Hoppa till huvudinnehåll

Engelska blir första språk för finskspråkiga Vasabarn - nämnd ändrar inte beslut som väckt kritik

En pulpetrad med häften i ett klassrum.
Arkivbild. En pulpetrad med häften i ett klassrum. Skrivbord,Klassrum,kunskap,skolan (fenomen)

Barn i finskspråkiga skolor i Vasa kommer att börja läsa engelska, inte svenska, från ettan.

Nämnden för utbildning och fostran övertog ärendet men ändrar inte finska sektionens beslut.

- Vi hade en lång och livlig diskussion och vi funderade på för- och nackdelar, säger Eva-Maria Strömsholm (SFP) i nämnden.

Språkstrategi kan ändra linjen

Samtidigt vill nämnden se en uppdatering av stadens språkstrategi. Strömsholm vill att Vasa får en enhetlig linje för när barnen ska börja läsa främmande språk.

- Genom att göra en språkstrategi så kunde man igen ta upp hur det i framtiden ska bli med A1-språken. På sikt skulle det vara bra om barnen började läsa båda inhemska språken så tidigt som möjligt, säger Strömsholm.

Enligt Strömsholm var nämnden enig om att man börjar med engelska som A1-språk i finska skolor men då man gör upp en språkstrategi kunde man igen ta upp frågan om vilket A1-språket ska vara i Vasa.

Svenska skolor läser finska tidigt

För samtidigt som finskspråkiga barn ska läsa engelska från ettan så läser barn i svenskspråkiga skolor finska från ettan.

- Det skulle vara bra om det var lika för finska och svenska skolor. Det borde vara lika då det ändå är samma stad.

Det viktiga nu är enligt Strömsholm ändå att göra upp en strategi som syftar till att barnen tidigt ska lära sig både finska, svenska men också engelska.

- Så det skulle vara enhetligt och positivt för barnen. Det är viktigt med alla språk.

I dag börjar barn i svenskspråkiga skolor i Vasa läsa engelska på årskurs 4. Finskspråkiga elever börjar läsa svenska från årskurs 5 eller 6.

Inför både svenska och finska sektionernas möte och nämndens möte ska man se närmare på språkstrategin. Nämnden möts nästa gång 5 juni.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten