Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad går 3,9 miljoner på minus: "Vi måste diskutera servicen"

Kristina Stenman
Det krävs en kostnadsmedvetenhet över hela linjen, säger Kristina Stenman. Kristina Stenman Bild: Nathalie Lindvall stadsdirektör

Bokslutet för fjolåret visar ett underskott på 3,9 miljoner euro i Jakobstad. Stadsdirektör Kristina Stenman säger att det nu krävs en större kostnadsmedvetenhet och nya sätt och rutiner att göra saker.

- Förvaltningen är mångsidig i Jakobstad och är byggd för hela regionen, men under året måste servicenivån diskuteras, säger Stenman.

Hon kommer ändå inte att föreslå permitteringar som en lösning.

Stadsdirektör Stenman lyfter fram olika faktorer som gjort att stadens ekonomi inte är vad den borde vara.

- Bland annat ändrade beräkningsgrunderna för samfundsskatten, dagvårdsavgifterna sänktes men kommunen kompenserades inte och kostnaderna för hälsovårdstjänster ökade.

Under fjolåret skedde en kostnadsökning på fem procent på den sistnämnda sektorn och det är inte en hållbar utveckling.

Tre faktorer inför framtiden

Kristina Stenman lyfter fram tre faktorer som måste ändra i framtiden.

- Det krävs en kostnadsmedvetenhet över hela linjen. Årliga mindre inbesparingar blir till stora summor om man ser till en fem- eller tioårs period. Inom social- och hälsovården gäller fortfarande att stadsborna ska vårdas på rätt ställe.

Kristina Stenman ser Österbottens välfärdsområde som en del i den lösningen, det vill säga en frivillig samkommun kring vård och omsorg i Österbotten. Det betyder att samkommunen kring specialsjukvården skulle utökas med primärvård och socialvård.

Varje nyrekrytering bör också övervägas noga i Jakobstad i framtiden.

Stadsstyrelsen behandlade bokslutet på sitt möte på tisdagen men ärendet blev inte slutbehandlat utan tas åter upp på nästa möte den 29 april.