Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa kärnkraftverk får tummen upp, metro till Sibbo delar åsikter - så här tycker de nyländska riksdagsvalskandidaterna

kärnkraftverket i lovisa 25.04.16
Arkivbild. Kärnkraftverket i Lovisa. kärnkraftverket i lovisa 25.04.16 Bild: Yle/Stefan Härus reaktor

Frågan om vargen och metro till Sibbo delar åsikter i Nyland, både mellan riksdagsvalskandidater och partier. De flesta är däremot ense om att Lovisa kärnkraftverk ska få fortsatt driftstillstånd.

Genom att gå igenom vad de nyländska riksdagsvalskandidaterna svarat på frågorna i Yles valkompass går det att få en överblick av vad de tycker om östnyländska frågor.

De flesta vill hålla igång Lovisa kärnkraftverk

De nyländska kandidaterna från Samlingspartiet, Sannfinländarna och Blå framtid är starkast av åsikten att Lovisa kärnkraftverk ska fortsätta sin verksamhet också efter 2030.

Av de partiernas nyländska kandidater har ingen sagt sig vara av helt annan åsikt om saken.

Lovisa kärnkraftverk bör få fortsatt driftstillstånd efter 2030
Lovisa kärnkraftverk bör få fortsatt driftstillstånd efter 2030

Vänsterförbundet är det enda av de större partierna där majoriteten av de nyländska kandidaterna inte vill att Lovisa kärnkraftverk ska finnas i framtiden.

Endast en av Vänsterförbundets 35 nyländska kandidater har sagt sig vara av helt samma åsikt som påståendet "Lovisa kärnkraftverk bör få fortsatt driftstillstånd efter 2030".

Av de mindre partierna är Finlands kommunistiska parti inne på samma linje. Över 60 procent av partiets nyländska kandidater är helt eller delvis av annan åsikt som det ovannämnda påståendet.

Sibbometro delar åsikter

Metrofrågan delar åsikter, både mellan och inom partierna.

De nyländska kandidaterna inom Vänsterförbundet och SFP är mest för en metrolinje till Sibbo medan de Gröna och Sannfinländarna är starkast emot.

Metron bör utsträckas till Sibbo
Metron bör utsträckas till Sibbo

Inom flera av partierna råder starkt delade åsikter i frågan. Inom SDP, Samlingspartiet och Centern är nästan lika många kandidater för och emot en metrolinje till Sibbo.

Också inom de mindre partierna Liike Nyt och Sjustjärnerörelsen råder det olika åsikter i frågan.

Vargen då?

Traditionellt har vargen varit en större fråga i Västnyland och Österbotten, men det finns enstaka gråben också hos oss.

Senast i mars rörde sig ett eller flera ungdjur i Sibbo, Borgå och Lovisa.

Frågan om fler vargar borde få fällas delade åsikterna ordentligt.

Över 70 procent av de nyländska kandidaterna inom Blå framtid håller helt eller delvis med påståendet om att flera vargar bör få skjutas.

Också SFP når över 70-procentstrecket, men färre av dem är lika starka i sin åsikt som de blå kandidaterna.

För att begränsa vargbeståndet borde det utfärdas fler tillstånd att fälla varg
För att begränsa vargbeståndet borde det utfärdas fler tillstånd att fälla varg

I skalans andra ände hittar vi de Gröna där nästan 90 procent av de nyländska kandidaterna är helt eller delvis emot att skjuta fler vargar. Nästan 60 procent av de gröna kandidaterna är helt emot att fälla fler vargar.

Närmast de Gröna ligger Vänsterförbundet där 80 procent av kandidaterna är helt eller delvis emot vargskjutandet.

Läs också