Hoppa till huvudinnehåll

Studie: Högutbildade invandrares kunskap utnyttjas inte

Opettaja näyttää oppilaille sanomalehden etusivua
Opettaja näyttää oppilaille sanomalehden etusivua Bild: Yle/Sari Veikkolainen lärare,invandrare

I Helsingforsregionen utnyttjar man inte de kunskaper som finns bland högskoleutbildade invandrare till fullo. Det här konstaterar en ny undersökning.

Studien har beställts av Nylands förbund i samarbete med Helsingfors, Esbo och Vanda och genomförts av Kaupunkitutkimus TA.

Enligt studien är sysselsättningen och inkomstnivån bland högutbildade invandrare på en klart lägre nivå än bland den övriga befolkningen i samma ålder och med liknande utbildning.

Många av de högre skolade invandrarna som söker en arbetsplats är arbetslösa, undersysselsatta eller jobbar inom branscher som inte motsvarar deras utbildning.

Bland invandrare från OECD-länder är sysselsättningen högre, och de får i allmänhet högre lön än personer från övriga länder.

Befolkningen ökar mycket på grund av inflyttning

Studien säger även att Helsingforsregionens ekonomiska tillväxt inte skulle varit möjlig utan sakkunniga från övriga delar av landet och från utlandet.

Även i framtiden kommer Nyland och Helsingforsregionen att behöva inflyttning i form av studerande och skolade människor.

Under de senaste åren har 60 procent av befolkningsökningen i Helsingforsregionen bestått av inflyttning, varav största delen är invandrare. Ökningen har legat på 1,3 procent per år, vilket är den snabbaste i Europa.

Det innebär att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder har vuxit i regionen även om den minskat i övriga landet.

Av den nuvarande befolkningen i arbetsför ålder i Helsingforsregionen är omkring hälften födda på någon annan ort, säger Seppo Laakso,direktör och forskare på Kaupunkitutkimus TA.

Erfarenhet från andra länder påvisar att livlig invandring i allmänhet leder till ökad tillväxt bland företag på lång sikt.