Hoppa till huvudinnehåll

“Jag tror inte det finns några småkryp här, experterna vet ingenting om Hangö” - expertförakt präglade infomöte om unik natur på Tulludden

Utsikt mot en sandstrand. Blått hav, solen skiner, ett fraktfartyg syns i fjärran. På marken syns en massa barr, mossa och kottar. Tallkvistar.
Artrikedomen hotad. Barr och mossa täcker sanden som börjar binda fukt. Det gynnar tallarna. Också kvävet från fossila bränslen gynnar tallarna. Snart finns det inget kvar av solstekta miljöer som tidigare dominerade på Tullstranden. Utsikt mot en sandstrand. Blått hav, solen skiner, ett fraktfartyg syns i fjärran. På marken syns en massa barr, mossa och kottar. Tallkvistar. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,naturvårdsplan

Alla Hangöbor lät sig inte övertygas då experter förklarade hur stadens unika dyner kan bevaras. Yle Västnylands Pia Santonen besökte tisdagens invånarinfo på Tullstranden och blev förbryllad av stämningen som präglades av en stark misstro gentemot experterna.

- Vi vill ha det här området som det alltid har varit. Det ska inte göras något här!

- Ska det se ut som efter kriget när ryssarna lämnat Hangö?

- Ni kommer hit och gör vad ni vill och sedan försvinner ni.

- Ni vet ingenting om Hangö!

De mest högljudda Hangöborna hade slagit fast att fienden nu är här för att förstöra deras promenadrutter på Tullstranden.

Kanske det är just så här man stärker konflikter, genom att inte kommunicera. Känslan av att “de andra” vill “oss” illa växer när fakta ersätts av rykten

De lät klart och tydligt förstå att fienden inte har någon uppfattning överhuvudtaget om hurdan Tullstranden egentligen är och vad som påverkar dynerna.

Människor på en uteservering på en sandstrand. Vår, solen skiner, havet är blått, folk sitter vid bord eller står och pratar  i små grupper. Tallar växer på stranden.
Mötet om och på Tullstranden samlade ett fyrtiotal intresserade plus ett halvt dussin experter och myndigheter. Människor på en uteservering på en sandstrand. Vår, solen skiner, havet är blått, folk sitter vid bord eller står och pratar i små grupper. Tallar växer på stranden. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,informationsmöte

Det spelade ingen roll hur insatta eller pålästa experterna är - är de inte Hangöbor, kan man inte lita på dem.

En av naturexperterna fick också en sarkastisk fråga om hur ofta hen besöker Hangö.

- En gång per år?

- Jo, en gång per år, från maj till september sedan 1976, svarade experten.

Det förblev oklart om över 40 somrar i Hangö ökade eller minskade trovärdigheten.

“Det är bara skitprat”

- Det är bara bull, bara bull (skitprat, redaktörens översättning), konstaterade en av kritikerna, en känd kommunalpolitiker i Hangö, då experterna berättade att det efter kriget också kan ha planterats skog på Tulludden.

Kommunalpolitikern lät också i övrigt förstå att hen vet bättre eftersom hen - liksom så många andra Hangöbor - gått på stranden i tiotals år.

Tullstranden har en plats i mångas hjärta och vardagsrutiner.

Kråkbär och mossa växer på sand.
Kråkbär växer på dynerna. Men mossan breder ut sig och det är inte bra. Naturvårdsplanen innebär att unga tallar, lave och mossa tas bort. Då får växt- och insektarter som behöver solstekta miljöer en bättre chans att överleva. Kråkbär och mossa växer på sand. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,Kråkbär,mossor,naturvårdsplan

“Jag tror inte”

Ett fyrtiotal intresserade Hangöbor kom på plats till Tullstrandens kafé när Forststyrelsen och staden berättade om naturvårdsplanerna för stranden. I korthet ska unga tallar, förna, lave och mossa bort så att tiotals hotade arter får plats att överleva på dynerna, i solexponerade miljöer.

Experterna värnade om de små växter och kryp som snart dör ut då torra solstekta sandmiljöer krymper i storlek. I det dramat är skurken den tallskog som fortsätter breda ut sig. De unga tallarna ska därför bort. Men de värdefulla gamla furorna får stå kvar. Också en del yngre tallgrupper lämnas kvar.

