Hoppa till huvudinnehåll

Ville Laitinen hämtade sin gasbil från Sverige - "Utbudet är större och gasbilen är det mest miljövänliga alternativet"

Ville Laitinen sitter på huk bredvid sin gasbil.
Ville Laitinen har varit nöjd med gasbil och köpte just en ny bättre begagnad från Sverige. Ville Laitinen sitter på huk bredvid sin gasbil. Bild: Amanda Vikman/Yle person,ville laitinen

Trafiken står för 20 procent av Finland totala mängd koldioxidutsläpp. Därför är det en av de sektorer där man kan minska utsläppen dramatiskt.

Målet för Finland är att halvera den totala mängden utsläpp av växthusgaser till år 2030 jämfört med 2005. Det innebär stora omställningar i samhället.

- På Kimitoön är det här med gasbilen lite en fråga om hönan eller ägget. Vi har inga tankningsstationer för gasbilar, så de två gasbilsägarna som finns här får åka till Åbo eller Salo för att tanka, säger företagsrådgivare Mats Nurmio.

- Tekniskt sett finns det tre gasbilar, fyller Ville Laitinen i.

Han har nämligen nyligen importerat sin andra gasbil från Sverige och ska sälja vidare den gamla.

Mats Nurmio och Jan-Erik Lindblom sitter och pratar inne i en gasbil.
Mats Nurmio bekantar sig med bilförsäljaren Jan-Erik Lindbloms gasbil. Mats Nurmio och Jan-Erik Lindblom sitter och pratar inne i en gasbil. Bild: Amanda Vikman/Yle person,jan-erik lindblom

Utsläppen från vägtrafiken utgör 90 procent av de totala trafikutsläppen i Finland. Utrikesflyg räknas då inte med i statistiken.

Finland har planen att fordon som kör med fossila bränslen ska ersättas med förnybara alternativ i allt högre grad. Samtidigt vill man öka användningen av kollektiv- och lättrafik.

- Det var ganska enkelt att importera en gasbil från Sverige, och det lönar sig ekonomiskt. En övervägande stor orsak att åka dit är dessutom att urvalet är väldigt mycket större där, säger Ville Laitinen.

Han pendlar till Åbo en till två gånger i veckan, och därför är tankningen inget problem. Den nya bilen har större gastank än den gamla så han kan köra tre till fyra gånger tur-retur mellan Åbo och Dalsbruk på en tank.

- Utsläppen från biogasbilar är 95 procent lägre än från bensinbilar, råvaran är 100 procent inhemsk och det är ganska billigt att köra på gas, säger Laitinen som är nöjd med sin bil.

Statistik över Finland koldioxidutsläpp.
Statistik över Finland koldioxidutsläpp. statistik (vetenskaper)

År 1990 släppte Finland ut 71,6 Megaton koldioxid. Finlands långsiktiga mål är att minska den mängden med 80-95 procent till år 2050. I flera EU-länder händer det redan ett och annat inom transportsektorn.

Sverige har satt som mål att förbjuda försäljningen av bilar med fossila bränslen till 2030 och i Hamburg gjordes i fjol ett körförbud för dieselbilar i vissa stadsdelar.

Kollektivtrafiken är viktig

Bilförsäljaren Jan-Erik Lindblom säger att intresset för gasbilar växer. Han tror att fler tankningsstationer för gasbilar kommer att öka försäljningen ytterligare.

- Nu är det mest elhybrider som säljs. Men jag har nyligen hört att det kommer att komma 26 nya tankställen för gasbilar inom de närmaste åren, säger han.

Företagsrådgivare Mats Nurmio vill också slå ett slag för kollektivtrafiken. Situationen i Kimitoön är enligt honom relativt god just nu med ungefär åtta bussavgångar per dag åt vardera riktning till och från Åbo.

- Det finns också redan ganska många som pendlar mellan Åbo och Kimitoön relativt ofta. Genom redan existerande plattformar kunde man knyta samman folk och öka mängden samåkning. Det handlar mest om inställningen, säger Nurmio.

Lättrafikledsskylt
Miljöorganisationerna vill att staten ska satsa 100 miljoner på lättrafikleder. Lättrafikledsskylt Bild: Yle/ Stefan Paavola gång- och cykelbanor,trafikmärken

Miljöorganisationerna kräver att kommande regering satsar 100 miljoner euro på lättrafiken, så som mer cykelvägar och stöd för anskaffning av elcyklar.

Samtidigt begär de skattelättnader för att uppmuntra folk att byta till fordon som går på förnyelsebara energi, och för att de ska lockas att använda kollektivtrafik i allt högre utsträckning.

Biogas av vass

Men gasbilarnas frammarsch ser för tillfället ut att vara begränsad på grund av tillgången på biogas. Det finns inte tillräckligt med avfall och restprodukter för att mätta marknaden.

Enligt Bioenergia rf finns det i Finland potential för att biogasen kunde täcka 18 procent, eller 9,2 TWh av vägtrafikens bränslebehov i framtiden. Just nu utnyttjas endast 4 procent av den potentialen.

En del blickar har vänts mot skogen, men många anser att det är ett slöseri på resurser att göra om skog till biogas. Gasbilsentusiasten Deniz Söderström har dock planer på att göra ett problem till en resurs.

Deniz Söderström står vid en dator.
Deniz Söderström förevisar framtidens skördemaskiner för vass. Deniz Söderström står vid en dator. Bild: Amanda Vikman/Yle person,deniz söderström

- Vassen längs med kusten kunde göras om till biogas. Man har räknat ut att det går att producera 1600 kilogram ren metan per hektar vass. Det innebär tre bilars årsförbrukning per hektar och det finns tusentals hektar, säger han.

Han tror att Pargas kan få sin första biogasanläggning som skulle ta emot bland annat vass inom några år.

- Dessutom är vassen effektiv på att binda fosfor, den kan binda upp till 9 kilogram fosfor per hektar. Den kunde återföras till exempel till ekologiska jordbruk som gödsel. Det är en win-win-win situation, säger han.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland