Hoppa till huvudinnehåll

Lång väntan på läkare i Korsholm – svårt att rekrytera vikarier

Christine Skjäl
Christine Skjäl lider av svår migrän och då är tre månader en lång tid att vänta. Christine Skjäl Bild: Privat Korsholm,christine skjäl

I Korsholm får patienter med icke brådskande besvär vänta tre månader på att får träffa en läkare. Sex av 15 läkartjänster är just nu obesatta på grund av vikariebrist.

Kommunen har tillräckligt med anställda läkare, men på grund av till exempel specialiseringar och föräldraledigheter är de inte i tjänst.

Väntetiden till en läkare för den som inte är akut sjuk är tre månader. En av de som väntar på en tid till läkare är Christine Skjäl. Hon lider av migrän flera gånger i veckan.

- Jag har medicin, men jag har migrän så ofta att min neurolog på Vasa centralsjukhus har gett mig rådet att försöka hitta en förebyggande medicinering, säger Skjäl.

För att få den förebyggande medicinen behöver Skjäl träffa en läkare på sin egen hälsocentral, Korsholms hälsovårdscentral.

Håller sig till vårdgarantin

När Skjäl ringde hälsovårdcentralen fick hon först tala med en sjuksköterska som tog ställning till vårdbehovet.

- Jag berättade orsaken till att jag ringde och hon förstod min situation och sa att hon skulle sätta mig i kö för en läkartid.

Skjäl berättar att hon av bekanta hade hört att det kommer att ta tre månader att få en tid till läkaren.

- Jag frågade hur länge hon tror att jag kommer att få vänta. Hon drog lite på orden och skrattade lite, men sa att de håller sig till vårdgarantins tre månader. Men jag förstod ju på henne att det kommer att ta tre månader.

Vårddirektör Mikael Gädda.
Mikael Gädda. Vårddirektör Mikael Gädda. Bild: Yle/Kati Enkvist. Korsholm,mikael gädda

Korsholms vårddirektör Mikael Gädda berättar att man alltid gör en bedömning av patientens vårdbehov. Och om vårdbehovet inte anses vara akut kan patienten få vänta i upp till tre månader på en läkartid.

- Utgående från vårdbedömningen ger man en läkartid, säger Gädda.

Tycker du att det är rimligt att man ska vänta tre månader på att få träffa en läkare fastän det inte är brådskande?

- Nja, vi strävar efter att ha betydligt kortare köer, säger Gädda.

Svårt att rekrytera på grund av svenskan

Enligt Gädda har kösituationen varit så här besvärlig i Korsholm de senaste nio, tio månaderna. Det är svårt att hitta vikarier till Korsholm.

- Vi ligger ganska långt från universitetssjukhusen och dessutom har vi möjligheten att man ska kunna både finska och svenska, som förstås avskräcker en del fastän man skulle klara sig hur bra som helst.

När ingen läkare kommer är det ett större problem

Svenska språket inverkar tydligt på rekryteringen av läkare till Vasaregionen. Det visar en enkät bland sjätte årets medicine kandidater från hela landet.

En tredjedel av de som svarat upplever att svenskan är ett hinder för att söka jobb i regionen.

Men när de fick antagandet att de skulle erbjudas en språkkurs och möjligheten att under 1-2 år behandla i huvudsak finskspråkiga patienter var det endast åtta procent som upplevde svenskan som ett hinder.

Försöker locka läkare via sociala medier

Enligt Gädda kan man man styra finskspråkiga patienter till finskspråkiga läkare och vice versa med svenskspråkiga läkare och patienter.

- Men när ingen kommer är det ett större problem.

Gädda berättar att man inte får vikarier genom att annonsera i tidningar så nu försöker man locka läkare via sociala medier.

En manlig läkare som har en ipad i handen.
En manlig läkare som har en ipad i handen. läkare

Gädda säger att det kommer att bli bättre i sommar. Då det kommer vikarier och läkarkandidater och då är det annars också lugnare på hälsovårdscentralen.

- Till hösten kommer några tillbaka från sina ledigheter och specialiseringar, men vi kommer att behöva vikarier också i höst.

Tre månader lång tid med migrän

För Christine Skjäl är tre månader länge att vänta på en läkartid.

- När man har en migrän som flera gånger i veckan försvårar ens liv är tre månader länge att vänta. Jag har funderat på att ta kontakt till privat hälsovård.

Skjäls neurolog har berättat att den första medicinen hon prövar kanske inte funkar utan det kan bli frågan om flera läkarbesök innan hon har sin medicin.

- Alla har ju inte möjlighet till privatläkarvård, det kan ju kosta en hel del.

Dyra privata läkare

Privata läkartjänster skulle också kunna vara ett alternativ för Korsholms kommun. En privatläkare kostar enligt vårddirektören Mikael Gädda tre gånger mer än en av kommunen anställd läkare.

- Dessutom känner den inhoppande privata läkaren inte patienterna lika bra som en fastanställd läkare.

Korsholm har haft privata läkare förut och Gädda säger att om det blir panik så köper man in tjänster igen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten