Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Produktionssamarbete och partnerskap

Enligt Yle-lagen ska Yle genom sin verksamhet främja yttrandefriheten, högklassig journalistik och mångfald inom medierna. Tillsammans med våra partner arbetar vi med att utveckla innehåll, distribution och tekniska lösningar. Vi väljer våra samarbetspartner utifrån vårt public service-uppdrag och våra värderingar.

Målet med samarbetet med läroanstalter, högskolor och organisationer är att stärka den kreativa sektorns livskraft under digitaliseringen, utveckla kompetensen och ge ett lyft till internationella framgångar genom nya innehållsprojekt.

Mediapolis samarbetar med Tammerfors stad och högskolor för att stärka den digitala kreativa branschen i Birkaland, skapa nya arbetstillfällen och bidra till utvecklingen i regionen. Mediapolis rymmer över 30 organisationer och nästan 2 000 personer arbetar där, inklusive 600 studerande inom mediebranschen. Samarbetet med Tammerfors yrkeshögskola fortsatte och de studerande deltog i produktionen av ungdomsprogrammet Galaxenbollen.

I Vasa har Yle i mindre skala byggt upp campus- och partnerprojektet Vasa Creative Connections i samarbete Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet och spelföretag.

Galaxin pallon Ella Tarmo poseeraa lentopallon kanssa.
Studerande vid Tammerfors yrkeshögskola deltog i produktionen av ungdomsprogrammet Galaxenbollen. Galaxin pallon Ella Tarmo poseeraa lentopallon kanssa. Bild: Laura Pohjavirta / Yle Yle

Samarbete med finländska produktionsbolag

Samarbete med finländska produktionsbolag utgör ett viktig del av vårt public service-uppdrag. Vi både köper in och sänder färdiga tv- och radioprogram och har innehållssamarbete med produktionsbolag. Dessutom samarbetar vi med externa parter för att finansiera och ta fram nya program och programformat. Programinköpen och kompetensspridningen bidrar till livskraften, verksamhetsförutsättningarna och sysselsättningen av unga kreatörer i branschen.

Vi har systematiskt utökat inköpen från produktionsbolag. År 2018 köpte vi färdiga program och visningsrätter från produktionsbolag i Finland för sammanlagt 47,5 miljoner euro, vilket var mer än planerat.

Inom ramen för programinköp köper vi visningsrätter för inhemska filmer. Nästan hälften av de inhemska långfilmerna görs med stöd av finansiering från Yle. År 2018 deltog vi i finansieringen av tretton nya inhemska långfilmer. År 2018 utvecklade vi rutinerna i de team som beslutar om anskaffning av filmer (läs på finska) och förtydligade ansvarsfördelningen i programprojekt.

Vårt mål är att köpa in filmer som är tidlösa, och att ge möjlighet till att skapa filmer som inte hör hemma i de kommersiella plattformarna. Yles förköp av visningsrätterna står ofta för 10–30 procent av den totala finansieringen av filmerna.

För inhemska dokumentär- och kortfilmsproduktioner är vi det viktigaste mediebolaget som deltar i finansieringen. År 2018 samarbetade vi bland annat med Finlands filmstiftelse och Centralen för audiovisuell kultur med att starta ett fortbildningsprogram i syfte att främja internationaliseringen inom finländsk dokumentärfilm.

År 2018 ökade vi anskaffningarna av audioinnehåll från produktionsbolag genom att ingå avtal med 22 bolag om 30 programtitlar. Största delen av de köpta programmen var diskussionsprogram.

Samarbete med kommersiella medier

I enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens riktlinjer har vi fortsatt utredningarna med kommersiella medier om eventuella samarbetsformer. År 2018 inledde vi flera samarbetsförsök med kommersiella mediebolag.

Exempel på samarbetsprojekt:

 • Flera försök med nya samarbetsformer och fortsättning på etablerat samarbete med andra mediebolag.
 • Yle avtalade om fortsatt samarbete med STT och deltog aktivt i arbetet för att utveckla notisbyrån.
 • Utbildningssamarbete med dagstidningar.
 • Samarbete med kommersiella medier gällande resultattjänsten vid presidentvalet 2018.
 • Bildsignal för andra mediers tv-sändningar och strömning i samband med toppmötet mellan Rysslands och USA:s ledare i Helsingfors.
 • Fortsatt inlänkning på Yles webbsidor till motsvarande innehåll i andra medier.
 • Beredskap för beredskapsinsatser och cyberhot i samarbete med övriga medier.
 • Partnerskap med kommersiella aktörer för anskaffning av sportsändningar.
 • Utbildningen Mobile journalism för journalister i samarbete med KSF Media.
 • Medverkan i Mediespråk-seminariet.
 • Samarbete i tjänsten radiot.fi för att stärka ställningen för audio.
 • Starten för ett gemensamt medieprojekt för framtagning av ett gemensamt medie-id.
 • Överenskommelse om möjligheten att lägga in videomaterial på Yle Arenan på andra aktörers webbplatser, såvida upphovsrätten tillåter det.
Hack4FI 2018 -kulttuurihackathonissa Vatte Wickström ja Thu Nguyen osallistuivat Ylen haasteeseen.
Vatte Wickström och Thu Nguyen deltog i Yle-utmaningen vid kulturhackathon Hack4FI2018. Hack4FI 2018 -kulttuurihackathonissa Vatte Wickström ja Thu Nguyen osallistuivat Ylen haasteeseen. Bild: Karoliina Niemenkari Hack4FI

Från kultur till läroanstalter

Yle har också samarbete inom kultur och teknik.

Under 2018 omfattade samarbetet bland annat:

 • Samarbetet med kulturkanalen Arte ökade i och med ett nytt avtal
 • Vi medverkade på hackdayevenemanget Hack4FI 2018 där man bearbetade öppna data och digitalt material från finska folkminnes- och kulturorganisationer. Yles uppgift gick ut på att kombinera Sibelius med Nationalgalleriets konstskatter.
 • Vi deltog i ett pilotprojekt för att testa användningen av innehåll på Yle Arenan och i Yle Arkivet i servicehus som ett stöd till vården.
 • Vi var med och producerade evenemanget LIFT, som öppnade upp intressanta perspektiv på betydelsen av media, konst och kultur samt på hur känslor påverkar hjärnan.
 • På Podcast-dagen diskuterade experter inom audiosektorn hur under 35-åringar tar till sig audioutbud.