Hoppa till huvudinnehåll

Ingå planerar fortlöpande skogsbruk i sina ekonomiskogar i stället för kalhyggen

Barrskog.
Ingå har planer på fortlöpande skogsbruk i sina ekonomiskogar. (Arkivbild). Barrskog. Bild: Nora Engström / Yle skogar,tallar,tall,Korpo, Pargas,Ekonomiskog,ekonomiskogar,Barrskog,naturen,miljö,gran

Ingå borde sköta sina ekonomiskogar enligt principer för fortlöpande odling i stället för kalhyggen.

Kommunen kunde också utreda möjligheterna att plantera skog på kommunens impediment, det vill säga områden som har en låg produktionsförmåga och därför inte har ett stort värde.

Genom att plantera skog på områdena skulle man göra dem kolneutrala.

Det är två saker som Ingå kommuns byggnads- och miljösektor föreslår för att kommunens alldeles konkret kan uppfylla de strategiska mål som kommunen lagt upp för sig - ett av Ingås mål är att bli en kolneutral kommun.

Strategin är Ingås vägval

Kommunstrategin är som en ruttbeskrivning, ett dokument där man skriver vart Ingå kommun är på väg.

Strategin samlar med andra ord Ingå kommuns långsiktiga mål både för kommunens verksamhet och för ekonomin.

Ingå kommuns alla sektorer har fått i uppgift att delta i arbetet att förvandla kommunens strategi till konkreta åtgärder. Alla sektorer ska därför komma med förslag.

Förutom fortlöpande och kalhyggesfritt skogsbruk och beskogning av impediment föreslår nämnden att kommunen i samband med olika planläggningsprojekt utvärderar vilka koldioxidutsläpp planen medför.

Det är också viktigt att främja en smart energipolitik, skriver nämnden i sitt utlåtande.

Diskussion om värderingar och strategiska mål

Kommunen borde också i framtiden i större utsträckning vara med i projekt som utreder och testar olika åtgärder för att förbättra miljön.

Alla nämnder i Ingå ska föra en diskussion om värderingar och strategiska mål som man särskilt vill främja inom nämndernas ansvarsområden.

På det sättet ska det bli lättare att anknyta kommunens strategi till själva verksamheten.

När alla sektorer och nämnder har diskuterat frågorna och kommit med förslag, ska centralförvaltningen göra ett sammandrag av innehållet.

Det används sedan som utgångspunkt för budgeten och ekonomiplanen för kommande år. Budgetarbetet för 2019 inleds i maj.