Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs Energi river och bygger nytt - personalen samlas på en plats i Ekenäs

Ekenäs Energis byggnader på Pehr Sommars gata i Ekenäs, en gul byggnad.
Stenhuset i förgrunden ska rivas och där byggs Ekenäs Energis nya kontor. Byggnaderna som syns i bakgrunden blir kvar. Ekenäs Energis byggnader på Pehr Sommars gata i Ekenäs, en gul byggnad. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,ekenäs energi pehr sommars gata 2

Energibolaget Ekenäs Energi koncentrerar sin verksamhet till Pehr Sommars gata 2 i Ekenäs. Det ska ge bättre samarbete vilket leder till ekonomisk nytta, säger bolagets vd Frank Hoverfelt.

Ekenäs Energi har ett positivt verksamhetsår bakom sig igen. Omsättningen steg och allt flera intresserar sig för solpaneler och elbilstjänster.

Den traditionella verksamheten med fjärrvärme och elnätet är en stabil del av bolaget, men växer också en aning.

Ekenäs Energi 2018

  • Bolagets omsättning steg med två procent från 17,7 miljoner euro till 18 miljoner euro. Verksamhetens kostnader steg med fyra procent.
  • Rörelsevinsten uppgick till 12,5 procent av omsättningen, det var lite lägre än det föregående året då den var 14,7 procent. Det här beror på att slutet av året var varmare än normalt och omsättningen är beroende av temperaturen utomhus, säger vd Frank Hoverfelt. Investeringarna i elnätet påverkar också rörelsevinsten.
  • Frank Hoverfelt.
    Ekenäs Energis vd Frank Hoverfelt. Frank Hoverfelt. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,ekenäs energi
  • Investeringarna i elnätet fortsätter och övergången från 10 och 30 kilovolt till 20 kilovolt förväntas ske 2021.
  • I Karis började bolaget investeringen i en ny stamlinje för fjärrvärme från Bäljars till Karis centrum. Arbetena pågår 2019 och 2020. Stamlinjen behövs för att på sikt koncentrera fjärrvärmeproduktionen till industriområdet i Bäljars.
  • Bolaget betalade under året totalt 2,75 miljoner euro i räntor och amorteringar till bolagets ägare Raseborgs stad.
  • Ekenäs Energi har omkring 35 anställda.

Det nya för Ekenäs Energi är att kontoret på Kungsgatan 14 i Ekenäs centrum flyttar till Pehr Sommars gata 2.

Där har bolaget lager, garage, sociala utrymmen och kontor för den tekniska arbetsledningen sedan 1986.

Ekenäs energi köpte tomten av Raseborgs stad för ett år sedan.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har gett fullmakt åt Ekenäs Energi att bygga ett nytt kontor på Pehr Sommars gata 2.

Ekenäs Energis byggnader på Pehr Sommars gata i Ekenäs, en gul byggnad.
Stenhuset rivs och ett nytt kontor byggs för cirka 1,3 miljoner euro på Ekenäs Energis tomt vid Pehr Sommars gata 2 i Ekenäs. Ekenäs Energis byggnader på Pehr Sommars gata i Ekenäs, en gul byggnad. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,ekenäs energi pehr sommars gata 2

Bolagets vd, Frank Hoverfelt, säger att man vill samla största delen av personalen på samma plats.

- Då förbättras arbetet och kommunikationen blir bättre.

Bolaget behöver inte heller ordna olika möten, utan samarbetet blir mera naturligt.

- Vi sparar arbetstid då vi inte behöver åka mellan två arbetsplatser. Det är också förnuftigt ur en ekonomisk synvinkel att ha verksamheten i egna lokaler.

En del av personalen finns fortfarande kvar i Karis eftersom de har sina arbetsuppgifter där.

Björn Siggberg och Frank Hoverfelt.
Björn Siggberg är ordförande för Ekenäs Energis styrelse. Frank Hoverfelt är bolagets vd. Björn Siggberg och Frank Hoverfelt. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,björn siggberg frank hoverfelt

Björn Siggberg är styrelseordförande för Ekenäs Energi, och han tycker också att det är vettigt att koncentrera verksamheten.

- Tomten är tillgänglig för besökarna och framför allt är det klokt att personalen finns på samma ställe för att en positiv utveckling ska ske.

Det finns andra kontor som Ekenäs Energi kunde ha flyttat till, men man behöver de lager som finns på området. Det skulle bli dyrare att bygga upp allt på en ny plats.

Nu räknar bolaget med att det kostar 1,3 miljoner euro att riva ett stenhus på tomten och bygga ett nytt hus i stället.

Klimatprofilen syns i huset

Frank Hoverfelt säger att bolagets klimatprofil ska synas i huset. Det byggs i trä och har ett stort tak mot söder för solpaneler.

Kontoret beräknas bli 500 kvadratmeter. Ekenäs Energi ska nu ansöka om bygglov och kontoret torde vara färdigt i slutet av nästa år.

Ekenäs Energi firar 110-årsjubileum i år. Björn Siggberg hoppas att bolaget finns lika många år till.

- Vår roll är att göra långsiktiga investeringar som stöder infrastrukturen i samhället.

Artikeln uppdaterad 26 april: kontoret på Pehr Sommars gata ska bli 500 kvadratmeter, inte 1 500 som det först stod i artikeln.