Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals bilister tvingas snart köa på Riksåttan – broreparation i Karleby räcker månader

vägarbete
Bilisterna får räkna med köbildning då Storå bro ska grundrenoveras. vägarbete Bild: Fred Wilén/YLE mell

Snart inleds en grundrenovering av Storå bro i Vittsar i Karleby. Över 11 000 fordon trafikerar det här avsnittet av Riksväg 8 varje dygn. Köer är att vänta eftersom bara en körfil kommer att vara i bruk.

Arbetet med bron inleds i slutet av april och beräknas ta uppemot sju månader, informerar NTM-centralen.

Jussi Holmi leder Skanska Infras arbete på platsen. Han uppmanar bilisterna att förbereda sig på köer, särskilt under sommarmånaderna. Trafiken på platsen styrs av radarförsedda trafikljus eftersom endast en körfil åt gången är i bruk.

- Trafikljusen växlar med tre minuters mellanrum. När det inte råder rusning betyder det att man ändå väntar kring fem minuter. I rusningstrafik när alla inte hinner passera på en gång kan man tvingas vänta tio minuter eller i värsta fall längre, säger Holmi.

Perho å i Rödsö i Karleby.
Perho å flyter genom landskapet. Perho å i Rödsö i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist perho å

Arbetet vid bron görs dagtid klockan 7-17, ibland senare.

Värst rusning på sommaren

Att arbetet med att renovera bron orsakar köer är oundvikligt eftersom vägavsnittet är ett av områdets mest trafikerade.

Omkring 11 000 fordon rör sig varje dygn på sträckan, av dem är ett tusental tung trafik. Möjlighet till att dirigera om trafiken till andra leder finns inte.

- På sommaren ökar trafikmängden i området till närmare 12 000 fordon, säger Jussi Holmi.

Broreparation med 25 års mellanrum

Storå bro har senast reparerats i mitten av 1990-talet.

Den grundrenovering som görs nu kostar omkring en miljon euro. Man byter ut vägytan, vattenisoleringen, broräcken och balkar.

Såhär omfattande arbete görs med cirka 25 års mellanrum.

Storå bro är defacto på många sätt i imponerande bra skick för sin ålder, konstaterar Jussi Holmi. Det här gäller särskilt de nästan hundra år gamla stödpelare som står i vattnet.

- Den här typen av pelare görs helt enkelt inte idag. Det är fråga om verkligt fina pelare i granit från 1928, en del av dem ser ut att rentav vara huggna för hand.

Text: Iina Kluukeri /Yle Kokkola.
Översättning: Moa Mattfolk /Yle Österbotten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten