Hoppa till huvudinnehåll

Oenig Borgånämnd vill att fastighetsägarna själva ska få bestämma vem som sköter deras slamtransporter

Avloppslangar på slamtransportbil.
Avloppslangar på slamtransportbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Borgåpolitikerna vill ordna slamtransporter fastighetsvis, trots att transporterna borde centraliseras enligt den nya avfallslagen.

Enligt lagen ska kommunen ordna hanteringen av avfall från bostäder vilket inbegriper slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar.

Men kommunen kan besluta om att slamtransporter ordnas fastighetsvis i hela eller en del av kommunen, om vissa villkor uppfylls. Då är det fastighetsinnehavaren som gör kontrakt med företaget som transporterar avfallet.

Oenig nämnd i Borgå

På tisdag (23.4.) gav byggnads- och miljönämnden i Borgå sitt utlåtande till Nylands avfallsnämnd.

Elisabeth Svaetichin (SFP) som är ordförande i byggnads- och miljönämnden berättar att ärendet väckte mycket diskussion under mötet.

Till slut röstade nämnden om ärendet. Det förslag som vann 8-3 är att Borgå stad ska ordna slamtransporterna fastighetsvis.

- Vi anser att det här systemet gynnar lokala entreprenörer som har bilar och utrustning för att sköta slamtransporter. För företagarna i branschen är det här ett bättre system än centraliserad konkurrensutsättning, säger Svaetichin och tillägger att med kommunala avtal skulle jobbet antagligen gå till Rosk'n Roll.

Enligt Svaetichin fanns det bland de ledamöter som röstade annorlunda farhågor gällande paragraf 37.

Avfallslagens krav

Enligt den nya lagen kan kommunen låta fastighetsägarna ordna avfallstransporten endast om kraven i 37 § i avfallslagen uppfylls. Avfallslagens krav är:

- att avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor,

- att de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna iakttas vid fastighetsvis avfallstransport och avfallet förs till en mottagnings- eller behandlingsplats som kommunen anvisar.

- att avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön,

- att beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av konsekvenserna för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet.

Källa: Borgå Byggnads- och miljönämnd

Kommunen kan besluta om att slamtransporter ordnas fastighetsvis i hela eller en del av kommunen, om vissa villkor uppfylls. Då är det fastighetsinnehavaren som gör kontrakt med företaget som transporterar avfallet.

- Det är många tunga krav i 37 paragrafen i avfallslagen som anses bättre uppfyllas om kommunen själv får anordna transporterna, säger Svaetichin.

Tycker du att ert utlåtande följer lagen tillräckligt bra?

- Ja, naturligtvis följer det här lagen tillräckligt bra. Vi gjorde dessutom en tilläggsklausul till det här utlåtandet som motivering till varför vi ska ha det här fastighetsbaserade avtalssystemet; att alla entreprenörer som sköter det här måste ha registrerade fordon. De måste finnas i ett register som fastighetsinnehavarna kan rådfråga, säger Elisabeth Svaetichin

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i Borgå besvärade sig mot motsvarande beslut som Borgå regionala nämnd gjorde i mars 2017.

Den nämnden finns inte längre, sedan 1.1.2019 är det Nylands avfallsnämnd som tagit över. Ujula betonar att Borgå den här gången bara ger ett utlåtande till Nylands avfallsnämnd.

- Jag tolkar den här saken på samma sätt som beredningen har tolkat, men förstås har politikerna möjlighet att göra sitt eget utlåtande, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Borgå byggnads- och miljönämnd ska skicka sitt utlåtande till Nylands avfallsnämnd, som fattar beslut i saken.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland