Hoppa till huvudinnehåll

Mor- och farföräldrar har rätt att umgås med sina barnbarn: Skadligt ifall vuxna fråntar barnet en viktig person

Mor/farföräldrar med barnbarn
Barnbarn - livets efterrätt. Mor/farföräldrar med barnbarn Bild: Pixabay mormor,farmor,farfar,barnbarn,morfar

Är barnbarn en gåva eller ett störningsmoment i det aktiva pensionärslivet? Vilka rättigheter har mor- och farföräldrar i förhållande till sina barnbarn? Och vilket ansvar har föräldrarna för att barnet kan upprätthålla en stark relation till sina mor- och farföräldrar?

Idag har mor- och farföräldrar en viktig roll i många barnfamiljers liv. De fungerar som en bärande kraft och underlättar många föräldrars vardag.

De har också en väldigt viktig och speciell roll i ett barns liv. För ett barn kan en mor- eller farförälder vara den viktigaste trygga vuxna efter ens egna föräldrar.

- Många barnfamiljer skulle inte klara av vardagen utan hjälp och stöd från sina egna föräldrar, säger Pia Sundell, verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen.

medelålders kvinna är ute och ler mot kameran
Pia Sundell, verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen. medelålders kvinna är ute och ler mot kameran kvinna,pia sundell

Hon tillägger att det samtidigt är oroväckande hur mycket arbetslivet kräver av barnfamiljer idag, speciellt av småbarnsföräldrar.

- Samhället kan inte förvänta sig att alla föräldrar har en mor- eller farförälder kan ställa upp och sköta om barnet när hen är sjukt. De är en tillgång och viktiga för familjen, men man ska kunna vara i arbetslivet även om man inte har en aktiv mor- eller farförälder i sitt liv.

Behöver inte alltid ställa upp som barnvakt

Den traditionella bilden av far- och morföräldrar har ändrats med åren. Dagens mor- och farföräldrar är friska och aktiva och har mycket program samtidigt som de vill vara delaktiga i barnbarnets liv.

- Att få bli mor- eller farförälder är en stor och viktig sak för många. Man vill vara en viktig del av barnbarnens liv. Samtidigt är barnbarnen inte det enda som dagens pensionärer har i sina liv och så ska det få vara. De ska inte behöva ha dåligt samvete för att de inte alltid har möjlighet att ställa upp då föräldrarna behöver hjälp med barnen, konstaterar Sundell.

Det finns många barn som inte har några mor- och farföräldrar och som skulle behöva en extra trygg vuxen i sitt liv.

Farfar och morfar har också blivit alltmer aktiva i sina barnbarns liv.

- Idag finns det inte längre en tydlig könsfördelning. Morfar kan vara lika viktig och lika aktiv som mormor.

En farfar eller morfar håller sitt barnbarns hand medan de promenerar på en gångväg omringad av gröna träd och natur.
Dagens far- och morföräldrar är friska och aktiva. En farfar eller morfar håller sitt barnbarns hand medan de promenerar på en gångväg omringad av gröna träd och natur. Bild: Mostphotos/David Pereiras Villagrá morfäder,barnbarn,lycklighet,vuxna,åldringar,friluftsliv,far- och morföräldrar,barn (familjemedlemmar),naturen,naturpromenad

Stor sorg att inte få egna barnbarn

För många kan det vara en stor sorg att aldrig få egna barnbarn.

Men det är viktigt att komma ihåg att det också finns många barn som inte har några mor- och farföräldrar och som skulle behöva en extra trygg vuxen i sitt liv.

- Det går att vara aktiv och närvarande i ett barns liv även om man inte har egna biologiska barnbarn. Skolmormor och skolmorfar är till exempel väldigt viktiga personer för många barn, säger Sundell.

Det finns också organisationer som letar efter människor som vill hjälpa barnfamiljer.

- Men oftast räcker det att höra sig för ifall det i bekantskapskretsen finns en barnfamilj som behöver hjälp och extra stöd av en äldre person.

farfar med sina två barnbarn intill sig.
Man kan vara aktiv i ett barns liv även om man inte har egna biologiska barnbarn. farfar med sina två barnbarn intill sig. Bild: � far- och morföräldrar,barnbarn

Skojmorfar och skojfarmor

Mor- och farföräldrar är ett viktigt stöd i en barnfamiljen. Man lyssnar gärna på sina egna föräldrar och man vill gärna ha råd av dem.

Men det är alltid föräldrarna som bär ansvaret över sitt barn och som har rätt till sista ordet då det gäller barnets angelägenheter. Det kan inte en mor- eller farförälder någonsin få.

