Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Intressentgrupper – öppen interaktion

I vår roll som ett public service-bolag är det viktigt att vi för en kontinuerlig och öppen dialog med medborgarna, medborgarorganisationerna, myndigheterna, beslutsfattarna och andra samhällsaktörer.

Interaktionen med finländarna och responsen från dem ger värdefulla synpunkter på hur Yle bör utvecklas. Vi för en dialog med publiken både på webben och på många andra öppna forum.

Mer interaktion

Interaktionen på webben och via sociala medier ökar både i programutbudet och inom kundtjänsten.

Åsikterna som samlas in genom undersökningar, medborgardiskussioner, intervjuer och användarpaneler integreras i Yles strategiarbete och programplanering.

Medborgare bidrar ofta till program genom att bjuda på idéer och uppslag för nyheter. Tittare och lyssnare deltar också i program genom att ställa frågor och kommentera, delta i kontaktprogram som Kansanradio eller Naturväktarna, önska musik eller delta som studiopublik eller statister.

Att engagera publiken är numera allt oftare en del av programkoncepten. Den nationella kampanjen Aldrig för sent att surfa, som lärde seniorer digitala färdigheter, samt Vi drar till skogs, som presenterade Finlands alla nationalparker, var två eventprojekt som hade sin grund i delaktighet och interaktion.

Inom ramen för vår samhällsmission genomförde vi kampanjen Sekasin – Helt knäpp som fokuserade på att motarbeta marginalisering bland unga män. Under kampanjen testade vi också ett diskussionsforum på plattformen Discord, där unga kunde berätta om sina bekymmer och förhoppningar, som till exempel ensamhet, och få hjälp av experter. Projektet nådde ut till nästan 10 000 unga. Insatsen upplevdes som viktig och mentalvårdsexperter fortsatte arbetet.

Sekasin-sarjan toisen tuotantokauden näyttelijöitä.
Sekasin – Helt knäpp nådde närmare 10 000 unga på plattformen Discard. Episoderna spelades upp över 1,2 miljoner gånger på Yle Arenan. Sekasin-sarjan toisen tuotantokauden näyttelijöitä. Bild: Jari Salo / It's Alive Films Sekasin - Helt knäpp

Kontakter med beslutsfattare och myndigheter

På grund av sitt särskilda uppdrag står Yle i ständig kontakt med riksdagen, Kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket och andra myndigheter. Kommunikationsministeriet bereder den lagstiftning som gäller Yle och representerar staten på Yles bolagsstämma. Dessutom anknyter vår verksamhet till områden som omfattas av bland annat Undervisnings- och kulturministeriets behörighet.

Exempel på samarbete i Finland och utomlands

  • Rundradiobolagen: Vi deltar aktivt i arbetsgrupper och kommittéer inom Europeiska radio- och tv-unionen EBU. Samarbetet med de nordiska bolagen sker bilateralt eller genom Nordvision.
  • Säkerhetsmyndigheterna: Vi förbereder oss för störningar och undantagsförhållanden och utvecklar systemet för förmedling av myndighetsmeddelanden tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen.
  • Meteorologiska institutet och Försvarsmakten: Regelbundna besök ingår i programmet för de nationella försvarskurserna.
  • Trossamfunden: Dialog med samtliga kristna kyrkosamfund och s.k. fria kyrkor i Finland pågår inom ramen för övervakningsorganet för andaktsprogram.

Möten och dialog

Varje år träffar vi många representanter för organisationer och från mediebranschen. Vi har mycket samarbete med läroanstalter och högskolor.

Varje år har vi tusentals besökare från bland annat företag och läroanstalter. Vi träffar ofta representanter för ungdoms-, medborgar-, idrotts-, yrkes- och kulturorganisationer samt intresseorganisationer för olika specialgrupper.

Varje år har Yle över 10 000 besökare. I Böle och Mediapolis ordnar vi guidade rundturer för allmänheten.

Under besöken diskuterar man Yles olika uppgifter, ekonomi, mål och får se hur innehåll skapas.

Dessutom håller vi regelbundet öppet hus och ordnar diskussionsmöten för allmänheten. Vi håller också kontakt med tidningshus och digitala medier.

På det internationella planet har andra mediebolags intresse för Yle ökat. Bolaget har haft besök av ledare för mediebolag från många europeiska länder och från andra kontinenter. I synnerhet finansieringsreformen, multimedial nyhetsproduktion, de förnyade flexkontoren, webbutveckling och Yles strategi har rönt intresse.