Hoppa till huvudinnehåll

En del av klamydiasmittorna har inte observerats genast - patienter kan kallas till nytt test

Blodprov
Blodprov Bild: Antti Kangas Laboratorium,blodprov

Cirka hundra klamydiafall där smittan inte har noterats i det första testet har påträffats i Finland under våren.

Sållningsresultatet har varit negativt, medan det andra påvisningstestet för klamydia utfallit positivt, uppger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.

Dessa smittor har påträffats vid sjukvårdsdistriktslaboratorierna i Helsingfors och Nyland, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland samt vid privata laboratorier (SYNLAB och Förenade Medix laboratorier). Sjukvårdsdistriktet betonar att de felaktiga sållningsresultaten utgör endast en liten del, 0,5 procent, av alla utförda tester.

Laboratorierna har övergått till användning av tester för att kontrollera och garantera att testresultaten är pålitliga. Laboratorierna kontrollerar nu gamla testresultat och kan vid behov kalla in patienter på nytt test.

Fenomenet upptäcktes först vid laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid Åbo universitetscentralsjukhus. Laboratoriet har inlett utredningar tillsammans med andra laboratorier som använder samma test, samt Helsingfors universitet och testtillverkaren.

Enligt sjukvårdsdistriktet är det är fortfarande oklart varför en liten del av klamydiasmittorna inte framkommer vid den primära testningen.

I fjol utfördes cirka 280 000 klamydiatestningar i Finland. Institutet för hälsa och välfärd registrerade knappa 15 000 smittor. Största delen av smittorna är helt symtomfria eller ger endast lindriga symtom.

Klamydia smittar via kontakt mellan könsorgan. Undvik smitta genom att använda kondom och oralskydd, så kallad slicklapp.