Saknaden efter barnbarnen eller mor- och farföräldrarna kan vara väldigt stor för många.

- Mor- och farföräldrar ska inte behöva bära så stort ansvar över barnbarnets välmående. De har rätt att vara den extra trygga vuxna som får göra en massa roligt med barnbarnet. Det största ansvaret ligger alltid på föräldrarna, påpekar Sundell.
Barnbarnet skuffar mommo.
Med mor- och farföräldrarna får barnen ofta göra en massa roliga saker. Barnbarnet skuffar mommo. Bild: Creative Commons / Catherine Scott barnbarn

Rätt till umgänge med sina barnbarn

Idag flyttar många barnfamiljer betydligt oftare än vad man tidigare gjorde.

- Ifall barnbarnen bor väldigt långt borta från sina mor- och farföräldrar är det föräldrarnas ansvar att uppehålla kontakten till dem. Saknaden efter barnbarnen eller mor- och farföräldrarna kan vara väldigt stor för många, poängterar Sundell.

Under de senaste åren har man också diskuterat ifall far- och morföräldrar eller andra närstående vuxna till barn enligt lagen ska få mera rättigheter att träffa barnbarnen och ifall de vid en vårdnadstvist kommer att kunna förordnas umgängesrätt med barnbarn.

- Det är ofta just vid skilsmässor som de här diskussionerna blir aktuella och drivs till sin spets.

Om föräldrarna besluter sig för att gå skilda vägar behöver det inte skada barnet. Ett barn kan ha en bra barndom även om föräldrarna bor på skilda adresser.

- Det som är skadligt för ett barn är ifall vuxna fråntar dem en viktig person. Som förälder ska man gör allt för att relationen ska kunna fortsätta som förut. Barn har rätt till sina mor- och farföräldrar, också efter en skilsmässa, understryker Sundell.

Farmor tittar på foto av barnbarn
Far- och morföräldrar har rätt att få umgås med sina barnbarn. Farmor tittar på foto av barnbarn Bild: Mikael Crawford/Yle barnbarn,Skilsmässa

Samtidigt är det viktigt att mor- eller farföräldrar som blir inblandade i en skilsmässa mellan barnbarnets föräldrar förhåller sig neutrala.

- Undvik att tala illa om någondera förälder, det kan såra barnet djupt. Det absolut viktigaste är att hjälpa barnet i den svåra situationen, påpekar Sundell.

Lagen kräver att man utreder och gör det så enkelt som möjligt för barnet att upprätthålla en bra relation till sina mor- och farföräldrar.

Hur ser lagen om vårdnads- och umgängesrätt ut idag? Gynnar den far- och morföräldrarna?

- Lagtexten har gjort situationen bättre för mor- och farföräldrar eller andra viktiga vuxna i barnets liv. De har inte samma juridiska rättigheter som barnets föräldrar, men lagen kräver att man i alla fall utreder och gör det så enkelt som möjligt för barnet att upprätthålla en bra relation till sina mor- och farföräldrar, säger Sundell.

Sundell fortsätter att poängtera att trots att det skett ändringar i lagen som gynnar mor- och farföräldrar är det ändå föräldrarna som har ett stort ansvar och som ska göra det möjligt för barnet att kunna fortsätta ha kontakt med sina mor- och farföräldrar.

barnbarn pratar med mor/farförälder via Skype/datorn
Barn mår bra av att ha en nära relation till sina mor- och farföräldrar. barnbarn pratar med mor/farförälder via Skype/datorn Bild: Pixabay barnbarn,mormor,farmor,Skype

Det finns också situationer där mor- och farföräldrarna av olika omständigheter inte kommer överens med sina egna barn men vill ändå vara en del av sina barnbarns liv.

- Om man inte kommer överens med sitt vuxna barn eller med sina föräldrar så då blir situationen väldigt svår. I sådana fall är det barnets föräldrar som i sista hand bestämmer om sitt barn. Men jag hoppas att man ändå alltid skulle kunna se vad som är bäst för barnet.

Barn har rätt att upprätthålla kontakt med sina mor- och farföräldrar och andra vuxna som är viktiga i deras liv.

- Mycket går att lösa genom att bara resonera med varandra. Försök lägga meningsskiljaktigheter åt sidan och låt inte din ilska eller din sorg gå ut över barnet eller barnbarnet. Hen behöver alla trygga vuxna runt sig, poängterar Sundell.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag. Här kan du lysssna på hela intervjun:

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP