Hoppa till huvudinnehåll

Annika Lapintie: Det är oerhört allvarligt om misstankarna mot Finansministeriet stämmer - justitiekanslern inleder utredning

Annika Lapintie (Vf) håller i ordförandeklubban för grundlagsutskottet en sista gång.
Annika Lapintie (Vf) håller i ordförandeklubban för grundlagsutskottet en sista gång. Bild: Yle/Kristofer Andersson Annika Lapintie,riksdagsledamot i Finland,Vänsterförbundet,Grundlagsutskottet

Justitiekanslern Tuomas Pöysti inleder en utredning kring misstanken om att tjänstemän vid finansministeriet låtit bli att berätta för riksdagen om väsentliga brister i beredningen av vård- och landskapsreformen.

Två klagomål av privatpersoner har lämnats in till Justitiekanslern men i sådana här fall kan justitieombudsmannen inleda en utredning på eget bevåg.

Enligt Pöysti är det ändå viktigt att ta i beaktande också klagomålen.

– Det är nu viktigt att ärendet utreds snabbt men objektivt.

I klagan till justitieombudsmannen hänvisas till uppgifter i Helsingin Sanomat, som skriver att tjänstemän vid ministeriet lät bli att berätta för riksdagen om väsentliga brister i beredningen.

Bristerna handlade om flera miljoner euro och de hade enligt tidningen kunnat riskera hela tidtabellen för reformen.

Kan ta flera veckor

– Vi kan inte redogöra för utredningens innehåll innan den är klar, säger Pöysti.

Enligt Pöysti kan det i normala fall ta ungefär tio veckor för en utredning.

- Det är vanligt att olika orosmoment och misstankar dyker upp. Det är mer sällsynt att det kommer fram saker som har att göra med information som riksdagen har rätt att få. Periodvis kan det dyka upp. Jag vill dock inte börja utvärdera situationen utan att ha satt mig in i detaljerna, säger Pöysti.

Han ville inte heller dra några paralleller till tidigare fall.

- Alla fall är unika. Jag vill inte jämföra innan saken utretts, säger han till Yle.

- Det här handlar om förtroende till tjänstemannaberedningen vid statsrådet. I Finland har man som princip att riksdagen måste få tillräckliga och riktiga uppgifter om ärenden som behandlas i riksdagen. När man bekymrar sig för att det inte har hänt så är det viktigt att saken utreds.

Pöysti vill inte spekulera om vad utredningen kan leda till.

- Jag vill inte på förhand kommentera utredningens konsekvenser. Det är viktigt att man utreder vad som hänt och om riksdagen fått tillräckliga och riktiga uppgifter. Enbart efter utredningen kan jag kommentera allvaret i de här uppgifterna, säger han.

"Oerhört allvarligt"

Grundlagsutskottets ordförande Vänsterförbundets Annika Lapintie ser ytterst allvarligt på saken.

– Det här är väldigt grovt och allvarligt ifall det stämmer. Ministerierna måste ge all behövlig information så att utskotten och riksdagen kan göra rätt beslut, säger Lapintie till Svenska Yle.

Lapintie ser stora problem ifall man inte kan lita på den information som delges.

– Jag har alltid utgått ifrån att riksdagens utskott får riktig och tillräcklig information. Jag har aldrig tänkt att något annat är möjligt.

– Om det visar sig att misstankarna stämmer är det inte bara justitiekanslern som inblandas, också polisen ska inblandas. Det är fråga om misstankar om allvarliga tjänstefel, säger Lapintie.

Finansministeriet: HS artikel ger fel bild av hur saker har gått till

Finansministeriet skriver på fredag i ett pressmeddelande att riksdagen fick rätt information av ministeriet vad gäller landskapsreformens finansiering.

Enligt ministeriet gav tjänstemännen korrekt information till riksdagens social- och hälsovårdsutskott den sjätte mars.

Enligt kanslichef Martti Hetemäki handlar det om ett missförstånd.

– Det har blivit missförstånd i e-postkorrespondensen. När vi i slutet av februari, på riksdagens begäran gav information, fanns inte ännu all information till handa, säger Hetemäki.

– När ärendet behandlades i riksdagen sjätte mars delgav vi den exakta informationen.

Hetemäki förnekar det som Helsingin Sanomat skriver.

Uppdaterad kl. 15.00 med Annika Lapinties kommentarer, kl.15.15 med Martti Hetemäkis kommentarer.

Uppdaterad kl. 18.40 med Pöystis kommentarer.

Läs mera:

HS: Finansministeriet undanhöll information om vård- och landskapsreformen för riksdagen i ett avgörande skede

Helsingin Sanomat har kommit över e-postmeddelanden där tjänstemän vid finansministeriet funderar på om riksdagen kommer att lägga märke till brister i lagberedningen som handlade om flera hundra miljoner euro - och som kunde ha riskerat hela tidtabellen för reformen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes