Hoppa till huvudinnehåll

#femtioelvafrågor: Hur få bukt med gråsälen?

Karl-Erik Liljeström tittar upp mot himlen och fåglarna på sin gård.
Karl-Erik Liljeström tittar på fåglar på sin gård i Pellinge Karl-Erik Liljeström tittar upp mot himlen och fåglarna på sin gård. Bild: Berislav Jurišić / Yle Pellinge

Pensionären Karl-Erik Liljeström från Pellinge kan inte begripa varför det är så svårt att få bukt med gråsälen. Partierna är av samma åsikt i en sak – gråsälbeståndet måste stanna på en hållbar nivå.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Frågor har skickats in till oss och vi har sedan ställt dem till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Pensionären Karl-Erik Liljeström från Pellinge i Borgå undrar vad man ska göra för att hålla skärgården levande då gråsälarna stör fisket.

– Det är viktigt eftersom både säl och skarv har börjat störa fiskandet och överhuvudtaget näringarna i skärgården. Och varför det är svårt att göra något så kan man inte begripa. Det känns som om politikerna inte är intresserade av en levande skärgård, säger Liljeström.

Jaktsystemet fungerar inte

Säljakten är byråkratiskt krånglig. Säljakt som sådan är tillåten, men de årliga jaktkvoterna uppnås inte. För tillfället är det tillåtet att fälla 1 500 sälar, men den årliga fångsten har varit kring 100.

Det här beror på att det enligt ett EU-beslut råder ett totalförbud för att sälja kött, skinn eller produkter som är gjorda av säl.

– Det borde bli lättare att skjuta gråsäl. Och då man skjutit gråsälen borde man kunna använda den.

Så här svarade riksdagspartierna:

Sannfinländarnas ståndpunkt var kortfattad: “I mängden gråsälar och skötseln av fiskevatten måste fiskarnas önskemål förverkligas”.

Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet är av samma åsikt – gråsälar som förstör fångstanordningar ska kunna fällas genom en ändring i jaktlagen.

De Gröna och Vänsterförbundet anser att fisken ska kunna fångas så att sälen inte skadas. Fiskare borde få stöd för att skaffa till exempel ljudskrämmor, svarar De Gröna.

Centern anser att det är viktigt att de kommande EU-bestämmelserna inte försvårar säljakten. Säljakt måste göras lättare så att jaktkvoten uppnås och Centern stöder ett undantag i förbudet mot handel av sälprodukter.

Enligt De Gröna borde jaktkvoten dimensioneras så att den motsvarar den nuvarande fångsten som årligen uppnås.

De betonar att det utöver jakten borde tas i bruk lindrigare medel för att förhindra och ersätta de skador gråsälarna förorsakat fisket.

Fiskare borde stödas i att skaffa ljudskrämmor och snaror som sälarna inte fastnar i.

– Det är egentligen tre stycken svar som är acceptabla – Kristdemokraternas, Centerns och Svenska folkpartiets. De tar någorlunda hänsyn till skärgården. Resten verkar vara ute i de blå, tycker Karl-Erik Liljeström.

Carl-Erik Liljeström har skickat in en fråga till partierna gällande gråsälar som stör fisket, och läser svaren från parterna hemma i Pellinge.
Karl-Erik Liljeström läser partiernas svar med ett kritiskt öga Carl-Erik Liljeström har skickat in en fråga till partierna gällande gråsälar som stör fisket, och läser svaren från parterna hemma i Pellinge. Bild: Berislav Jurišić / Yle Pellinge

Sälersättningar en lösning?

Fyra partier föreslår konkreta åtgärder i form av ersättning för de kostnader som kommer från hanteringen av sälar som fastnat i snaror. De är Samlingspartiet, Centern, De Gröna och Vänsterförbundet.

Yrkesfiskare har möjlighet att få ersättning från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för skador som sälar förorsakat på bytet samt från försäkringsstödet för kommersiellt fiske, för skador på fångstredskap.

Ersättningarna täcker inte skadorna helt och hållet.

Samlingspartiet svarade att partiet är redo att utreda olika sätt att minska förlusterna för fisket, på ett hållbart sätt: Partiet stöder EHFF:s ersättningar och man kan tänka sig att att använda fiskebudgeten också för nya åtgärder som inte använts hittills.

Centern understöder ersättningar. På det här sättet skulle säljakten enligt Centern riktas mot de sälindivider som förorsakar skada.

Varken Blå framtid eller Socialdemokraterna svarade då Svenska Yle tog kontakt med dem.

Höga ljud kan hålla borta sälar

Också andra metoder än de som nämns ovan kan komma i fråga.

- Vi testar som bäst en annan lösning för att hålla sälen i schack, säger Esa Lehtonen, forskningsingenjör vid naturresursinstitutet Luke.

En ny metod som ska hålla sälar på avstånd testas som ett alternativ – sälskrämman. Den har testats bland annat i Nådendal och i Lovisa.

forskare Esa Lehtonen står på en sälskrämma.
Esa Lehtonen, forskningsingenjör forskare Esa Lehtonen står på en sälskrämma. Bild: Yle/Jesper Alm. sälar,esa lehtonen

Idén med en sälskrämma är att den sänder ut ett högfrekvent ljud som håller sälarna på avstånd. Liknande apparater har fått kritik tidigare, eftersom det verkar som om sälarna blir vana med ljudet.

Sälskrämmarna som används i det här projektet är unika på så sätt att det inte är samma ljud hela tiden som sänds ut. I stället ändras ljudet så att sälarna inte ska bli vana med det.

Skrämman låter ungefär som en gräshoppa och energin som apparaten och tekniken kräver produceras med solpaneler och en vindgenerator.

De preliminära erfarenheterna är uppmuntrande och det verkar som att de skador som sälarna åsamkar fiskefångsten är betydligt mindre än vanligt.

En sälskrämma i Lovisa
Sälskrämma i Lovisa. En sälskrämma i Lovisa Bild: Esa Lehtonen, Luke gråsäl,Skrämmande saker,sälskrämma

De är ändå inte realistiskt att åstadkomma ett totalt skydd från sälar bara med sälskrämman. Mer forskning krävs och man fortsätter testa apparaterna i Finska viken och Skärgårdshavet under fiskesäsongen 2019.

I samarbete med yrkesfiskare testas också till exempel hur få bort problemindivider bland sälarna.

Det här är en del av ett innovationsprogram som Naturresursinstitutet Luke och Finlands yrkesfiskarförbund FYFF står för.

Val