En medelålders man lutar med ena handen mot en stor tall. Han ler. I bakgrunden tallar. Mannen heter Esko Tainio, hän är naturvårdsexpert på Forststyrelsen.
Esko Tainio bredvid en stor tall på Tullstranden. De stora träden bevaras. Tainio jobbar på Forststyrelsen. Han har gjort upp naturvårdsplanen för Tullstranden. En medelålders man lutar med ena handen mot en stor tall. Han ler. I bakgrunden tallar. Mannen heter Esko Tainio, hän är naturvårdsexpert på Forststyrelsen. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,tainio

Hangöborna var rädda för att strandens skogar nu skövlas med maskiner.

Expertens svar löd att naturen är känslig. Därför är Tullstranden naturskyddsområde och därför måste vi göra något.

Känslan hos publiken blev att ingen vill lyssna på dem. Sådant fungerar inte 2019. Man vill säga sin åsikt och man gör det, om någon så önskar höra den eller inte

- Kom igen, efter tjugo år ser det annorlunda ut igen. Naturen sköter det här, det har den alltid gjort, sa en och fick medhåll av många.

Esko Tainio från Forststyrelsen, mannen som gjort upp den 20-sidiga naturvårdsplanen, förklarade att människan påverkar naturen oberoende.

Tallarna växer och mår bra då de får kväve. Det får de när vi använder fossila bränslen. Mängden kväve i utsläppen är stor - den motsvarar nästan hälften av vad man använder som gödsel i skogsbruket. De unga tallarna tackar och tar emot. De hotade dynarterna lider.

Så också om människan inte återställer dyner på Tullstranden, påverkar människans verksamhet naturen där.

En stor tall och flera små. I bakgrunden skymtar havet. Solen skiner.
En stor tall som kommer bevaras. De unga träden är för många och de ökar för snabbt. De ska bort. En stor tall och flera små. I bakgrunden skymtar havet. Solen skiner. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,naturvårdsplan

- Jag tror nog inte att det finns några småkryp här.

Det här sa en deltagare till mig när jag frågade om hen inte vill att småtallarna tas bort och mer sand tas fram så de hotade arterna inte dör ut. Hen trodde inte att experterna vet eller bryr sig.

“Vad heter de där insekterna ni talar om?”

Det är svårt att veta hur många som delar åsikt med dem som ljuder högst. De som frågade men inte lyssnade på svaret. De som skrattade när experterna förklarade. De som inte lyssnade på fakta utan satt och muttrade för sig själva eller i små grupper.

En grupp människor i en gles tallskog. De tittar omkring sig på träden, främst tallar. Det är vår,  ingen snö på marken, skymning.
En lång promenad på området avslutade infomötet. Bland andra Esko Tainio (i skärmmössa, tittar mot kameran) svarade på frågor, visade vad man är ute efter och förklarade vilka träd som ska bort och vilka som blir kvar. En grupp människor i en gles tallskog. De tittar omkring sig på träden, främst tallar. Det är vår, ingen snö på marken, skymning. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,kirsi hellas

En del var också genuint nyfikna, lyssnade på experternas svar och ställde följdfrågor.

De undrade bland annat om träden som tas bort kan fällas snyggt. En fråga löd också om inte maskinerna skadar de hotade arterna.

Arbetena på stranden ska göras delvis maskinellt men entreprenören är känd för att kunna gå varsamt fram, blev svaret. Det tar enligt Forststyrelsens Tainio ungefär ett år efter arbetana tills naturen ser ut som den ska.

Flygbild över ett område med en strand, sand och tallar.
I dag växer det mycket tallar på Tulludden. Flygbild över ett område med en strand, sand och tallar. Bild: Hans Nyman Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,Hangö,flygfotografering,tullstranden

Maskinerna kan inte förstöra de hotade arterna eftersom arbetena görs på områden där arterna inte kunnat leva på länge.

Tanken är att de efter utförda arbeten så småningom kan återvända då miljön är sådan där de kan leva och överleva, förklarade småkrypsexperten.

Inget mer att säga till om

Den presenterande parten, jag kallar dem experterna, klarade i det stora hela sin uppgift hyfsat.

Ingen lät sig provoceras och Forststyrelsens Tainio samt småkrypsexperten och några andra var duktiga på att lyssna, svara på frågor och låta Hangöborna berätta och fråga.

Men allt gick inte på bästa sätt.

En av experterna inledde mötet med att förklara varför allmänheten egentligen just nu inte har något att säga till om: naturvårdsplanen är en sak mellan markägaren och myndigheterna.

