Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Expressbussförbindelse mellan Pargas och Åbo testas i höst

En man i gul regnrock som sitter i en buss med ryggen vänd mot kameran.
En man i gul regnrock som sitter i en buss med ryggen vänd mot kameran. Bild: Yle/Lina Frisk. buss,Åbo,kollektivtrafik,buss i åbo

Pargas vill underlätta för pendlare och samtidigt bli mera attraktiv för besökare. Nu kan staden satsa 20 000 på snabbare bussförbindelser för att förkorta restiden till och från Åbo.

Förslaget innebär två snabbturer från Pargas till Åbo på morgonen, och en snabbtur från Åbo till Pargas på morgonen och två på eftermiddagen. Dessutom skulle en ny vanlig tur införas på morgonen för dem som behöver komma tidigt på jobb till Pargas. En sådan tur saknas och har enligt staden efterfrågats.

Bussrutten skulle gå via Kuppis station. Tanken är att en expressbusstur kunde öka intresset för Pargas både som boningsort och som turistmål. Restiden från busstationen i Pargas till Kuppis beräknas vara kring 25 minuter, till Åbo busstation 40 minuter.

Pargas stadsstyrelse ska ta ställning till saken på sitt möte nästa vecka. I beredningen konstateras det att försökstiden behöver vara tillräcklig lång, minst två år, för att man ska kunna dra slutsatser gällande betydelsen av den nya förbindelsen.

Ifall staden ingår avtal med Närings- trafik- och miljöcentralen tas de nya förbindelserna i bruk då skolorna startar i augusti 2019. För 2019 innebär det en extrakostnad på ungefär 20 000 euro. Kostnaderna beräknas vara 20 000 euro år 2019 och 50 000 euro år 2020. Försöket skulle sträcka sig fram till sommaren 2021, varefter beslut fattas om en eventuell fortsättning.