan om en potentiell bränsleskatt närmast en omöjlighet eftersom det inte råder internationell enighet i frågan.

Därför har också ytterligare ett förslag om biobränsle aktualiserats.

I Helsingin Sanomats klimatdebatt i början av april i år diskuterades ifall flygen kunde övergå till biobränsle istället för kerosin.

- Det verkar ha ett större stöd bland partierna, säger Otto Bruun, sakkunnig på Finlands naturskyddsförbund.

Bruun menar att en övergång till biobränsle har en liknande konsekvens för flygtrafiken som en potentiell flygskatt har.

Flygbiljetterna blir lite dyrare.

- Det är ett gångbart alternativ men för att framställa biobränsle för flyg så krävs det att tranportbranschen, som just nu till stor del redan nyttjar biobränsle, i stället poängterar electricitet.

Otto Bruun, sakkunnig vid Finlands naturskyddsförbund.
Otto Bruun, sakkunnig vid Finlands naturskyddsförbund. Otto Bruun, sakkunnig vid Finlands naturskyddsförbund. Bild: Finlands naturskyddsförbund/ Merja Paakkanen Bruun,otto bruun

Flygtrafikens miljöpåverkan växer snabbt

Flygtrafiken är vårt snabbast växande miljöproblem och kräver åtgärder från statligt håll.

- Utsläppen från flygtrafiken växer med fem procent per år och antalet flygresor ökar med drygt tio procent per år, säger Otto Bruun.

I den här takten fördubblas flygtrafikens utsläpp om 15 år.

Ihmisiä lentokentällä.
Finland hade senast flygskatt under recesionen på 90-talet. Ihmisiä lentokentällä. Bild: All Over Press turism,flygfält,Helsingfors-Vanda flygplats

- Det betyder att medborgarna kräver att myndigheterna tar ansvar för att begränsa utsläppen. Flygtrafiken kan inte längre vara klimatpolitikens fripassagerare, säger han.

Bruun påpekar att de fossila bränslen som flygen använder är befriade från skatt, och på utrikesflygen uppbärs ingen mervärdesskatt.

- Det här medför att flyg är väldigt billigt jämfört med andra transportsätt som privitbilism eller kollektivtrafik och är en bidragande orsak till att flygtrafiken ökar.

I april 2018 började Sverige uppbära skatt av sina flygresenärer. Tidigare har bland andra Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Norge infört en flygskatt.

Flera länder som har haft flygskatt har senare beslutat att avskaffa den.

Även om nyhetsbyrån STT:s kartläggning visar att en flygskatt inte är aktuell under nästa regeringsperiod är ändå Bruun hoppfull

- Om nästa regering prioriterar klimatfrågan ser de nog väldigt snabbt att de växande utsläppen från flygen inte är gångbara.

Finland hade flygskatt under den ekonomiska depressionens år i början av nittiotalet, men det handlade inte om miljön då utan om att få in mer skatteintäkter på grund av den dåliga ekonomin i landet.

Val