Hoppa till huvudinnehåll

Färre nya bostadshus och färre jobb – byggbranschen som drog upp Finland går nu in i en lågkonjunktur

Byggarbetare river ner gamla väggar i ett hus.
Byggarbetare river ner gamla väggar i ett hus. Bild: Yle/Minna Almark bostadshus,lägenheter,renovering,byggarbetsplatser,sunpark,Pojo, Raseborg

I fjol blomstrade bostadsbyggandet och över 46 000 nya hem byggdes. I år förväntas antalet nybyggen minska – enligt Byggindustrin kommer färre än 40 000 nya bostadsbyggen att inledas i år. Byggbranschen är på väg in i en lågkonjunktur som första stora industrigren, efter att ha vuxit snabbare än den övriga ekonomin i fyra år, enligt förbundet.

13 000 fler bostadshus byggdes i fjol om man jämför med genomsnittet för 2000-talet. Nu går det ändå neråt för byggbranschen och även om man under detta år lyckas hålla sysselsättningsgraden så förväntas antalet sysselsatta inom branschen minska under år 2020.

– Den kommande regeringen måste spela sina kort rätt när den ekonomiska tillväxten bromsas upp. Förutsättningar måste skapas för tillräcklig bostadsproduktion och för järnvägsprojekt med låga utsläpp. Det här måste göras eftersom de spelar en nyckelroll i utvecklingen av sysselsättningen, säger Byggindustrins verkställande direktör Aleksi Randell.

Nedgången väntad

Bostadsbyggandet får hjälp på traven på många vis – låga räntor, starkt konsumentförtroende för den egna ekonomin och stabil efterfrågan från investerarnas håll.

Bostadsbygget minskar i år och nästa år med totalt 10 000 bostäder om man jämför med toppsiffrorna från 2018.― Jouni Vihmo, chefsekonom på Byggindustrin

Ändå ser det inte så ljust ut när det gäller byggandet av bostäder.

Sett till den totala volymen som byggs så hålls vi i år på samma nivå som i fjol, men nästa år väntas en nedgång, säger Jouni Vihmo, chefsekonom på Byggindustrin.

Den största orsaken till byggandet minskar är att antalet fritt finansierade bostäder minskar - och att det inte satsas lika mycket pengar på infrastruktur som tidigare.

– Bostadsbyggena minskar i år och nästa år med totalt 10 000 bostäder om man jämför med toppsiffrorna från 2018. Nedgången beror på fritt finansierade höghusbostäder. Nedgången var väntad eftersom rekordmånga bostadshus har byggts de senaste åren, säger Jouni Vihmo.

Han säger ändå att den grundläggande bilden av bostadsmarknaden fortsättningsvis är positiv.

– Antalet nya bostäder som är tillgängliga för försäljning ligger på en rimlig nivå, säger Vihmo.

Efterfrågan på bostäder är fortfarande stor.

- Om man tänker på läget för lägenhetsköpare och lägenhetsinvesterare så ser situationen bra ut. Räntorna är låga, konsumenternas förtroende högt och sysselsättningen ökar, så det ser fortfarande bra ut, säger Vihmo.

Husfasad
Husfasad Bild: Mikael Crawford/Yle Sibbo,nybygge

Sjukhus behövs, kontorsbyggnader inte

Enligt Byggindustrin minskar byggandet av affärs- och kontorsbyggnader till en historiskt låg nivå. Efter flera stora projekt ligger nybyggenas totala yta nu under 5 miljoner kubikmeter. Lika lågasiffror kunde ses senast på 1900-talet. När det kommer till nybyggena inom industrin är läget bättre.

Eftersom både befolkningen och byggnaderna åldras har också bygget av servicebyggnader ökat. Urbaniseringen är också en orsak till det här.

Ännu i år byggs också en betydande mängd nya sjukhus och andra vårdbyggnader, men den långvariga tillväxten börjar gradvis stanna av.

Jobben minskar med 5 000 nästa år

Nedgången i antalet nybyggen minskar också grundarbetet med infrastrukturen. Samtidigt får farleder mindre pengar - ungefär en femtedel mindre jämfört med fjolåret. Totalt handlar det om 370 miljoner euro. Det återspeglas i vägarnas och spårvägarnas skick.

Aleksi Randell säger att det behövs statliga och kommunala avtal om markanvändning, bostäder och trafik, och stora investeringar som är nödvändiga för att förverkliga farledsprojekt.

I år förblir alltså antalet anställda inom byggbranschen detsamma som år 2018, 198 000 personer. Under de senaste fyra åren har antalet arbetsplatser inom byggbranschen ökat med 30 000, vilket har påverkat hela sysselsättningsutvecklingen positivt.

Nästa år kommer de anställda inom branschen ändå att minska med 5 000 eftersom mängden arbete väntas minska med två procent.