Hoppa till huvudinnehåll

Ackas, Juga och Gustav Adolfs - 24 kommuner fick sina svenska namn bekräftade

Inarin vaakuna
Enare kommun använder sitt svenska namn på webben. Inarin vaakuna Bild: Vesa Vaarama Enare,vapen

De svenska namnen på en rad kommuner har fått sin status bekräftad. Närmast har det handlat om att göra namnrekommendationerna enhetliga, säger namnvårdare Maria Vidberg.

I april 2018 skrev Svenska Yle om hur flera gamla svenska kommunnamn håller på att falla i glömska. Artikeln lästes och kommenterades flitigt, och ledde även till åtgärder från de språkvårdande instansernas sida.

Den här veckan presenterades en uppdaterad förteckning över kommunernas svenska och finska namn. Listan har sammanställts av Institutet för de inhemska språken och Svenska språknämnden, i samarbete med Kommunförbundet.

Här återfinns namn som Ackas, Juga och Gustav Adolfs - alltså benämningar som kanske inte används så ofta i dagligt tal, men som ändå är en väsentlig del av Finlands svenska kulturarv.

I detta nu finns det 311 kommuner i Finland. Av dem har 114 både svensk- och finskspråkigt namn.

Enhetlig lista målet

Finland saknar en lagstiftning om ortnamn, och det bäddar för diskrepans i namnskicket.

De båda huvudkällorna är publikationen Svenska ortnamn i Finland, utgiven av Institutet för de inhemska språken, och handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf), som publiceras av Statsrådets kansli. Deras rekommendationer är inte helt enhetliga.

- Vår nya förteckning utgår från Svenska ortnamn i Finland. Vi rekommenderar att använda den i stället för Slaf, säger Maria Vidberg, som är namnvårdare vid Språkinstitutet.

Förteckningen upptar 24 kommuner med namn på både svenska och finska, som inte finns på listan i Svenskt lagspråk. När Slaf revideras kommer också de nya formerna att tas in.

Vidberg poängterar att den uppdaterade förteckningen inte är revolutionerande på något vis. Målet har varit att det ska finnas en enhetlig lista över alla i bruk varande kommunnamn, i stället för flera.

Former som förblir föråldrade

Alla kommuner får själva bestämma om sitt namn. Då listan på de rekommenderade svenska och finska namnformerna skickades till de 114 berörda kommunerna för granskning, fick den godkänt överallt.

- Bara ett par kommuner kommenterade den över huvud taget, konstaterar Maria Vidberg.

Några tiotal svenska kommunnamn anges av Svenska ortnamn i Finland som "föråldrade". Institutet för de inhemska språken ser ingen anledning att försöka återintroducera dem. Bland dem kan nämnas Juva / Jockas och Nakkila / Nackeby.

Men Maria Vidberg hoppas att namnformerna på den uppdaterade förteckningen ska börja begagnas av fler myndigheter, som Statistikcentralen och Lantmäteriverket.

För övrigt har hon noterat att många helt finskspråkiga kommuner använder de svenska namnen i sin svenskspråkiga webbinformation - Ackas och Enare är två exempel.

De kommunnamn som nu fastställts:

 • Ackas - Akaa
 • Alavo - Alavus
 • Gustav Adolfs - Hartola
 • Halso - Halsua
 • Ijo - Ii
 • Ilmola - Ilmajoki
 • Itis - Iitti
 • Juga - Juuka
 • Keuru - Keuruu
 • Kides - Kitee
 • Kontiolax - Kontiolahti
 • Kuhmois - Kuhmoinen
 • Laukas - Laukaa
 • Letala - Laitila
 • Libelits - Liperi
 • Ruokolax - Ruokolahti
 • S:t Mårtens - Marttila
 • Siikais - Siikainen
 • Vederlax - Virolahti
 • Vemo - Vehmaa
 • Vetil - Veteli
 • Vindala - Vimpeli
 • Virmo - Mynämäki
 • Vittis - Huittinen

Länkar:
Nya namn på svenska (Kommuntorget)
Kommunnamn på svenska och finska (Institutet för de inhemska språken)
Vet du var är Libelits? (Artikel på finska i Kuntalehti)

Nedan kan du läsa den ursprungliga granskningen från 2018 gjord av Linus Lång:

Läs mera:

Marttila eller S:t Mårtens? Ruokolahti eller Ruokolax? Svenska kommunnamn håller på att falla i glömska

Ett tjugotal finskspråkiga kommuner har vedertagna svenska namn som inte används av myndigheterna. Brister i lagstiftningen är en orsak till det oklara namnskicket.

Testa dig själv! Hur väl kan du de svenska ortnamnen?

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes