Hoppa till huvudinnehåll

Efter infernot - bilderna inifrån Notre-Dame visar förödelsen: "Brandmännen som släckte elden var otroligt modiga"

De brandmän som deltog i släckningsarbetet av Notre-Dame i Paris får mycket beröm. Enligt myndigheterna var risken enorm att katedralen hade förstörts helt och hållet men brandmännens mod och uppoffring räddade byggnaden.

Det hade kanske bara behövts 15-30 minuter för att en totalförstörelse hade varit ett faktum, heter det. Bland annat var risken stor att de bägge klocktornen hade rasat, men eftersom ett tjugotal brandmän - med risk för eget liv - tog sig in i katedralen och fick till stånd en vattenvägg mellan elden och klocktornen, kunde tornen räddas.

Det som är klart är att en stor del av taket förstördes av elden, och som känt rasade den berömda spiran. Katedralens väggar ska ha besparats.

Trots förödelsen ska många värdefulla reliker ha räddats

Men bilder från den brandhärjade interiören talar sitt tydliga språk.

Bild inifrån Notre-Dame.
Bild inifrån Notre-Dame. Bild: AFP / Lehtikuva Notre-Dame de Paris,bränder,släckning av bränder
Bild inifrån Notre-Dame.
Bild inifrån Notre-Dame. Bild: AFP / Lehtikuva Notre-Dame de Paris,bränder,släckning av bränder
Notre Dame
Svartbrända takbjälkar som rasat ner Notre Dame Notre-Dame d'Amiens

Notre Dame
Notre Dame Notre-Dame de Paris

Notre Dame
Katedralens takkonstruktion skadades svårt Notre Dame Notre-Dame d'Amiens

Notre Dame
Orgeln i Notre-Dame efter branden Notre Dame Bild: AFP / Lehtikuva Notre-Dame d'Amiens

Notre Dame
En av statyerna som klarade branden Notre Dame Bild: AFP / Lehtikuva Notre-Dame de Paris

Notre Dame
En massa bråte täcker golvet Notre Dame Bild: AFP / Lehtikuva Notre-Dame d'Amiens
Bild inifrån Notre-Dame.
Bild inifrån Notre-Dame. Bild: AFP / Lehtikuva Notre-Dame de Paris,bränder,släckning av bränder
Bild inifrån Notre-Dame.
Bild inifrån Notre-Dame. Bild: AFP / Lehtikuva Notre-Dame de Paris,bränder,släckning av bränder

En stor del av de värdefulla skatter som fanns bevarade i Notre-Dame kunde också räddas. Brandmanskapet bildade kedjor för att få ut relikerna, bland annat det som påstås vara Jesu törnekrona, välsignade sakramentet och religiösa konstverk.

Underhållet av katedralen låg för fäfot?

Samtidigt som utredningar om brandorsaken har inletts, har man i Frankrike också börjat diskutera i vilket skick Notre-Dame egentligen var.

Det är den franska staten som äger katedralen och redan i många år har staten och stiftet i Paris tvistat om vem som ska finansiera reparationer av de uppenbara brister som fanns i byggnaden.

En av de experter på gamla byggnader som tidningen The Guardian har talat med, Jean-Michael Leniaud, säger att det här var väntat.

- Orsaken till katastrofen är att man struntat i att hålla byggnaden i skick, säger Leniaud. Det dagliga underhållet har legat för fäfot. Dessutom har man inte velat utveckla sprinklersystemet, av arkitektoniska skäl.

Macron: Katedralen skall återuppbyggas

Just nu pågår ett renoveringsarbete i katedralen och myndigheterna utreder om det eventuellt kan ha orsakat branden.

Macron
President Macron Macron Emmanuel Macron

Katedralen ska återuppbyggas - och bli till och med vackrare än förut. Det har president Emmanuel Macron intygat. Han säger att det kommer att ta fem år i anspråk.

Därom tvista ändå de lärda. Experter på restaurering av gamla byggnader säger att det kan ta tio år, om inte mer, bland annat på grund av brist på skickliga hantverkare.