Hoppa till huvudinnehåll

Sparkraven i Vasa drabbar småbarnspedagogiken: Öppna daghem läggs ner och slås ihop

Lapsi leikkii leikkipuistossa.
Vasas sparkrav drabbar alla sektorer i staden. Också småbarnspedagogiken måste spara 2,5 procent. Lapsi leikkii leikkipuistossa. Bild: Tiina Jutila / Yle barnfamiljer,barndom,barn i småbarnsåldern,dagvård,föräldraskap,föräldrar-barn-förhållande,far,lek,tofflor,kläder,föräldraledighet,vårdledighet,föräldraledighet,leksaker,lekparker,hattar,sommar

Vasa stads pågående sparprogram syns nu inom den öppna dagvården. Gustavsborgs öppna daghem på Kasernområdet stängs och verksamheten flyttar. Det finskspråkiga öppna daghemmet Kuningattarenpolun avoin päiväkoti vid Drottningstigen läggs ned helt och hållet.

Småbarnspedagogiken måste i år liksom stadens övriga sektorer spara 2,5 procent av sina verksamhetsutgifter. Sparandet sker antingen genom att minska utgifterna eller öka inkomsterna.

Genom att skära ner i den öppna dagvårdens verskamhet lyckas småbarnspedagogiken nå en del av sparkravet.

- Den besparing som uppkommer av nedskärningen av verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken är på årsnivå uppskattningsvis 282 900 euro, skriver tf direktören för småbarnspedagogiken Merja Martin i ett pressmeddelande.

Förändringarna gäller från och med juni månad.

Gustavsborg öppna daghem fortsätter i andra lokaler

Kuningattarenpolun avoin päiväkoti på Drottningstigen i Gamla Vasa läggs ned i sin helhet och lokalerna sägs upp.

Det öppna finskspråkiga daghemmet Vaahteramäen avoin päiväkoti i centrum fortsätter verksamheten under hösten och blir då tvåspråkigt, då verksamheten vid Gustavsborgs öppna daghem också flyttas till samma lokaler.

Staden avstår från Gustavsborgs öppna daghems lokaler på kasernområdet.

Tomma gungor
Tomma gungor Bild: Mostphotos/markabond 2006 småbarnsfostran,lek (barnlek),barnträdgård,utanförskap,ensamhet,barn (familjemedlemmar),gemenskaper,lekparker,barndom,barn (åldersgrupper),gungor,barnlöshet,dagis

Den öppna småbarnspedagogikens verksamhet fortsätter normalt också i de finskspråkiga öppna daghemmen i Gerby, Roparnäs och Korsnäståget.

Också klubbverksamhet ingår i den öppna dagvården. Klubbverksamheten fortsätter annars normalt i de återstående öppna daghemmen, men staden kommer inte längre att erbjuda måltider i klubbarna.

Samarbetsförhandlingar har inletts med personalen. Ingen sägs upp, och personalen får framföra önskemål om var de vill jobba.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten