Hoppa till huvudinnehåll

VN: Hagahemmets flytt i Ekenäs blir domstolsärende

Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Det var i januari som Raseborgsstyrelsen beslutade om att flytta verksamheten från Hagahemmet till privata lokaler i Gammelboda. Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus. Raseborg,Ekenäs,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsområden,äldreboende,hagahemmet

Raseborg stads beslut att flytta verksamheten vid äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs till Esperis lokaler i Gammelboda ska behandlas i domstol. Det skriver tidningen Västra Nyland i dag (18.4).

Det är 38 personer som har undertecknat och lämnat in ett överklagande kring ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Den här gruppen anser att stadens flyttbeslut från januari borde beläggas med verkställighetsförbud och upphävas.

Det här bland annat eftersom det privata bolaget Esperis byggnader i Gammelboda saknar befolkningsskydd.

Dessutom har äldrerådet inte hörts i ärendet, understryker de som nu protesterar mot stadens flyttbeslut.

Det finns ytterligare ett överklagande mot flyttbeslutet. Det överklagandet har en enskild privatperson lämnat in till förvaltningsdomstolen.

Runt 50 personer har tidigare bett stadsstyrelsen att ompröva sitt beslut om flytten - den begäran förkastades.

Tidningen Västra Nyland var först ute med nyheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland