Hoppa till huvudinnehåll

Båda förarna skyldiga i båtkollisionen i Nagu i juli 2018 - Olycksutredningscentralen ger två rekommendationer

Två fritidsbåtar kolliderade i Nagu. Sjöbevakningens fartyg har parkerat bredvid den större båten på olycksplatsen.
Två fritidsbåtar kolliderade i Nagu. Sjöbevakningens fartyg har parkerat bredvid den större båten på olycksplatsen. Bild: Gränsbevakningsväsendet skador,Nagu,olyckor vid vatten,Innamo,Sjöbevakningen (Finland),Gränsbevakningsväsendet,sjöolyckor

Ett barn och två vuxna skadades allvarligt då två motorbåtar krockade med varandra norr om Nagu i juli 2018.

Olycksutredningscentralen har undersökt olyckan och man konstaterar att räddningsåtgärderna i övrigt gick bra, men att den prehospitala akutsjukvården borde ha samordnats bättre.

Man ger två rekommendationer: det behövs dels mer utbildning i akutsjukvård, dels en bättre ledning av akutsjukvårdsinsatserna.

Olyckan berodde på att bägge förarna har ouppmärksamma.

- Det är förvånande hur mycket folk litar enbart på tekniken till sjöss, säger Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi till Yle.

Olyckan skedde mitt i farleden

Olyckan skedde den 29 juli 2018 cirka klockan 16.00 då två motorbåtar krockade i farleden öster om Innamo i Nagu.

Farleden är väl märkt och området är navigeringsmässigt tydligt. Trafiken på området var gles när olyckan inträffade.

Den mindre båten (Silver Hawk 540) hade startat från Hjälmholm i Houtskär, och var på väg till Nagu kyrkby. Ombord fanns ett vuxet par och ett 8 år gammalt barn.

Den större båten (Sea Ray 455 Sundancer) var på väg från Granö till Åbo, och ombord fanns ett vuxet par och ett 12 år gammalt barn.

Bägge båtarna höll en hastighet på cirka 20 knop (ca 35 km/h). I sammanstötningen körde den större båten över den mindre. De tre personerna i den mindre båten skadades allvarligt.

Det hade regnat, så kapellet var uppspänt

Den stora storleksskillnaden mellan båtarna påverkade olyckans konsekvenser. Den större båten hade cirka tio gånger större massa än den mindre.

Bägge båtarnas befälhavare navigerade optiskt. Den större båten hade också radarn på. Den var inställd för färdkörning, och på grund av det ganska stora skalområdet var det svårt att upptäcka närliggande små objekt.

Det hade regnat på morgonen, och därför hade den mindre båten kapellet uppspänt. Det gjorde det svårare att observera omgivningen med synen och hörseln.

Det var först när den större motorbåten lyftes upp som man hittade kapellet som hade trasats sönder och fastnat i propellern.

En aluminiumbåt har varit med om en olycka till havs, där en större båt kört in i styrbordssida på båten. Den dras upp på en trailer efter olyckan.
Aluminiumbåten där den allvarligt skadade familjen färdades då olyckan skedde. En aluminiumbåt har varit med om en olycka till havs, där en större båt kört in i styrbordssida på båten. Den dras upp på en trailer efter olyckan. Bild: Gränsbevakningsväsendet Nagu,Innamo,fritidsbåtar,olyckor,sjöolyckor,olyckor vid vatten

Bägge förarna hade en bristfällig lägesbild och bristfällig utkik

I den större båten skapade styrhyttens stödkonstruktioner samt fendrarna som förvaras i babordsrelingen siktskuggor. Den större båtens hastighet ledde till att fören låg något högre uppåt än normalt, vilket påverkade sikten.

Olycksutredningscentralen anser att bägge båtarnas befälhavare hade en bristfällig lägesbild, och att risken för en kollision inte hade identifierats.

den större båten som fått lite skråmor
Den större båten. den större båten som fått lite skråmor Bild: Gränsbevakningsväsendet båtar,sjöolyckor,naguolyckan
den mindre båten som är ordentligt tilltyglad vid dess högra sida
Den mindre båten. den mindre båten som är ordentligt tilltyglad vid dess högra sida Bild: Gränsbevakningsväsendet båtar,sjöolyckor,naguolyckan

I bägge båtarna var utkiken bristfällig, och radarinformation i den större båten utnyttjades inte tillräckligt för att bedöma kollisionsrisken.

På grund av det här är det sannolikt att bägge båtarnas konstruktion, relativt höga situationshastighet och bristfälliga utkik påverkade uppkomsten av farosituationen och den därpå följande sammanstötningen.

De skadade fick snabbt vård

Räddningsåtgärderna inleddes snabbt.

Den större båtens befälhavare inledde räddningsåtgärderna omedelbart efter sammanstötningen och startade nödkommunikationen med sjöräddningscentralen (MRCC Åbo).

Räddningsåtgärderna förlöpte väl med undantag för samordningen av den prehospitala akutsjukvården. De som skadades i olyckan evakuerades snabbt till Åbo universitetssjukhus för fortsatt vård.

Fördröjningen i kontakten med sjöräddningsledaren och fältchefen för prehospital akutsjukvård ledde inte till dröjsmål i räddningsåtgärderna. Den påverkade inte heller patienternas vårdprognoser eller återhämtning.

Olycksutredningscentralen ger två rekommendationer

Till följd av resultaten av utredningen rekommenderar Olycksutredningscentralen att:

1. Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med sjukvårdsdistrikten utarbetar en utbildningsram för introduktion av fältchefer för prehospital akutsjukvård som åtminstone innehåller de operativa modeller som behövs för olika situationer och en beskrivning av fältchefens ansvar, skyldigheter och behörighet. Fältchefen samordnar enheterna för prehospital sjukvård. Uppgiften är mångsidig och krävande och förutsätter planmässig introduktion.

2. Social- och hälsovårdsministeriet ser till att sjukvårdsdistrikten harmoniserar utbildningen av den prehospitala sjukvårdspersonalen och upprätthållandet av dess kompetens mellan sjöbevakningssektionerna och bevakningsflygsektionen. Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakning samt Bevakningsflygsektionen samarbetar med flera sjukvårdsdistrikt inom sina ansvarsområden. En flexibel riksomfattande tillgång till prehospital akutvårdspersonal förbättrar beredskapen i synnerhet när det gäller storolyckor.

Källa: Olycksutredningscentralens utredningsrapport