Hoppa till huvudinnehåll

Forskare ska ta reda på hur mycket läkemedelsrester det finns i Pojoviken – för att sedan hitta nya sätt att rena vattnet

Pojoviken i Raseborg
Pojoviken i Raseborg Bild: Christoffer Westerlund / Yle Pojoviken,Pojo, Raseborg,Raseborg,västnyland

Ett nytt projekt ska kartlägga hur mycket läkemedelsrester det finns i vattendrag i Raseborg. Del två i projektet går ut på att utveckla så kallade hydrogeler som kunde rena vattnet på läkemedel.

Det långsiktiga målet för Yrkeshögskolan Novias nya projekt ”AdMat” är att minska kemikaliseringen av miljön.

Det här ska man göra med hjälp av nya vedbaserade material som kan avlägsna läkemedel och kemikalier ur miljön.

Vatten från Svartån och Pojoviken

Forskarna ska att titta närmare på plankton- och vattenprover från Svartån och Pojoviken.

Till att börja med görs en detaljerad lägesanalys gällande förekomsten och bioackumuleringen av farmaceutiska föreningar i ytvatten och i planktonpopulationer i de västnyländska vattendragen.

Bioackumulering betyder att en kemikalie eller annan förorening tar sig in i en organism och koncentrationen av kemikalien blir högre i organismen än i omgivningen.

Sedan ska forskarna utveckla, framställa och utvärdera nya material, hydrogeler, som selektivt kan suga upp till exempel läkemedelsrester ur vattnet.

En bit hydrogel som framställts av modifierad hemicellulosa och metakrylsyra.
En bit hydrogel som framställts av modifierad hemicellulosa och metakrylsyra En bit hydrogel som framställts av modifierad hemicellulosa och metakrylsyra. Bild: Yrkeshögskolan Novia Yrkeshögskolan Novia,forskning,AdMat

Man hoppas kunna ta fram kompositmaterial av hemicellulosa och lignin som härstammar från olika vedmaterial.

Annan forskning har redan visat att vissa hydrogeler kan användas för att avlägsna till exempel tungmetaller, oorganiska och joniska föroreningar från avfallsvatten.

Novias projekt inleds i april och pågår fram till maj nästa år. Det är specialforskarna Otto Långvik och Jonna Engström-Öst vid forskarkollegiet inom bioekonomi som håller i trådarna.

De kommer att samarbeta med forskare vid Åbo Akademi och med företaget CH-Bioforce.

Läs också