Hoppa till huvudinnehåll

"Konkurrenskraften måste bevaras" – Företagare i Egentliga Finland hoppas på en företagarvänlig politik av nästa regering

Meyer Turun telakka
Meyer Turun telakka Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle Meyer Turku,Åbo,skeppsbyggnad,varvsindustri

Regionen Egentliga Finland har de senaste åren haft ett rejält uppsving med flera framgångsrika företag. För att den här trenden ska fortsätta har Egentliga Finlands företagare ett tydligt budskap till den kommande regeringen.

Åbo företagare anser att en växande region som Egenliga Finland behöver en företagarvänlig politik och att framförallt den kommande skattepolitiken borde gynna regionens företagare.

- Företagens konkurrenskraft måste behållas. Den får inte försämras, säger Michael Lindholm, vice ordförande för Åbo företagare.

Michael Lindholm.
Michael Lindholm. Michael Lindholm. Bild: Yle / Peter Karlberg michael lindholm

Förväntningar efter riksdagsvalet bland företagarna beror mycket på hur den nya regeringen kommer att se ut.

- Jag hoppas att vi får en regering som ännu står fast vid det som tidigare är överenskommet gällande tåg- och flygförbindelser i regionen. Det är såklart väldigt viktigt.

Lindholm är också tydlig med att konkurrenskraften måste bevaras och att skattebördan inte får bli större för företagen.

- Företagen ska ha möjlighet att anställa fler, speciellt företag som jobbar med internationell handel i och med att exporten är viktig för Finland.

”Satsa på utbildning och att locka hit arbetskraft”

Enligt Lindholm hänger konkurrenskraften i Egentliga Finland ihop med exporten hos regionens stora företag inom läkemedelsindustrin och sjöfarten.

- Till exempel Åbovarvet Meyer Turku har 200 underleverantörer och många av dem är små företag som måste hålla sig konkurrenskraftiga. Därför vill vi inte att skatter på företagen ska ändras på ett negativt sätt.

Företaget Bayer AG:s logga vid deras huvudkvarter i Leverkusen.
Företaget Bayer AG:s logga vid deras huvudkvarter i Leverkusen. Bild: EPA/OLIVER BERG Bayer AG

- Det är inom företagen som arbetsplatser skapas och det skapar förutsättningarna för den offentliga sektorn att fungera bra, säger Lindholm.

Företagen gynnas också av en satsning på utbildning.

- Vi behöver bra och utbildad personal vilket betyder att det måste satsas mycket på utbildningen här i Åbo och också andra städer.

Egentliga Finland måste också se till att locka mer arbetskraft till regionen.

- Vi har en brist på arbetskraft på många områden i dag.

33 företagare kommer att sitta i riksdagen

Men hur ska företagarna nå fram med sitt budskap till beslutsfattarna?

- Möjligheterna finns. Vi har 33 nyinvalda företagare i riksdagen. De och många andra kommer att jobba för de här frågorna. Bara vi håller budskapet klart så tror jag nog att den nya regeringen kommer att förstå situationen vi har och jobba för att det inte ska bli sämre, säger Lindholm.

Av de nya riksdagsledamöterna, som också är företagare, är sex från Egentliga Finland. Vilhelm Junnila (Sannf), Mikko Lundén (Sannf), Ville Tavio (Sannf), Esko Kiviranta (C), Sandra Bergqvist (SFP) och Sofia Virta (De Gröna) är alla företagare och invalda i riksdagen.

Kontakten mellan näringslivet och politikerna är enligt Lindholm en kontakt som inte får underskattas.

- Det är jätteviktigt. Politikerna skapar förutsättningarna för företagarna på många olika sätt. Här i Åbo har vi haft det jättebra. Vi har haft en bra dialog med politikerna.

SE TV-NYTT-INSLAGET OM REGIONENS FÖRETAGARE

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland