Hoppa till huvudinnehåll

Dags att deklarera? Vi svarar på de 4 vanligaste frågorna gällande den förhandsifyllda skattedeklarationen

Skatteförvaltningen i Åbo.
Skatteförvaltningen i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman skattebyrå,beskattning,skattedeklaration,förhandsifylld skattedeklaration,Skatteförvaltningen,skatteförvaltning

Skattedeklarationen ser ny ut i år och den kompletteras för första gången på nätet i tjänsten MinSkatt. Känns det oklart med den nya deklarationen? Vi svarar på de fyra vanligaste frågorna gällande skattedeklarationen.

1. Jag har fått kvarskatt att betala, kan jag ännu påverka kvarskattebeloppet?

Ja, det kan du göra om du deklarerar avdrag. Om du för förra året har kostnader som berättigar till skatteavdrag rekommenderar Skatteförvaltningen att du deklarerar avdragen i MinSkatt.

De vanligaste kostnaderna som berättigar till skatteavdrag är resekostnader, kostnader för inköp av tjänster som berättigar till hushållsavdrag och kostnader för förvärv av inkomst.

2. Ska jag bifoga en redogörelse och kvitton när jag kompletterar resekostnader, kostnader för förvärv av inkomst och hushållsavdrag?

Du behöver inte bifoga en redogörelse eller kvitton till skattedeklarationen. Ange de uppgifter som behövs i fälten som reserverats för uppgifterna antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Om skatteförvaltningen behöver tilläggsuppgifter ber de om dem separat. Du ska bevara kvitton och verifikat i sex år från skatteårets utgång.

Förhandsifyllda skattedeklarationer

  • Kunderna får de förhandsifyllda skattedeklarationerna hemskickade till sig före utgången av april.
  • Om uppgifterna i skattedeklarationen stämmer behöver du inte göra något.
  • Den förhandsifyllda skattedeklarationen som kommer på posten är en A4-utskrift av beskattningsuppgifterna. Utskriften som kommit per post kan inte kompletteras eller returneras. Uppgifterna anges antigen i MinSkatt eller på de pappersblanketter som nämns i skattedeklarationen vid respektive uppgift. Blanketterna hittar du här.
  • I MinSkatt kan du ange uppgifter flera gånger. Kom då alltid ihåg att klicka på knappen Skicka så att uppgifterna sparas. Uppgifter som du har angett tidigare finns färdigt ifyllda i din deklaration.

3. När får jag skatteåterbäringen eller när ska jag betala min kvarskatt?

Största delen av personkunderna får i år sin skatteåterbäring den sjätte augusti Om du däremot ska betala kvarskatt infaller den första förfallodagen för de flesta den första augusti.

Om du eller din maka eller make kompletterar skattedeklarationen förflyttas skatteåterbäringsdagen eller förfallodagarna till senare på hösten.

4. Hur stor är självriskandelen av resekostnader och hushållsavdrag?

Självriskandelen för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen är 750 euro. Efter självriskandelen får resekostnader dras av till ett belopp på högst 7 000 euro. Resekostnaderna dras av från de förvärvsinkomster som du har fått under året. Här kan du testa om du kan dra av resekostnaderna för egen bil eller enligt kollektivtrafik.

Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro. Du kan få hushållsavdrag för hushållsarbete som du låter utföra i ditt hem eller i din fritidsbostad. Sådant arbete är exempelvis städning, barnpassning, renovering av bostaden och installation av IT-utrustning.

Hushållsavdraget är högst 2 400 euro om året. Här kan du testa om om du har rätt till hushållsavdrag.

Källa: Skatteförvaltningen