Sandstrand, havet syns inte men i bakgrunden ser man tallskog. Solen skiner klart.
En del hotade arter behöver mycket sol och vind och torka för att klara sig i konkurrensen. Tallarna på Tullstranden hotar de här arterna. Men bara de små tallarna ska nu bort. Alla gamla träd blir kvar, likaså lämnar en del av de mellanstora kvar i grupper. Sandstrand, havet syns inte men i bakgrunden ser man tallskog. Solen skiner klart. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,naturvårdsplan

Tiden att säga sin åsikt var för flera år sedan när skötsel- och användningsplanen i början av decenniet gjordes upp för Tulluddens stora fågelskyddsområde. Nu aktuella Tullstranden utgör en mycket liten del av det området.

Föga överraskande frågade en av invånarna ändå om saken.

- Hur många Hangöbor har fått vara med och göra upp den här planen?

- Noll Hangöbor, svarade experten.

Flygbild över ett område med en strand, sand och tallar.
Flygbild från området. Flygbild över ett område med en strand, sand och tallar. Bild: Hans Nyman Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,Hangö,flygfotografering,tullstranden

Det strider i och för sig knappast mot någon lag.

Men känslan hos publiken blev att ingen vill lyssna på dem. Sådant fungerar inte 2019. Man vill säga sin åsikt och man gör det, om någon så önskar höra den eller inte.

Experten förklarade också att de- det förblev oklart vem - egentligen skulle ha velat få planen godkänd innan invånarna informeras.

Publiken skrattade kallt.

Om vi gör något för att bevara och skydda arterna, tar vi då bort något av er?― Kirsi Hellas, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Kanske det är just så här man stärker konflikter, genom att inte kommunicera. Känslan av att “de andra” vill “oss” illa växer när fakta ersätts av rykten.

“Ni är här bara för att ni har fått pengar”

En del av publiken hade redan skapat konspirationsteorier.

- Ni är här bara för att ni har fått pengar för projektet. Dem har ni bråttom att använda nu och sedan glömmer ni bort oss.

Eller så trodde man på hemliga avtal där skogsbrukssektorn kompenseras i form av virke från Tullstranden eftersom skogsvårdsplanen och därmed de framtida avverkningarna i Hangö stads skogar just nu stampar på stället.

Myndigheterna nekade å det kraftigaste och intygade att det enbart är miljön som väger i deras bedömning. Men det lyssnade kritikerna inte på.

Eftersnacket funkade bäst

De mest högljudda lämnade mötet innan det var slut.

Det var synd för de missade den bästa delen. Det var en lång kvällspromenad i terrängen.

Experterna förklarade i en och en halv timme i detalj vad som planeras, vilka träd som ska bort och vilka som blir kvar och varför.

En väldigt stor gammal tall med stor bred krona. Fotad i aftonsol så kronan lyser. Växer på sandmark. Också andra tallar syns.
På Tullstranden växer tallar som enligt Esko Tainio är mellan 200 och 300 år gamla. Det är sällsynt i finländska förhållanden. Alla de här träden bevaras enligt naturvårdsplanen. En väldigt stor gammal tall med stor bred krona. Fotad i aftonsol så kronan lyser. Växer på sandmark. Också andra tallar syns. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,naturvårdsplan

Deltagarna fick ställa hur många frågor som helst. De fick veta hur mossbevuxen sand inte fungerar för de småkryp som endast klarar sig i solstekta miljöer.

De fick också höra hur man planerat att forsla bort virket och vad frivilliga talkoarbetare kan göra.

“Tar vi bort något av er?”

När jag körde hem från mötet hade jag tre frågor som snurrade i huvudet.

Hur kan man och hur vågar man tänka att man alltid vet bäst själv, att den egna åsikten väger tyngre än en annans doktorsavhandling?

Vad är det egentligen som går fel när parterna inte lyckas nå fram till varandra?

Den tredje var en fråga som NTM-centralens Kirsi Hellas ställde till kritikerna.

- Om vi gör något för att bevara och skydda arterna, tar vi då bort något av er?

Hon fick inget svar.

Vad händer nu?

Hangö stadsstyrelse behandlar naturvårdsplanen i slutet av april.

Om planen godkänns, kan arbetena genomföras i år. Om inte, hinner småtallarna breda ut sig ytterligare och göra livet ännu surare för arter som hotar försvinna.

Mossa, barr och en tallkotte på marken.
Mossa, barr och en tallkotte på marken. Bild: Yle / Pia Santonen Hangö,Tulludden,Tulluddens naturskyddsområde,tall,Sanddyner,Natura 2000,naturskyddsområden,Forststyrelsen,naturvårdsplan

Experterna planerar ett nytt informationsmöte när stadsstyrelsen sagt sitt.

I den här artikeln kan du läsa mera om naturvårdsplanen.

Här hittar du hela vårdplanen.

Läs också