Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdsstiftelse ryter till - vill att Skatteförvaltningen backar

Skatteförvaltningen i Åbo.
Skatteförvaltningen i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman skattebyråer,skattebyrå,beskattning,skattedeklaration,förhandsifylld skattedeklaration,Skatteförvaltningen,skatteförvaltning

Kraftigt höjda fastighetsskatter upprörde många markägare i Åbolands skärgård i slutet av mars. För en del var det frågan om en höjning på flera 1000 procent. Åbolands Skärgårdsstiftelse vill nu att Skatteförvaltningen ändrar på beskattningsbesluten.

I ett pressutskick meddelar Åbolands Skärgårdsstiftelse att man vill att Skatteförvaltningen på eget initiativ ändrar de beskattningsvärden som fastighetskatten för 2019 bygger på. Stiftelsen har uttryckt sin åsikt i ärendet i en skrivelse riktad till Skatteförvaltningen och dess generaldirektör.

Stiftelsen konstaterar att lagen inte har ändrat och inte heller de omständigheter som enligt lagen ska beaktas när beskattningsvärdena fastslås, och ifrågasätter dramatiska höjningar av beskattningsvärden. Stiftelsen föreslår därför att Skatteförvaltningen skaffar sig detaljerad information om konkreta fall där man kan se en dramatisk förhöjning av beskattningsvärdena. Enligt stiftelsen kunde sådan information visa på orimligheten i de schablonmässiga värderingar som gjorts.

Stiftelsen tillkännager att det finns möjlighet för fastighetsägare att kräva korrigeringar och anföra besvär, men anser att det är en omständlig och tidskrävande process. Vidare anser stiftelsen att alla fastighetsägare inte nödvändigtvis besitter de olika slag av resurser som krävs för att kunna driva sin sak till ett rättvist utfall.

Stiftelsen noterar att kommunerna, olika regionala organisationer och lokala skattemyndigheter vid behov säkert kan bistå Skatteförvaltningen att finna sådan information den kan behöva för att nå målet om en rättvis och skälig beskattning.

Läs mera:

Fisktärnor flyger ovanför klippa intill havet.

Groteskt oproportionerligt, men Skatteförvaltningen måste följa lagen - professor svarar på frågor om chockhöjning av fastighetsskatter i skärgården

En mångdubblad fastighetsskatt, utan förvarning. Kan Skatteförvaltningen verkligen göra så? Hurdana chanser har markägarna att få sin rättelseyrkan godkänd? Professor Markku Suksi svarar på frågor som ställts om chockhöjningarna av fastighetsskatterna i skärgården.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland