Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorgen knäckfråga när Österbotten planerar nytt vårdsamarbete - men ännu är alla med och diskuterar

En gammal man vilar i en säng
Arkivbild. En gammal man vilar i en säng Bild: YLE/Arja Lento närståendevård,åldringsvård

Kommunerna i Österbotten planerar vidare för en ny samkommun för vården. Cirka 40 beslutsfattare från 13 kommuner har nu träffats för att lägga schemat för hur man ska gå vidare.

Äldreomsorgen delar åsikterna och en del kommuner vill ha den kvar i egen regi.

Målet är att få till stånd en ny frivillig samkommun där äldreomsorg, primärvård och specialsjukvård kan ingå.

Arbetet kommer att ta åtminstone hela det här året och nästa år, tror Hans Frantz (SFP) som är styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Vi sitter tills vi får det till stånd eller konstaterar att det inte blir till något, säger han.

Målet är en kostnadseffektiv, kundorienterad och högklassig, tvåspråkig vård.

Ingen ny sote-soppa

Enligt Frantz ska det inte alls vara omöjligt att ena landskapets kommuner till en helhet.

Hans Frantz
Hans Frantz Hans Frantz Bild: Yle/Roger Källman Hans Frantz,Vasa sjukvårdsdistrikt

- Sista året som vårdreformen förbereddes började kommunerna ana att det kanske inte blir till något. Och då började man på eget bevåg försöka åstadkomma något. Av 20 distrikt har det gjorts i 9-10 och flera håller på.

Franz tror på frivilliga reformer eftersom kommunerna inte var emot en vårdreform i sig, men nog mot landskapsreformen som ingick i paketet.

Jobbet med en ny samkommun behöver inte heller påverkas av vad en ny regering anser i frågan.

- Om det blir så att ännu fler lyckas åstadkomma något frivilligt så måste regeringen konstatera att "kommunerna har gjort det redan". Tanken med integration av de tre olika vårdformerna är god.

Hoppas alla är med på allt

Projektet går under namnet Österbottens välfärdsområde med äldreomsorg, primärvård och specialsjukvård.

- Vårt förslag är att kommunerna själva får välja. I specialsjukvården måste alla vara med, men sedan kan kommunerna välja en, två eller ingen bit alls. Men vi hoppas nå en lösning där alla är med på allt, säger Frantz.

Hur stor är chansen att lyckas med det då?

- Då man talar med våra 13 kommuner så har man nog synpunkter och ibland divergerande sådana. Men vi är villiga att fortsätta diskussionen för att se om vi kan åstadkomma något bra.

Äldreomsorgen knäckfråga

Enligt Frantz finns det kommuner som redan har sagt att de är helt för en ny samkommun. Andra är mer tveksamma.

- Men alla är med och diskuterar så månne det inte blir ett bra resultat i slutändan.

Några knäckfrågor finns det ändå, enligt Frantz. Åldringsvården är en.

- Vissa kommuner vill sköta åldringsvården på egen hand. En annan fråga som alltid är viktig är betalningsfördelningen, alltså enligt vilka kriterier man deltar i kostnaderna i en samkommun.

Det handlar bland annat om huruvida en kommun kan betala bara för den vård kommunens invånare använder eller hur mycket kommunen ska betala för att upprätthålla verksamheten.

Ragnäs och Holmäng leder

Den styrgrupp som för jobbet vidare består av kommunernas styrelse- och fullmäktigeordföranden samt kommundirektörerna. Också ordförandena för sjukvårdsdistriktets styrelse och fullmäktige är medlemmar i styrgruppen.

Patrik Ragnäs
Patrik Ragnäs Patrik Ragnäs Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik svenska pensionärsförbundet region österbotten

Gruppen valde Patrik Ragnäs (SFP) från Kristinestad till ordförande och Johanna Holmäng (SFP) från Pedersöre till viceordförande.

Kommunerna har redan träffats mer inofficiellt ett par gånger och det finns ett förslag till grundavtal för en samkommun.

Nu går det till kommunerna för ett officiellt utlåtande som ska lämnas in 15 september. Den 2 oktober möts styrgruppen igen.