Hoppa till huvudinnehåll

Tio procent av ejdrarna kvar i Åboland – expert: Minken, mårdhunden och havsörnen största hotet

En åda ruvar
En åda ruvar Bild: YLE/Esko Kitula sjöfågel

Ejderstammens situation är fortfarande kritisk i Skärgårdshavet. Stammen har minskat drastiskt i och med att fienderna är fler än tidigare.

En av dem som länge varit orolig över ejderns situation är forskaren Mikael Kilpi.

- Jag har varit orolig över ejderns situation de senaste 20 åren och jag har sagt det upprepade gånger. I Skärgårdshavet där 75 procent av Finlands alla häckande ejdrar har funnits finns knappt några kvar.

Mikael Kilpi.
Mikael Kilpi. Mikael Kilpi. Bild: Yle/Tove Virta Mikael Kilpi,Hangö,Västnyland,ejder,forskning,tvärminne zoologiska station

Enligt Forststyrelsens rapport från 2017 har ejderbeståndet minskat betydligt i landet sedan 1990-talet.

- Hela ytterskärgården är tom och i mellan- och innerskärgården finns det kanske tio procent av vad det fanns då det var som bäst.

Att bara sitta och vänta i en situation där ejdern är starkt hotad så är ganska korkat.

Den främsta orsaken till beståndets drastiska minskning är honornas höga dödlighet som beror på att havsörnen äter upp ådorna.

- Havsörnen har sopat rent i ytterskärgården vilket leder till att de ejdrar som finns kvar försöker häcka i mellan- och innerskärgården, säger Kilpi.

Ejderhona som ruvar på sina ägg.
Ejderhona som ruvar på sina ägg. Bild: YLE/Monica Forssell ejderhona

Ju längre in mot stora öar och fastlandet ejdrarna häckar desto större är risken för mink- och mårdhundspredation. Fienderna har helt enkelt blivit fler.

- Predatorerna har blivit fler och dödligheten har stigit. Och när du tär på de häckande honornas bestånd då påverkar du populationen på värsta möjliga sätt. Det här är en utveckling som hållit på de senaste 20 åren.

Bild på en brunpälsig mink på en sten.
Mink. Bild på en brunpälsig mink på en sten. Bild: Mostphotos/Lennart Hansson mink,främmande arter

Hur kan man förbättra ejdrarnas situation?

- Genom att kontrollera de marklevande fyrfotade små predatorerna, minken och mårdhunden. Ifall man tar bort dem så effektivt som möjligt kan man kanske förbättra ejderns situation i mellan- och innerskärgården.

Vårjakten på Åland inleds snart

Om några veckor inleds vårjakten på gudingar på Åland.

Ålands landskapsregering meddelade på tisdagen att vårjakten på gudingar, alltså ejderhannar kommer att äga rum även 2019, i år mellan den första och den femtonde maj.

Det maximala antalet gudingar som får skjutas under jakten är 2 000.

Kilpi bedömer att vårjakten på Åland inte påverkar ejderstammen på annat håll – direkt.

- Indirekt kan det ha en påverkan och säkert har jakten en viss påverkan på hur ejdrarna producerar ungar på Åland i år. Men det bortfallet syns inte förrän om ett par år, säger Kilpi.

Ejderhane
Ejderhane Bild: Mostphotos ejder

Hur ser du på vårjakten på Åland?

- Jag ser den som en del av en helhet. Åland har, i motsats till det övriga riket, faktiskt gjort en skötselplan för ejder och i den skötselplanen tar man fast på att ejdern fortsättningsvis ska vara en dominerande och synlig art i den åländska skärgården.

I skötselplanen ingår aktiva viltåtgärder mot ejderns värsta fiender, det vill säga mink och mårdhund

- På det här sättet hoppas man att man kompenserar för det eventuella bortfall som kommer av vårjakten på guding och garantera att ejderbeståndet hålls på en bra nivå.

Kilip anser att det är dumt att sitta och vänta med åtgärder som man gjort i övriga Finland i motsats till Åland.

- Att bara sitta och vänta i en situation där ejdern är starkt hotad så är ganska korkat.

Ejderpar med en drös ungar som simmar i vatten. Ejdern är en brun fågel.
Ejderpar med en drös ungar som simmar i vatten. Ejdern är en brun fågel. Bild: Mikael Kilpi / Privat ejder,Hangö,Västnyland,vattenfåglar,andfåglar,ejdrar