Hoppa till huvudinnehåll

"Vi måste följa lagen" - tjänsteman vid Nylands avfallsnämnd säger att systemet med slamtransporter är riskabelt

Avloppslangar på slamtransportbil.
I kommunerna är man inte övertygad om att det är rätt beslut att centralisera slamtransporten. Avloppslangar på slamtransportbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Egna avtal gällande slamtransport kan bli kostsamt och riskabelt för kommunen. Det säger Linda Wendén, avfallshanteringskoordinator vid Nylands avfallsnämnd.

En centralisering av slamtransporterna har diskuterats flera omgångar i de öst- och västnyländska kommunerna och nu är det på tapeten igen.

Det nuvarande systemet där fastighetsägarna har egna avtal med entreprenörerna möter nämligen inte längre lagens krav.

detalj på slangar och slamtransportsbil.
Centraliseringen har diskuterats i många år i västra och östra Nyland. detalj på slangar och slamtransportsbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Alternativen är att slamtömningen sköts av kommunen i framtiden eller att man fattar ett nytt beslut om att fastighetsägarna sköter det själva.

I bland annat Ingå är man skeptisk till en centralisering och farhågorna är många.

Ett orosmoment är ifall kunder i och med en centralisering förbinder sig till ett system där brunnen töms på en bestämd tid. Som det ser ut nu kan fastighetsägaren själv besluta när brunnen töms.

Linda Wendén, avfallshanteringskoordinator vid Nylands avfallsnämnd, menar att även om det ännu inte finns en exakt plan för hur schemat för tömningarna ska se ut, så finns det ändå inte skäl att oroa sig över onödiga tömningar.

- Kunden kan ha regelbundna tömningar, eller väljer man en gång per år så kommer det en påminnelse med ett förslag på tidpunkt. Passar det inte kan man vara i kontakt, säger hon.

Skärgården väcker frågor

I Ingå har man också varit fundersam över hur tömningarna ska skötas i skärgården i framtiden ifall en centralisering blir av.

Linda Wendén säger att det är bra att entreprenörerna och invånarna påminner om utmaningarna gällande skärgården.

- Det är något som måste tas i beaktande.

Solen lyser genom en tall med blått vatten i bakgrunden och berg i förgrunden.
I Ingå vill man veta hur man tar skärgården i beaktande. Solen lyser genom en tall med blått vatten i bakgrunden och berg i förgrunden. Bild: Yle/Marica Hildén berg med tallar

Även om man upphandlar slamtransporten betyder det inte nödvändigtvis att det blir en entreprenör per område, understryker Wendén.

Det är önskvärt att även de mindre entreprenörerna med fordon anpassade till exempel för skärgården ska kunna vara med och delta i upphandlingen.

- Det gäller för alla som är villiga att arbeta att ge ett anbud och det finns en möjlighet för mindre företagare att gå samman, föreslår hon.

Priset samma för alla

En annan farhåga är att priserna blir högre då inte fastighetsägarna själva längre kan besluta vad de vill betala eller vem de anlitar.

I och med att det inte finns några uppgifter på vad de enskilda kunderna betalar i dag så kan man inte heller garantera att servicen inte skulle bli dyrare, säger Wendén.

- Fördelen är att alla inom samma kommun har samma pris och det med säkerhet finns service tillgänglig för alla, säger hon.

kolikoita
Många är rädda för att det blir dyrare om slamtransporten sköts kommunalt. kolikoita Bild: Henrietta Hassinen / Yle pengar,Raha,mynt,euro,valuta,ekonomi,Konjunktur,vikande konjunktur,Lön,löneskillnader,minimilön,besparingar,börskurser,konkursbrott,konkurs

Det finns också en oro att ett företag vinner upphandlingen med låga priser och sedan höjer dem markant senare, men Wendén tror att det kan handla om en missuppfattning.

- Det är avfallsnämnden som slår fast priserna, givetvis på basen av vad entreprenören har bjudit. Om man jämför med blandavfallstransporten så görs avtalen på tre till fem år, och under den tiden håller priset, förklarar hon.

Garanterar betalning åt företagarna

Linda Wendén menar också att en centralisering kan ge bättre säkerhet åt företagarna.

- I dagens läge har de enskilda entreprenörerna begränsade möjligheter att driva in betalningar som inte kommer. Om transporten ordnas kommunalt så finns det en hundraprocentig garanti på att de får sina pengar då avfallsbolaget sköter indrivningen, säger hon.

På samma sätt garanteras också slamtransporten för de kunder som har ekonomiska svårigheter, säger Wendén.

- Servicen erbjuds för alla om den är kommunal.

Kostar för alla invånare

Ifall avfallsnämnden beslutar att hålla fast vid det gamla systemet, alltså att fastighetsägarna själva avtalar om tömningen, menar Wendén att det kommer att påverka också kommunernas övriga invånare.

- Eftersom systemet inte fungerar som det är så måste det åtgärdas. Det betyder kostnader också för de invånare som inte bor i hus som behöver slamtransporter. Om tömningen sköts kommunalt är det endast de direkt berörda som betalar.

Vi har exempel från Vichtis där slammet runnit ut i diket och i Raseborg där det spridits ut på åkern― Linda Wendén vid avfallsmyndigheten

En höjning av grundavgiften för sophantering är enligt Wendén sannolik om nuvarande transportsystem bibehålls eftersom det behövs ökade resurser för att upprätthålla transportregistret.

- Då måste alla invånare betala även om det bara är en bråkdel som är i behov av slamtömningarna, konstaterar hon.

"Risk för kommunerna"

En annan sak som Wendén vill lyfta fram är riskerna för kommunen om ansvaret finns hos fastighetsägarna. I praktiken kan det få drastiska följder, säger hon.

- Med större frihet för fastighetsägarna kommer ett större ansvar för kommunen, till exempel om någon kund glömmer att tömma brunnen. Vi har exempel från Vichtis där slammet runnit ut i diket och i Raseborg där det spridits ut på åkern.

Överlag ställer avfallslagen väldigt hårda krav på slamtömningen numera och i nuläget är det omöjligt att övervaka att lagen följs på alla punkter.

- Vi måste följa lagen, så i praktiken går det inte att fortsätta som nu, säger Linda Wendén.

På torsdag (11.4) ordnas ett informationsmöte för de lokala beslutsfattarna gällande beslutet om transportsystem.

För tillfället har man inte planerat in något möte med lokala entreprenörer men det är inte heller omöjligt.

- All information man kan förmedla är till fördel, konstaterar Linda Wendén.

Läs också